Krystalka

PříspěvekNapsal: 10.03.2011 17:40
od GloryToSunTsu
V PA budou nejprve problém baterie, později veškeré součástky.
Proto může být zajímavá stavba krystalky, kterou zvládne i trochu schopnější amatér.

Její výhoda je jasná - tento radiopřijímač nepotřebuje ve svém nejjednodušším zapojení žádný externí zdroj energie napájí se z antény!!!

Jak v éteru přibylo radiostanic, už nešlo dříve oblíbené krystalky používat (signál se mísil).
V PA těch radiostanic už tolik nebude, proto by mělo být možné je opět používat.
Na střední vzdálenosti i pro zachytávání vysílání Morseovy abecedy.

Základem je krystalky je krystal - ten lze vyrobit ze síry a olova! :ugeek:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/galenit.htm

Více se dočtete třeba zde:
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/krystalky.html
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/gal_kryst.htm

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 11.03.2011 6:16
od Josef
Výroba galenitu je popsána i na konci této stránky: http://web.quick.cz/jarda.kucera/tarnzist_prijim.html

Jinak ale budu v některých věcech mírně oponovat.
Základem krystalky není krystal, ale v principu jakákoliv součástka, která umí provádět usměrňování vysokofrekvenčního proudu. Krystal ze sirníku olovnatého se začal používat proto, protože v tehdejší době elektronek to byl jediný dostupný polovodič, který tuto funkci zvládl. Ale zdaleka není ideálním řešením. Samozřejmě použít ho jde, zejména v situaci, když nemáme nic lepšího. Ale zatím se všude po světě válí hromady elektroodpadu. Když se v nich zapátrá, většinou se najde něco, co krystalový detektor nahradí a svými parametry předčí. Ideální jsou v tomto směru především skleněné hrotové germaniové diody (GA201...GA205, OA9, 1NN41 a mnohé další). Proto ten kdo krystalku zkouší postavit by se měl nejprve pokusit sehnat germaniovou diodu (pozor zásadně ne křemíkovou!!) a teprve když ji i přes velké úsilí nesežene, pak se pokusit tvořit galenit. Ono i krystalových detektorů bývalo více typů a z různých materiálů, ale ten se sirníkem olovnatým byl prostě nejlevnější a tak se dobře prodával.

Četl jsem na internetu, že za špatnou selektivitu krystalky, tedy nešvar, kdy se na ní míchá více stanic dohromady, si někteří její tvůrci způsobují vlastní neznalostí. Především tím, že připojují anténu na nevhodný vývod cívky a také, že používají anténu nekvalitních parametrů. Takovou, která je nízko zavěšená nad zemí (méně než 5 metrů). Pro anténu je prý zapotřebí na cívce vytvořit odbočku nebo raději hned několik odboček a vyzkoušet, ve které to bude hrát nejlépe. Schema, jak to udělat, jsem našel zde: http://rexhammer.sweb.cz/pacak-krystalka.gif Autor schématu, ing.Miroslav Pacák, má k jedné krystalce hned několik různých vzduchových cívek s paticí, které se dají vyměňovat podle toho, jestli chcete poslouchat dlouhé nebo střední vlny, proto jsou ve schématu na vývodech od cívky ty kolíčky a zdířky. Kdo si bude stavět krystalku jen na střední vlny připojí to na cívku samozřejmě přímo. Když se anténa připojí do zdířky na desátém závitu cívky od uzeměného konce, bude sice hrát slabě, ale bude ladit přesně a ostře. Když se anténa připojí do zdířky vyšší, např. na třicátý závit cívky od uzemění, bude hrát hlasitěji, ale méně ostře ladit. Je to vždy o kompromisu.

Krystalka, aby uspokojivě hrála, potřebuje ve svém okolí poměrně silný vysílač. V Čechách je to např. středovlnný vysílač Český Brod, na Moravě u Prostějova vysílač Dobrochov, na dlouhých vlnách moravský vysílač Topolná. Problém do budoucna je, že tyto vysílače jsou energeticky velmi náročné na spotřebu. A tak jak roste cena elekřiny, tiše se přechází s vysíláním více a více na VKV a digitál, kde vystačí výkon mnohem menší. U středovlnných a dlouhovlnných vysílačů se pak poznenáhlu snižuje výkon. Nespokojený posluchač (dnes SV poslouchají většinou jenom důchodci, protože to není stereo) se bez výraznějšího reptání přeladí do pásma VKV, kde ho České radiokomunikace chtějí mít. A pak už nic nebrání tomu, aby se SV a DV vysílače vypnuly úplně. Pak půjde na krystalku poslouchat jedině pr...** (myšleno prskání od sousedovy svářečky)
Problém je, že VKV a Digitál má malý dosah. Tyhle vysoké frekvence se neumí dostat do oblouku za viditelný obzor krajiny. Výsledek je, že si na Východním Slovensku neposlechnete, co se vysílá v Česku a opačně. (Tak se mi v této souvislosi vybavilo, jak babička vzpomínala, že za WWII radioopraváři obcházeli domácnosti a u všech rádiopřijímačů podle říšské vyhlášky odstřihávali krátkovlnné cívky, aby přístroje nedokázaly zachytit žádné jiné stanice, než ty v obsazené Střední Evropě chrlící demagogickou propagandu. Ale protože nejsem zastáncem žádných teorií o spiknutí, myslím si, že současný trend je především výsledkem čistě ekonomických rozhodnutí a určité krátkozrakosti.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 11.03.2011 9:43
od GloryToSunTsu
Nemám čas psát delší odpověď, tak teď jen velice stručně.
Na krystalku v PA budete samozřejmě zachytávat VYSÍLÁNÍ VAŠÍ ZÁKLADNOVÉ STANICE, jako že vysílač morseovky půjde zbastlit snadno.

