Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 29.01.2016 23:46
od Lyster
Zajámalo by mě, jakou vidíte budoucnost Visegrádské čtyřky.
Bude to nová alternativa až padne EU?
Má Budoucnost?
Nezvrtne se to stejně jako EU?

Věřim, že spolupráce zemí V4 by mohla být užitečná.
Jak to vidíte vy?

Nějaké info o V4. https://cs.wikipedia.org/wiki/Visegr%C3 ... A1_skupina

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 29.01.2016 23:58
od bacil
vidím rakousko-uhersko - celkem reálně. Ještě se k nám přidá vídeň.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 7:30
od Ibex
V4 je dobra cesta

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 8:01
od Wilderness
Tvar nasi vlasti je tak krasny :F

:D

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 8:15
od Joe Azbest
Je to cesta, ale nějaký malý restart ve stylu roku 89 by byl potřeba.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 9:37
od Rase
Spíš by bylo lepší, kdyby u "V4" bylo Polsko jen volně přidružené. Přeci jen, je to velký stát a vždycky si pojede na vlastní pěst. Osobně bych byl raděj pro Rakousko a třeba i Slovinsko (kulturně jsou k nám blízko a i s maďary mají jakousi battlegroup). Oba to jsou státy nám blízké a navíc obdobné velikosti jako ostatní.
Ve výsledku by to tedy bylo V5+Polsko. Jo, takové R-U, ale proč ne :D

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 10:14
od Nicotinick
Idea pěkná, ale ekonomická závislost ČR na Německu už je tak velká, že to bude mít vždycky páky na to, aby ČR byla pro V4 celkem nespolehlivý partner.
Dobré je taky nezapomenout na neustálou chuť Polska být leaderem kdekoliv, kdykoliv s kýmkoliv. ;)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 11:33
od Lyster
Rase píše:Spíš by bylo lepší, kdyby u "V4" bylo Polsko jen volně přidružené.


Je jasné, že země jako Polsko je trochu riziko diktátu, stejně jako nám teď diktuje Německo. Bohužel si myslím, že bez něj to nepůjde. Schramstnul by nás jinak nikdo jiný. A furt lepší křesťanské Polsko, než muslimské Německo. (A to jsem ateista.)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 11:37
od Lyster
Jak tak koukám na ten obrázek V4, tak se nejlíp bude asi mít Slovensko. Hezky uprostřed V4, krátké hranice se zeměmi které nejsou ve V4. Asi na tom budou nejlépe.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 13:20
od Maximus
Tato idea V4 má podle mne obrovský potenciál, který je promrháván neschopností "regionálních" politiků ve vládách členských zemí uchopit a rozvinout tento koncept. Na druhé straně jsou zájmy EU a jednotlivých členských zemí "původní EU" v jejichž zájmu není vznik velkého ekonomicky politicky a vojensky spolupracujícího bloku postkomunistických zemí, které by svým vlivem v rámci EU byly přímým konkurentem Německa či Francie.

Navíc tento blok už nyní má zcela odlišný pohled na řešení migrační krize, různé fašoidní snahy EK, nesmyslnou byrokratizaci EU, potlačování státnosti národních států, etc..

Navíc je tu obrovský potenciál přizvat do V4 i další státy - Slovinsko, Rumunsko, Pobaltské země, ... .
Geograficky by tak tato V9 či V10 propojovala Balt, Středozemí a Černé moře. Historicky máme na sebe vazby už od středověku a zkušenosti s komunistickou totalitou a diktátem z Moskvy by nám měly být poučením, aby jsme stejnou chybu neopakovali dvakrát.

Společně by takováto V9/10 měla více než 90 milionů obyvatel - na obranný pakt více než dostatečné. Obranná doktrína by tak byla výrazně nezávislejší na geopolitických zájmech USA (a samozřejmě i Ruska). Tím samozřejmě nepopírám výhodnost dalších - širších obranných aliancí, ale čistě pragmaticky budou otázky vojenského ohrožení ČR podstatně bližší Slovákovi či Polákovi než Portugalci či Francouzovi.

Rozvoj konceptu V4/5/... by se mohl vystříhat chyb EU a vyhnout se nesmyslné byrokratizaci "řídících struktur", ale pragmaticky spolupracovat (analogie dřívější EHS) v oblasti prosazování společných geopolitických zájmů, otázek obrany a společných projektů posilujících konkurenceschopnost tohoto společenstva státu a jednotlivých zemí na globálním trhu.