Kdo chce poslouchat rádio dneska, může si pořídit rádio za 50 Kč od Vietkongu a bude to umět i FM.

Galenit jsem uváděl protože je vyrobitelný a ano, rozhodně to není ideální řešení.
Jinak když začnete předělávat krystalku zjistíte, že už stavíte radio.
Všechny lepší zapojení už potřebují zdroj napětí, ale já chtěl uvést něco, co ho nepotřebuje.
V dnešní době to je naprd, v době PA by to ale teoreticky mohlo znovu přijít do módy, obzvlášť když se dnes všechno integruje do jednoho integrovaného obvodu a pokud by rozpad nastal za 50 let, třeba už žádný ,,znovupoužitelný" odpad nebude.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 11.03.2011 14:41
od Josef
Krystalka neumí chytat signál telegrafního vysílače! Ve sluchátku se neozve žádný tón, je tam jen stejnosměrné napětí. Nejjednodužším přístrojem, který to umí je audion se zpětnou vazbou.
(např: http://rozpad.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=252)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 11.03.2011 19:02
od GloryToSunTsu
Dík za info.
http://ok1ike.c-a-v.com/audion.html
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/audion.htm

Takže bude potřeba vysílač minimálně s elektronkou, no co se dá dělat. :roll:
Nebo se vrátit k jiskrové telegrafii :?

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 15.03.2011 6:03
od Josef
Jestliže si uvědomíte, že krystalka dokáže hrát ve vzdálenosti několika desítek kilometrů od vysílače jedině za předpokladu, že tento vysílač má výkon několik jednotek až desítek kilowattů a představíte si, že na koleni zbastlený jednoelektronkový vysílač bude výkonově někde okolo jednotek až nanejvýš desítek wattů nikoliv kilowattů, dal by se na krystalce poslouchat ve vzdálenosti sotva stovek metrů. Už jen při úvaze, kolik bude potřeba měděného drátu na vysílací anténu a taky na anténu krystalky, vám v zápětí dojde, že na takovou vzdálenost je nejspíš jednodužší zřídit telefon.
S audionem a zpětnou vazbou, je to úplně jiné kafe. Zpětná vazba poskytne přístroji citlivost o několik řádů vyšší. Takže audion s dobrou anténou uslyší jednoelektronkový telegrafní vysílač s dobře vyladěnou anténou na vzdálenost ne nějakých bezvýznamných jednotek či desítek kilometrů, ale klidně stovek a za vyjimečně příznivých příznivých podmínek i tisíců kilometrů. Ale audion a jeho stavba, to je na samostatné téma...

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 15.03.2011 20:59
od GloryToSunTsu
Tím se dostáváme k tématu - dobrá anténa.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 16.03.2011 7:13
od Josef
Dobrá anténa pro krystalku, audion a podobné jednoduché přijímače je vodorovně natažený měděný holý nebo izolovaný drát síly od 0,5 do 4mm průměru, co nejvýše nad zemí či jinými vodivými předměty (např plechovou střechou) délky od 10 do cca 20 metrů. Doporučuje se drát, nikoliv lanko, které rychle koroduje. Pokud je anténa určena i pro krátké vlny nesmí obsahovat magnetický materiál, jinými slovy drít s ocelovými strunami pro vojenské polní telefony není vhodný!
Pozor, když anténu nepoužíváte, vždy vypojit z přístroje a uzemnit. Za bouřky (nebo když opouštíte dům na delší dobu) vždy vyhodit její svod z okna, daleko od domu, protože z jejího konce, i když do ní přímo nepraští, dokáží lítat pěkné jiskry :shock:

Obrázek originální antény pro krystalku z dobové literatury jsem našel i na internetu a je zde:
Obrázek
A taky jsem na webu našel hromadu historických schémat krystalek:
Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek Obrázek Obrázek

Obrázek Obrázek Obrázek

(Vzhledem k tomu, že někdejší výrobci měli někdy snahu být za každou cenu originální, byl bych u obrázků 6, 7, 8, 11, 12 co do praktických paramerů poměrně skeptický. Naopak asi nejvíce muziky za málo peněz poskytne přístroj číslo 4)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 10.10.2012 18:40
od Josef
Každá delší anténa (ke krystalce či audionu) by měla být opatřena anténním přepínačem, kterým se anténní drát odpojí od přístroje a uzemní napřímo kdykoli, když se přístroj nepoužívá.

Zde je článek o anténním přepínači. Ale nejen o něm. Je i svědectvím té doby - až mrazí...
http://noviny.libochovice.cz/index.php?art=3708

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 26.08.2014 19:37
od Josef
Jak jsem tak koukal na internet, krystalky a zejména "retro krystalky" (tedy přístroje s dobovým vzhledem, podle někdejších plánků a pokud možno se starými součástkami) opět přicházejí do módy:
http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=710:3-830&catid=25:historie&Itemid=32
http://expedicebilytesak.sweb.cz/technika/ostatni/postavte-si-krystalku.htm
http://mujweb.cz/basrun/krystalka.html
http://www.krystalky.estranky.cz/clanky/prvy-krystalovy-prijimac-a-nejjednodussi-prijimace/krystalka-v-brambore.html
Je dobře, pokud to stále ještě někoho inspiruje a lidi se tak zase učí pro potěchu z tvoření dělat něco rukama, nejen koupit čínské rádio v krámě. Nebudu zastírat, že i mě články některých mých kolegů radioamatérů trochu inspirovaly. (Když nic tak alespoň k tomu, že jsem si uvědomil důležitost primitivního nástroje jménem ruční pájedlo a zmínil jsem tom v jednom ze svých příspěvků.) Napadá mě, že by možná nebylo od věci vyzkoušet nějakou tu krystalku třeba na setkání a někdy zkusit zase pro změnu jednoelektronkový audion nebo twinplex, což jsou pro rozpadlíka do blackoutové situace (tj. bez vysílání blízkých vysílačů Českého rozhlasu) přeci jen citlivější a tedy i použitelnější přijímače.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 27.08.2014 21:20
od bacil
Rozpadlík dělá krystalku s kostkou cukru místo diody. A vysílač z tunelové diody vytvořené dotykem zinku a hliníku...

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 27.08.2014 22:31
od Baca
Daj navod :-)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 28.08.2014 0:58
od Jenda
Což o to, on nelineární přechod vznikne i když se dotýkáš špendlíkem umaštěného desetníku. Problém je v tom, že tyhle přijímače mají mizernou citlivost a selektivitu, takže krátké vlny z druhé strany země si s tím neposlechneš. A osobně si nedokážu představit situaci, kdy nebude dostupný normální radiopřijímač, a současně bude za humny vysílat 100kW středovlnný vysílač.

Ten vysílač by mě ale zajímal. Kdyby to po mně někdo chtěl postavit z bláta a kamení, tak bych asi zkoušel vyrobit jiskrový.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 28.08.2014 20:16
od Marconi
Tak co bude s tím cukrem, rád bych to také vyzkoušel.
Mezitím jsem prakticky ověřil, že fyzikální zákony fungují i při použití ovoce místo brambor :)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 29.08.2014 4:02
od bacil
Na krystalku z cukru, byste se měli zaptat pra(popř ještě jednou pra)dědečků. Kostka ve svorce, lehce na ni plivnout a drátkem pícht tak dlouho, až to zachrastí. No bylo to prý nic moc a dostal jsem parádní skleněnou galenitovou diodu že to s ní jde líp, mnohem lepší je udělat ji podomácku (viz google). No nakonec jsem skončil u germaniové diody. Germaniové diody můžete mít z ebay.

Rozpadlické vysílače tady: http://www.sparkbangbuzz.com/

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 31.08.2014 18:39
od Josef
Přidám drobné upřesnění:
Bramborová krystalka, či krystalka pouze s diodou bez ladícího obvodu bohužel není univerzálně použitelný návod pro všechny posluchače. Bramborová krystalka bude dobře fungovat pouze tomu, kdo má to štěstí, že bydlí hodně blízko u vysílače a od všech ostatních vysílačů je dostatečně daleko. Takto ideálních míst není zase v ČR příliš mnoho (i když k nim třeba patří Praha). Na mnoha místech ČR, pokud si zájemce postaví takovou "příliš jednoduchou" krystalku, bude znechucen tím, že slyší směsici několika rozhlasových stanic, které se do sebe míchají a prolínají. Bez značného soustředění se to nedá poslouchat. Jenže smůla, není to chyba stavitele krystalky, ale systému na kterém tato krystalka funguje. Prostě u ní chybí prvek opatřený knoflíkem, kterým byste si tu požadovanou stanici vyladili. Naproti tomu krystalka s cívkou a ladícím kondenzátorem, i když je o dvě součástky složitější, nejen že umožňuje výběr jedné stanice z několika možných (pokud jejich signál pokrývá i vaše bydliště), ale současně se na dobře vyladěném rezonančním obvod u nakmitává vyšší napětí, takže "laditelná krystalka" má prakticky vždy citelně vyšší hlasitost nebo alespoň umožňuje dostatečně srozumitelný poslech i v místech, kde by byla bramborová nebo neladitelná jednodiodová krystalka už víceméně hluchá. Připomínám to jen proto, aby nebyl někdo neladěnou krystalkou zklamán, zatím co jiný bude navýsost spokojen a bude návod propagovat. Prostě hodně záleží na tom, kde bydlíte (a podle toho teprve stavět)...

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 01.09.2014 20:46
od Dikobraz
Ahoj, měl bych pro stavitele krystalek návod. Začal jsem se s diodovými přijímači bavit asi před rokem a postavil jsem si jich cca 10 různých variant a zkoušel mnoho antén a druhů zapojení. Svoje zkušenosti jsem začal spolu se známým radioamatérem házet na stránky:

http://radiotechnika.ic.cz/

Jen bych dodal, že jakékoliv použití ladícího kondenzátoru snižuje slyšitelnost výsledku. Je to prostě další odpor navíc a navíc to vyžaduje brakování starých rádií. Krystalka se dá postavit i bez něj - ladit je možné změnou indukčnosti cívky - tj. feritem nebo odbočkami na cívce.