Je potřeba si uvědomit, že EU je nereformovatelným molochem, který bude časem jen víc a víc škodit. Pararelní budování V4/... by umožnilo omezit ekonomický a sociální šok regionu střední a východní Evropy, který by logicky nastal při rozpadu EU (samozřejmě že se to nebude nazývat rozpad, ale vymyslí se nějaký příhodný eufemismus).

Rovněž pevné zakotvení V4+ jako obranného paktu by bránilo znovuinstalování ruského vlivu do tohoto regionu po případném kolapsu EU a evropské části NATO (například díky islamizaci některých jeho členů a "demontáži" tradičních sekulárních států) a zároveň by umožňovalo společně řešit případnou islamizaci západní Evropy, která se v průběhu příštích 30 let může stát společenstvím více či méně islámskýmských států, které by velmi pravděpodobně nedokázali dlouhodobě mírově existovat vedle křesťanských a ateistických států (historicky neexistuje žádná analogie toto popírající).

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 14:47
od the.marek
Maximus: :yes :yes Lépe už to ani říci nejde. Už jednou jsi se tu k V4 v minulosti vyjadřoval a nejde nic víc, než s tím nesouhlasit. :clap

Podle mého by to ovšem mělo i své nevýhody, protože by se tato přechodná a hraniční zóna nelíbila ani Západu a ani Východu a v dlouhodobějším časovém horizontu by se díky okolním tlakům musela více nebo méně přiklonit na jednu z těchto stran.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.01.2016 18:12
od Maximus
V4+ by mohla sloužit jako most mezi východem a západem. Tak si náše země představoval TGM - sice jeho syn Jan Masaryk mu oponoval, že po mostech se především šlape, ale obranný pakt, který by měl více než 90 milionů obyvatel by byl už dosti nestravitelným soustem pro Rusko i případný "Západoevropský chalífát".

Vznik paralelní obranné evropské struktury je proti zájmům USA, protože tyto země by nebyly již tak výrazně geopoliticky závislé na vojenské síle USA a v případě rozpadu evropských struktur NATO (kdo by také chtěl být ve spolku s Belgickým, Německým či Francouzkým chalífátem či džamáhíríjí) by byl výrazný trend středo a východoevropských neislámských států inklinovat k výraznější spolupráci s Ruskem (tedy pokud samo Rusko nebude islamizované), což je samozřejmě proti geopolitickým zájmům USA a řady dalších států.

Tímto rozhodně nepropaguji spolupráci s putinovským Ruskem - to by bylo přesně v duchu "Z deště pod okap". Nicméně společenství států s výraznou mezistátní kooperací, společnými zájmy a zejména s jasně definovaným obranným paktem s +- stejným počtem obyvatel jako Rusko by již bylo vítaným parnerem či dokonce spojencem a nikoliv kořistí jako jednotlivé státy s "pár" miliony obyvatel. Bohužel to je typická ruská "medvědí" mentalita.

Schopní státníci by V4+ dokázali pevně ukotvit v geopolitických strukturách a těžit na spolupráci s velmocemi a využívat jedinečného postavení a potencíalu daného regionu. Mocností prvního řádu by jsme se samozřejmě nestali, ale "podmocností" jako je současné Německo či Francie asi určitě. A to mnohé na západě děsí.

Podmínkou je postupně zpět naakumulovat do domácí ekonomiky výnosy z výroby, které jsou masivně odčerpávány do zahraničí (ČR a SR patří v této oblasti mezi "světové přeborníky") a podporovat skutečný domácí kapitál schopný financovat výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou a klíčový primární výzkum i jeho praktickou aplikaci.

Podmínkou je také, aby občané a jimi volení politici se nechovali a neuvažovali jako děvky a nedali se koupit za příslib dotací z EU a zastrašit hrozbami, že bez "EU říše" budeme živořit a naše děti čeká nízká životní úroveň na úrovni Ghany. To je samozřejmě lež. Podobně strašili naše prapradědy, že bez Rakouska - Uherska to nejde a Československo po I.WW jasně ukázalo, že zkostnatělá R-U monarchie byla právě tou pověstnou koulí na noze řady porobených národů, včetně těch našich.

Dovolím si parafrázovat známý výrok "otce národa" Františka Palackého - „Byli jsme před EU, budeme i po ní!"