Zatím je na webu tam článek s podrobným návodem jen o krystalce, ale brzy přibudou další texty - především mě zajimá krystalový DXing. Lov velmi vzdálených stanic i na krátkých vlnách je s krystalkou možný, nějaké výsledky už mám. Chce to jen trochu vůle, lezení po vysokých stromech s dráty a kvalitní součástky (a ponocování v zimě).
V této disciplíně se pořádají soutěže (http://www.crystalradio.us/crystalcontests/index.htm)
A existují zajímavé návody (http://www.peeblesoriginals.com/ppp/pbj.php)
Nebo (http://www.antiquewireless.org/uploads/ ... al_set.pdf)
Nebo (http://members.shaw.ca/ve7sl/crystal.html)

Další možností, jak zvýšit selektivitu a neztratit výkon je použití emitorového sledovače signálu. Za pomocí jednoho tranzistoru, který se v zapojení emitorového sledovače zapojí za LC obvod je možné dosáhnout magických výsledků. Ale to už vyžaduje externí zdroj proudu a proto je to pro pravého krystalkáře trochu zavánějící metoda.

Přeji hodně úspěšných lovů stanic! Ještě mě napadá - postapo rozměr stavby krystalek. Po něčem jako "velký průser" je nepravděpodobné, že by za humny fungova SV nebo KV vysílač. Ale střední a dlouhé vlny se skvěle šíří daleko a na kvalitním přijímači je možné poslouchat stanice v oblastech, kde není vůbec nic (pokud nejsou rušeny).

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 01.09.2014 21:54
od Jenda
Dikobraz píše:Po něčem jako "velký průser" je nepravděpodobné, že by za humny fungova SV nebo KV vysílač. Ale střední a dlouhé vlny se skvěle šíří daleko a na kvalitním přijímači je možné poslouchat stanice v oblastech, kde není vůbec nic (pokud nejsou rušeny).

I ty dlouhé vlny mají dosah tak 1000 km max., tedy střední Evropa. Ty chceš určitě krátké vlny s odrazem přes ionosféru, abys slyšel druhou stranu světa.

Na to potřebuješ nejlépe přijímač s rekuperací (nebo jak se tomu říká :) prostě taková ta věc, jak se zavádí část zesíleného signálu zpátky do cívky a tím si můžeme dovolit vyšší selektivitu) a jednoduchý zesilovač (inspiroval bych se přijímači na http://ok1ike.c-a-v.com/). Na druhou stranu já myslím, že vždycky z nějakého zařízení těch pár tranzistorů vyndáš a baterku seženeš nebo postavíš z citronů, teda, jablek.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 01.09.2014 22:43
od Dikobraz
Jasně. V těch krystalkách vidím kus romantiky a hlavně mě fascinuje, že to prostě chodí. Jakékoliv aktivní prvky jsou super, mám zbastlené nějaké zpětnovazebné audiony, ale na ten pocit, že to chodí bez zdroje to prostě nemá.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 02.09.2014 8:32
od Kapo
Vyrábať si dnes krystalku je ako by som si išiel vystrúhať kyjak na lov mamutov. :roll:

Nie je lepšie sa zásobiť niečím, čo pôjde aj po výpadku prúdu? http://www.ecoprodukt.sk/produkty/kateg ... radia.html

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 02.09.2014 19:09
od Josef
Kdysi, když jsem před mnoha lety hojně s krystalkami experimentoval, přivedl mě kamarád na myšlenku nesnažit se vylepšovat krystalku (tu už vylepšoval kdekdo), ale zkusit "vylepšit" anténu. Myšleno tu standardní, co se ke krystalce používá. Jako koncesovaný radioamatér tvrdil, že nemůže uškodit, když bude anténa vyladěná obdobně, jak se to dělá s anténami pro vysílače.
Vlnová délka středních vln je okolo 300m. Aby anténa přiváděla do krystalky maximální možný proud, musela by mít délku okolo lambda čtvrt, tedy cca 75 metrů. Takto dlouhá však běžná anténa pro krystalku není a na většině pozemků ji ani nelze ani postavit. Jde ji však uměle "prodloužit" a to vřazením sériové cívky (tzv."prodlužovací") mezi krystalku a anténu, a tím celou soustavu dostat do rezonance na přijímaném kmitočtu což zvýší účinnost stávající antény.
Po mnoha pokusech se mi skutečně podařilo "vychytat" cívku tak, že se to podařilo. Cívku jsem navinul drátem 0,2mm na papírovou trubičku asi 1cm v průměru a její indukčnost měnil zasouváním či vytahováním asi 5 cm dlouhého zlomku ferritové antény z tranzistoráku. Hlasitost se při správném doladění antény téměř zdvojnásobila. Ale bohužel už nevím kolik bylo na cívce závitů (ale nebylo to málo), protože jsem ten počet několikrát měnil, aby ve vyladěném stavu bylo posuvné jádro zasunuté zhruba do poloviny a já měl možnost měnit jeho polohu do obou směrů.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 02.09.2014 22:29
od Dikobraz
Kompenzace kapacitní reaktance antény je hlavní důvod, proč je v návodu anténa přivedená hned na kompenzační špulku... v podstatě se jedná o nejjednodušší anténní tuner, který plynule přechází v detektor. Samozřejmě takové zapojení funguje pouze na SV. Výstupní impedance ke sluchátkám je pak 50 Ohm - čímž odpadají starosti se sháněním sluchátek. Viděl jsem u známého toto zapojení připojené na trafo z rozhlasu po drátě, které sloužilo jako převodník impedance - z 50 Ohm na 5 Ohm. Celé zapojení doslova řvalo nahlas z běžného reproduktoru. Samozřejmě jsme byli 5 km od vysílače Ostrava Svinov a poslouchali na 40m LW anténu cca 30 metrů nad zemí.

http://radiotechnika.ic.cz/navody.htm (dva obrázky zapojení úplně dole)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 07.09.2014 12:29
od Josef
Dobrý fígl :yes

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 26.09.2014 22:41
od Dikobraz
Jelikož mě baví "krystalkování" a experimentování s malými výkony, postupně jsem se dostal k zapojení, kterému se říká "loose coupler", tedy "volná vazba" (díky za lepší překlad Jendovi, původní jsem zvolil "ztracená"). O co jde?

Krystalka je málo selektivní, protože její LC obvod bývá velmi zatížený detektorem a sluchátky. Čím více odpovídající impedance LC obvodu ku detektoru a sluchátkům, tím jsou výsledky lepší.
Jenže stejně to není ono. Když připojíme anténu na správnou odbočku cívky, tak selektivita stoupne, ale slyšitelnost, tj. "pára" se zhorší. Vždycky je to o kompromisu selektivita a senzitivita.

Jedno zapojení toto celkem hezky řeší - a je to zmiňovaný loose coupler. Pokud chceme chytat vzdálené stanice krystalkou, tak je na to podobné zapojení nejvhodnější. Je kolem toho celkem zajímavý sport - krystalkový DXing - lov co nejvzdálenějších stanic pouhou krystalkou. Zkuste to trochu googlit - někteří lovci mají zaznamenané stanice přes 1000 km.

Principem loose coupleru je oddělení obvodu antény (tedy LC obvod, kde přivádíme signál z antény) a obvodu detektoru (jiný LC obvod, kde bereme signál na detektor). Vazba mezi těmito obvody je pouze indukční. Oba obvody by měly být laditelné (tj. C představuje ladící kond, L cívka s odbočkami). Míru vazby (neplést se zpětnou vazbou, to je něco jiného!) nastavujeme přibližováním cívek! Čím jsou dále od sebe, tím je zatížení menší.

Ukázka loose coupleru:
Obrázek
Převzato z http://crystalreceiver.co.uk/

Asi nejlepší návod na loose coupler jsem našel ZDE. Je to včetně schématu.

Perfektní demonstrace je zde.

Ještě bych dodal, že na vlastní experimenty nepoužívám 4k Ohm vojenská sluchátka, ale nedávno jsem si pořídil dvojici ušních sluchátek s vysokou impedancí. Dají se koupit za 70,- kč jedno, tady je ilustrační link. Tím, že sluchátko máme přímo v uchu, získáváme vyšší slyšitelnost i slabounkých signálů. Když je zapojíme obě, získáme krásných 12 000 Ohm a to už je jízda.

A jedna perlička, se kterou si momentálně se známým hrajeme a ověřujeme ji. Na krystalku v zapojení loose coupler je možné poslouchat CW a SSB. Samozřemě, že potřebujete záznějový oscilátor, který necháte běžet poblíž a který se indukčně naváže.

Důkaz místo slibů! (sory, ale nejde mi vkládat videa). CW začne chytat kolem 3:00 času videa

Přidávám ještě aktuální fotku z pokusů s tímto zapojením, na které to zatím experimentálně krásně funguje (experimentuje známý radioamatér, taky blázen do krystalek).

Obrázek.:

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 27.09.2014 0:25
od Jenda
Hezké zařízení.

Podle mě se tomu říká volná vazba. Loose je volný, ztratit je lose. (navíc ztracená vazba by bylo lost, ne v infinitivu)

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 12.12.2014 18:02
od Dikobraz
Krystalka s emitorovým sledovačem, aneb nejlepší volba jak si sám postavit jednoduchý AM přijímač

Původně jsem chtěl tento text publikovat na http://www.radiotechnika.ic.cz kde je zatím zveřejněn jen návod na klasickou krystalku, nicméně nemám čas, abych jej kvalitně zpracoval a dostanu se k tomu až někdy po Vánocích. Podělit bych se o něj chtěl již teď.

Se známým radioamatérem OK2BK experimentujeme s krystalkami již nějaký pátek a postupně došlo k vychytání návodu na opravdu jednoduchý přijímač SV a KV, jednoduchý na stavbu z běžných součástek. Přístroj vyžaduje napájení, protože tranzistor v zapojení emitorového sledovače (impedančního přizpůsobitele) je potřeba otevřít 6 - 12V. Odběr proudu je však naprosto minimální a umožňuje tak poslech na vysokoohmová sluchátka prakticky bez většího zdroje napájení. Dvě ploché baterie přijímači vydrží skoro navěky, momentálně stavím model, který má malý solární panel a akumulátor. Stále se jedná o krystalku, takže je zapotřebí delší anténa a uzemnění.