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.01.2016 19:15
od Koniáš
V4 by byla super idea.
Ale soužití s Polskem by bylo dle mého vidění nemožné a asi horší než s německem nebo RF.
Poláci nemají disciplínu němců. Excesy, které prováděli na zabraných územích, které po Mnichovu připadly Polsku, se s tím co dělali němci vůbec nedají srovnávat. Mají mentalitu rusů (velkopanští, neuznají chybu) a nedodržují dohody. Navíc mají komplex "neúspěšného impéria". Chtěli by šéfovat říši, ale nemají ani náznak schopného politika. Tedy posledních 200 let.
Stačí se podívat na jejich lavírování v EU, nebo schizofrenický postoj k Ukraině, která byla z části jejich. A Ukrainské a banderovské řádění tam má hodně pamětníků. Přesto je podporují.
Takže myslím, že bychom byli v jejich spolešnosti velmi ohroženi.
Bývalé RU je fajn nápad.
Ale taky utopie.
Takže zbývá posilovat hospodářské vazby v V4 a budovat armádu. Připravit se na případný rozpad EU.
Prostě doufat v nejlepší a připravit se na nejhorší.

Koniáš

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.01.2016 19:27
od Butch
Lyster píše:až padne EU?

Idea je to pěkná, ale obávám se, že se to nestane. Zásadní problém je v tom, že ač EU začínala jako organizace vzniklá na mezinárodní spolupráci, tak se postupem přesunula na organizaci supranacionální, tedy byly ji svěřeny určité rozhodovací pravomoci na úkor členských států. Celé to bylo zavešeno tím, kdy byla schválena Lisabonská sml. a EU získala subjektivitu.

A já se tak trochu obávám, že rozpad by byl takovým zemetřesením, že by to mohlo vyústit v otevřený ozbrojený konflikt.

Jinak samozřejmě myšlenku V4 považuji za správnou, jelikož sdruřuje státy s podobnou historií a mentalitou, ale to jak se EU zvrhla nám ukazuje, že nic se nesmí přehánět.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.01.2016 19:45
od Rase
Jinak samozřejmě myšlenku V4 považuji za správnou, jelikož sdruřuje státy s podobnou historií a mentalitou, ale to jak se EU zvrhla nám ukazuje, že nic se nesmí přehánět.


Nj. ale zrovna s Poláky toho společného moc nemáme. Napadá mě jenom jazyk a společná minulost ve Východním bloku. Přeci jen hranice máme společné jen od roku 1945 a i za R-U byly naše vztahy poněkud rozporuplné. Přeci jen Poláci byli proti korunovaci Císaře Františka Josefa (i Karla) českým králem, tak jako maďaři a němci. I ze WW2, kdy byla reálná šance, že se Polsko a Československo spojí do federace (až bude válka vyhraná), dokonce i Stalin byl pro, jednání zkrachovala z důvodu, že poláci měli strach z toho, že české výrobky budou konkurovat domácím, a tak chtěli zachovat clo atd. problémy taky byly v budoucí armádě. Celkově vzato nás chtěli Poláci polonizovat. Naštěstí z jednání sešlo. I dnes je zajimá hlavně Ukrajina a Bělorusko, což je hodně mimo naše zájmy.
Nějaké úzké vazby na Polsko nejsou zrovna dobrý nápad. Ideální bude i nadále spolupracovat, ale držet si lehký odstup

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.01.2016 19:58
od herman
Souhlasím, Poláky nebrat. Je třeby si připomenout, že jen v minulém století jsme s nimi několikrát bojovali. Poprvé hned po založení republiky, pak v roce 1938 proti jejich teroristům (většinou to byli polští vojáci v civilu) a dokonce v roce 1945 když se naše jednotky pokusily obsadit Kladsko, tedy staré české území, o které jsme přišli za Marie Terezie. Naše jednotky se tehdy stáhly až na tvrdý nátlak moskvy. ajsk mi vykládali rodinní příslušníci, chování polských vojáků při okupaci v roce 1968 bylo mnohem horší než sovětských. Vzhledem k tomu, že předci mého otce pocházejí z Těšínska, asi vědí o čem mluví.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.01.2016 20:33
od dracekvo
Ač mám mezi poláky několik přátel, tak bych je jako výhradní spojence nechtěl.
Jejich výrobky nikdy za moc nestály, protože tak nějak mají v genech jen přemejšlet kde co ošulit. Taky jejich povaha jako národa je krásně vidět na způsobu jejich řízení. Bezohledné, prostě jen já já já tam musím bejt první. Podobně jako se řídi v rusku.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 01.02.2016 22:43
od Maximus
Vím, že Polsko jako parner není nic moc, ale na druhou stranu ve vzdálenější minulosti jsme si byli docela blízcí. Navíc je lepší mít Polsko jako partnera, sice nespolehlivého a občas namyšleného, nicméně stále lepší než ho vmanévrovat do pozice samojediného "Velkopolska", které může začít vyvolávat různé "démony" z nedávné minulosti. Spolupráce a parnerství je před tím nejlepší prevencí.
Lépe je navazovat ve vztazích s Poláky na praotce Lecha (bratra praotce Čecha) či Jagellonce, než si stále jitřit současnost a budoucnost vzpomínkami na problematické 20. století.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 02.02.2016 11:36
od Dagobert
Jagellonci se mně osvědčili. :-) Spousta Poláků to ani netušila, že jsme spolu měli díky královským rodům funkční personální unii. A pomohlo je to přesvědčit, že je na čem stavět a že jsme fajn lidi. (Taky mně pomáhá, když zmíním, že pradědek byl Polák, ale to je soukromá výhoda. :-) )