Selektivita je však mimořádná a i s nejjednodušším "odfláknutým" zapojením je možné krásně čistě chytat velmi vzdálené stanice. Můj rekord je blízký východ, západní evropa je naprosto běžná a občas chytím za dobrých podmínek asijské stanice (nepoznám odkud). Podle mě se jedná pro lokální SHTF situace o nejlepší volbu - jedna baterie nebo akumulátor vydrží velmi dlouho a stejně budeme chytat vzálené SV a KV vysílače, které budou v provozu).

Návod ukazuje provedení "ručka", tedy poměrně malý přijímač, který se spolu se srolovanou anténou a baterií vejde do kapsy. Jako výstup používám buď vysokoohmové špunty nebo klasická čsla sluchátka.

Podrobnější text, který krystalku s emitorovým sledovačem (prac. název krystalodyn) vysvětluje

Návod na stavbu, schema, rozpis součástek, foto

Web o stavbě jednoduché krystalky pro začátečníky, včetně podrobné teorie

Obrázek

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 15.01.2015 11:30
od GreenScreen
Něco pro všechny radioamatéry.
Hledal jsem kam tento dotaz zařadit ale vzhledem že toto zařízení též obsahuje krystalku dávám to sem.

Jedná se o jiskrový telegraf. Stavím ho protože jsem chtěl udělat vysílačku pokud možno co nejednoduší aby se dala opravit i s naprosto minimální dostupností materiálu a součástek (jste jedni z mála chápající kolabs civilizace) Je to klasický ruhmkorffův induktor. Na příjmač jsem se vykašlal na originalitu tehdejší doby a místo kohereru jsem postavil již zmiňovanou krystalku ještě s původním galenitovým krystalem. (mohu připojit slabý zesilovač na citronovou baterku :P ) Problém je však takový, stavěl jsem to na napětí 110 až 230V střídavě nebo stejnosměrně a potřebuji nějak udělat i bareriový pohon. Přemýšlel jsem nad olověným akumulátorem jako v bateriovém elektronkovém rádiu ale asi bych to udělal jako převaděč na síťové napětí do auta... ale ta hmotnost :idea: případal bych si jak děda když dělal radiána za války.

Mohu poskytnout i fotky :? ale v současné době jsem utekl z domova. Rodina mě má za blázna vzhledem k mé přípravě na mezinárodní konflikt :mrgreen: taky asi nemusím blíže vysvětlovat. Mohlo by to chvilu trvat.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 18.01.2015 13:15
od Dikobraz
Co se týče součástek - je to vlákno trochu o něčem jiném, ale já nesouhlasím s tím, že by součástek bylo málo. Spotřební elektroniky (v dnešní době té starší, kde jsou součástky ještě celkem rozpoznatelné a velké) je spousta. S trochou šikovnosti je možné si udělat zásobu součástek velmi levně rozebíráním. Mám na chalupě několik starých gramorádií z 80. let a par další různé podivnosti, které prostě rozeberu, součástky roztřídím a v podstatě dokupuji jen ty nejnutnější věci.

Byl jsem tři dny v prostoru v Ralsku na bývalé základně, kempovali jsme v rozpadlých barácích atd. Bylo tam několik černých skládek (staré televize, nějaké rádio, ventilátor, kus auta). Měl jsem sebou kleště z mulitoolu a během jednoho večera u světla jedné čelovky jsem nasbíral dostatek součástek na rádio (dioda z televize, byly tam jak germaniové tak křemíkové, otevřít se daly napětím z jedné tužkovky), měděný drát na cívku ze zničeného trafa, pár tranzistorů, metry drátu, několik kousků feritu, reproduktor ze starého telefonu.. bylo by možné postavit krystalku na koleni, zpětnovazebný audion taky (možná i dva), ale neměl jsem sebou pájku, cín ani zdroj světla nebo 12V... a všechny ty věci tam ležely opravdu dlouho, byly promočené, zrezlé.. ale trpělivost a kus smirkového papíru udělaly svoje...

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 30.01.2015 23:45
od Dikobraz
Dostal jsem tip na zajímavou součástku (MK484). Jedná se o jednoduchý integrovaný obvod, který umožní detekci AM signálu, funguje jako VF zesilovač a má jednoduché AGC. S pár dalšími součástkami je možné si postavit poměrně kvalitní radiopřijímač. Píšu to do vlákna o krystalkách, protože v podstatě se jedná o nahrazení detektoru (diody používané místo krystalu) tímto obvodem. Vyžaduje napájení do Uf 1,8V, což v pohodě zvládne jedna tužková baterie. Použitý zesilovač už sice do oblasti krystalek nespadá, ale také je možné jej nahradit vysokoohmovými sluchátky.

http://cs.wikipedia.org/wiki/MK484
http://www.classiccmp.org/rtellason/chipdata/mk484.pdf

Příklad použití
https://www.youtube.com/watch?v=U3qe6BOiyeM

Tedy možná lepší, než podomácku vyrábět galenit je objednat 100ks těchto drobečků například z ebay (nezamýšlím to vkládat jako reklamu, jinde jsem tento obvod ke koupi nenašel). Za 200 Kč i s poštovným je možnost mít zásobu na hodně malých krátkovlnných přijímačů na případnou směnu ;)

No a s trochou umu se dá postavit za korunové položky rádio na malý solární panel, které zvládne krátkovlnné stanice. Jen je potřeba počítat s vyladěnou anténou..
https://www.youtube.com/watch?v=1lafvOvAQ9o

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 31.01.2015 17:48
od bacil
Další varianta je ZN414, což je originální obvod. klon TA7642 le podstatně lépe sehnatelnější a není tolik citlivý na napájení. S tím napájením to není až tak jednoduché, chce to spíš menší, než větší napětí (0,9-1,2V). Nad 2-3MHz se s tím stejně ale nedostanete, konsruované to bylo na 1,5MHz max a i tu už docela strmě padá dolů od 1MHz.

Koupit se to dá levně tady: http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... nitPrice=y

EDIT a ještě vysílač - malý s IO 7555 http://alectronicx.blogspot.cz/2011/09/ ... radio.html
a netradiční ale výkonný se stabilizátorem LM317 jako modulátorem i výkonovým prvkem http://www.qsl.net/qrp/tx/317-tx.htm

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 09.03.2017 22:52
od Dikobraz
Našel jsem další zajímavý návod pro rozpadlíky... Stavitel krystalek Mike Tuggle navrhl zapojení krystalky, které je schopné bez jediné aktivní součástky (hraje to jenom na anténu) poslouchat selektivně stanice stovky a tisíce kilometrů daleko. Je to 17(!) verze zapojení rádia a dotažená skoro k dokonalosti...
Momentálně podobné (jednodušší) zapojení ověřuji v praxi a jsem mimořádně překvapený výsledky... je běžně možné poslouchat celkem rozumně zahraniční stanice. Celé je to trochu magie, hlavně to spočívá v dokonalém impedančním přizpůsobení celého obvodu, od antény po sluchátka a využívání kvalitních součástek (stříbrné kondenzátory, vf lanka, pozlacené kontakty, atd...)
Je to návod opravdu pro fajnšmekry (opravdu se už nejedná o namotání cívky a připojení sluchátka), spíše jde o hobby lidí, kteří se rozhodli, že postaví dokonalé nejjednodušší rádio a daří se jim to. Odkazy:

Popis a zapojení v angličtině
Stránky stavitele krystalek Davida Schmardera, který má spoustu vlastních zapojení a návod na stavbu piezosluchátek, které překonávají parametry naše magnetická 4k Ohm... je potřeba ale přizpůsobení trafem. Hledejte piezophones a uberformer

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 10.03.2017 16:48
od Lyster

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 14.03.2017 18:28
od bacil
Dikobraz: nejlepší zesilovač je anténa. Ty šaškárny s drahýma kovama a "kvalitníma" součástkama, to je pro blbečky. Nejkvalitnější kondenzátor je vzduchový, nejkvalitnější cívka vzduchová... Však jich tam má jak nakakaných proto aby zvedl selektivitu a rezonancí nakmital napětí. Nic co by byla neznámá duchařina nebo převratný vynález, všecko je to dokonale popsané v dobové literatuře.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 16.03.2017 10:57
od dako
bacil: jenom s nad k těm vysilačům z LM317, těm bych se raději vyhnul a raději použil klasický colpitz řízený krystalem (jedno jestli tranzistorový nebo elkový). Ono základ je kvalitní stabilní CW signál a to v každě době, vč. PA doby.

lyster: Voltík je sice pěkná stavebnice, ale neskutečně drahá kartonová krabice, úplně zbytečně.

Obecně kolem krystalek, důležité je dobře zvládnout mechanicky LC obvod, to tvoří celou stabilitu krystalky, dobrá anténa a zem je už samozřejmost. V souvislosti s PA dobou je smysl krystalek pro příjem AM rozhlasu diskutabilní. V připadě "blackoutu" budou stejně DV i SV vysílače bez elektřiny. Spíš bych se v tomto směru zaměril na jednoduché zpětnovazební příjmače, kde bude možné poslouchat malé amatérské vysílače. Stavbu krystalky bych viděl jako takovou "bránu" do světa radiotechniky, ale rozhodně by to neměl být cíl. Rozhodně bych se vyvaroval vyrobou galenitu a taky "jiskrovému" vysílači, jak tady někdo psal výše v tomto vlákně.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 24.05.2017 6:54
od xb.h
Obrázek
Me se nejvic osvedcilo tohle zapojeni. Pri presnem vyladeni LC obvodu hraje srozumitelne i na 2m dratu. Od vysilace jsem asi 50km. Zkousel jsem jen pro zajimavost misto dlouhodratovky pouzit Teslovu civku, ktera mela na vysku asi 10cm (vyladena na rezonancni kmtiocet SV vysilace) a hrala krasne. Tohle zapojeni ma jen problemy s prilis silnym signalem, pak zacne zkreslovat modulace takze je potreba krystalku trosku uladit. V krystalce mam udelany prepinac a soustavu civek takze se dostanu i na KV. Tam chytam nejakou Nemeckou stanici. Celkem na ni chytim ciste tri stanice, dalsi uz jen slabe. Jako antenu mam 10m dratu. Pro pouziti v PA dobe ale nevidim moc vyuziti. Dost pochybuju ze bude v provozu nejaky vysilac o vykonu v radech kilowatt.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 20.02.2019 20:14
od Hanka39
Dobrý den, je mně 80 let, nevyznám se v elektronice a hledám odpověď na svou otázku:
V polovině 20. let minulého století si stavěl čtrnáctiletý syn mé babičky, tj. bratr mé maminky, krystalku a uhořel při tom. Může mi někdo vysvětlit, co asi mohlo být příčinou tragédie? Děkuji.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 20.02.2019 20:58
od JOBU
Príčinou tragédie mohol byť oheň. Ale kde sa vzal,to tažko povedať.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 20.02.2019 22:03
od dako
Těžko říct, pokud uhořel, příčin mohlo být několik. Ve 20. létech nebyly ještě polovodiče, takže k uhoření mohlo dojít výrobou galenitu (potřeba olověných pilin a síry - roztavuje se nad otevřeným ohněm), takže neopatrná manipulace se zdrojem plamene.
Druhá možnost, krystalka potřebuje dobrou anténu a dobré uzemnění, typicky dlouhý drát natažený nejlépe co nejvýše. Svod je pak zaveden přímo do místnosti kde je krystalka, vytvoří se tím skoro dokonalý bleskosvod, kde pak stačí přímý úder do drátu, a blesk je stažen do místnosti se všemi důsledky vč. požáru.
Nic více mě nenapadá.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 21.02.2019 4:26
od bivoj
Vzhledem k tomu, že mě je 198 let, tak si vše přesně pamatuji a vám, mladým osmdesátkám, můžu zjevit pravdu - byl to Aštar Šeran, který se mu znenadání zjevil, a díky němuž Váš "bratr vaší maminky" vzplanul tak silnou vášní (dá se říci, že pro tu ideu zahořel) k tezi, kterou náš vznešený Aštar propaguje, že jeho fyzické uhoření je ničím jiným než důkazem o síle vědění, moudra a víry AŠ. Amen (Alloah Akbar, Dieu est grand, etc všechna další zasraná náboženství)...

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 21.02.2019 8:09
od dako
bovoji, není potřeba to nějak shazovat, uhořet při "výrobě krystalky" je samozřejmě velká kuriozita, ale připouštím, že z výše uvedených fyzikálních zákonů, se to, dejme tomu, může 1x za 100let prostě stát.
Předpokládejme, že údajná paní je, i dle nicku ročník 1939, její tedy 80 let, "bratr maminky", čili její strýc (dost špatný obrat) údajně uhořel v polovině 20. let, čili paní to zná pouze z vyprávění, takže pracuje s informacemi, které ji byly takto, a třeba i značně nepřesně, zprostředkovány některým z příbuzných. Uhořet, v tomto případě, může i znamenat, že utrpěl značné popáleniny, které byly zkrátka smrtelné (svržen kahan s plamenem + nadýchání se par síry a olova, ztráta vědomí, přímý úder blesku). Paní se zeptala a chtěla vědět možnou příčinu, nic víc, nic míň.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 21.02.2019 11:46
od Mirino
bivoj: K tvému údajnému věku...asi se ti vytratila desetinná čárka, protože tvůj projev odpovídá spíš 19,8 roku věku. Tedy mladej a asi né moc chytrej. Ale jedno ti řeknu. Fakt nemám rád rádobyvtipy o důchodcích. Jednou se toho důchodu možná dočkáš i ty a potom se nabízí slogany typu "nedělej jiným to, co nechceš aby jiní dělali tobě". Nebo z jiného soudku: "Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy"

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 21.02.2019 21:41
od Josef
To Hanka39:
Nehledal bych příčinu v blesku ani dalších "exotických" příčinách (ránu hromu by si spolubydlící v domě velmi dobře pamatovali). Myslím, že důvod vzniku požáru byl mnohem prostší - ve dvacátých letech neexistovaly žádné mikropájky či trafopájky na elektřinu. Pokud tehdejší radioamatér potřeboval něco pájet, musel použít ruční klempířské pájedlo. Tedy kus mědi na železné tyčce zakončené držadlem z pilníku. Tohle pájedlo se muselo nahřívat v otevřeném ohni. Buď v kamnech (při otevřených dvířkách) nebo na lihovém vařiči nebo benzínovou letlampou. Jak vidíte, ve všech případech se pracovalo s otevřeným ohněm a ne zrovna bezpečně. Navíc v dílničce či kůlničce, kde krystalku vyráběl, bylo určitě i dřevo, např. odřezky a hobliny z výroby skříňky na krystalku. Jako izolační materiál se často používaly odstřižky hořlavého celuloidového filmu (často na výrobu pevných kondenzátorů), což ve spojení s otevřeným ohněm také není zrovna ideální. Je také možné, že tam měl i tehdy hojně používaný a extrémně hořlavý "zaponový lak" (název pro tehdejší čirý nitrocelulózový lak), který byl pro své izolační a dielektrické vlastnosti v mnoha tehdejších radionávodech doporučovaný na nátěry koster přijímačů i na fixaci nově navinutých cívek. A to je už jen krůček k rychle se šířícímu požáru a rozsáhlým popáleninám.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 21.02.2019 21:44
od Fabulous
A tím bych téma “uhoření při stavbě krystalky” uzavřel.

Re: Krystalka

PříspěvekNapsal: 25.02.2019 18:13
od Hanka39
Děkuji všem za vysvětlení, Vám, Dako a Mirino, za pochopení a empatii a Bivojovi přeji, aby se doučil pravopis, jinak ho ten kanec, kterého nese na plecích, kousne do ucha.