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 02.02.2016 15:15
od GOD
sám a nezávisle na tomto fore a Maxovom príspevku som za V4+ ... V9/10... A tvrdím, že sa to malo stať hned v 1990. Okrem iného by sa ušetrilo na nezmyselnom prezbrojovani zo 152 na 155 a podobne. (to len tak na okraj)

Osobne vidím najväčší problém v nomenklature. Položme si otázku, kto zo súčastných štátnych úradníkov je morálne a menežersky schopný na takúto úlohu?

Celá súčasná kultúrna kríza spočíva v nedostatku kvalifikovaných lídrov v pravom slova zmysle.

A nieže by som len kritizoval, ale vychovať také osobnosti neni jednoduché. Giga menežment a zvlášť v civilnej sfére je velmi náročný.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.02.2016 21:37
od Lyster
Orbán v Moskvě vyzval ke zlepšení vztahů Evropy s Ruskem
http://www.novinky.cz/diskuse?id=433705 ... tionId=742

Co si o tom myslíte?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.02.2016 21:41
od K4cer
Nic, stejně by to někdo smazal :mrgreen:

Pokud má někdo problémy s cenzůrou v konkrétním případě, tak ať se obrátí na mne. Maximus

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.02.2016 23:40
od Maximus
Osobně si nemyslím, že cesta ČR/SR, Polska, Maďarska a dalších zemí z bývalého komunistického bloku nazpět do náruče Moskvy je správným řešením. Stejně jako podstoupení našich ryze národních zájmů diktátu ze strany Bruselu. Obojí jsme si vyzkoušeli a spousta lidí (včetně mne) je vyléčena z iluze o současné podobě "západních hodnot" (úvozovky jsou tam schválně, protože původní západní hodnoty existují a Evropa díky nim byla donedávna ekonomicky, politicky a vojensky světovým lídrem).

Státy V4 a další země střední a východní Evropy mají potencíál se poučit z chyb EU a začít dělat pragmatickou politiku paralelně s EU - ta samozřejmě, jakožto moloch prosazující primárně zájmy Německa, Francie a nadnárodního kapitálu, bude proti tomu brojit a bude všem snahám o naší emancipaci házet jeden klacek za druhým.

Jednotlivé státy nemají sílu politicky toto ustát - pouze pokud se V4 spojí a přijme další členy (Rumusko, Pobaltí, Slovinsko,...), tak bude s to ustát tlak bruselských byrokratů a vymoci si ústupky ne nepodobné, které získala nedávno Velká Británie, která si vymohla záruky, že nebude zahrnuta do vytváření evropského "superstátu".

Ekonomická struktura V4 až V10 vycházející z původní ideje EHS spojená s vytvoření paralelních koordinačních a řídících struktur spolu s vytvořením obranného paktu jako určitou "nástavbu" k NATO by našim zemí dala mnohem širší manévrovací prostor na globální šachovnici a šanci si uchovat možnost si řídit dostatečně autonomně vývoj naší společnosti a jednotlivých národních států.

Tato struktura by byla mnohem odolnější z hlediska "zakonzervování" našich malých národnostních států a instalace NWO do našich končin by se tak oproti plánu výrazně zpozdila.

Češi nemusí Poláky milovat či Slováci se bratřit s Maďary, ale je v bytostném zájmu zachování odkazu našich předků spolupracovat a vytvořit koalici schopnou se shodnout na základních bodech potřebných pro posílení naší pozice v EU či zachovat integritu po jejím kolapsu.

Politici musí pochopit, že není jen Brusel s EU či Moskva a ani nejsme povinni se řídit přáním Washingtonu, resp. loukovodičů tvořenými zástupci nejvlivnějších nadnárodních korporací. Můžeme dělat rozumný byznys se všemi oplátkou za co nejmenší míru vměšování (samozřejmě všichni by se snažili tuto podobu V6 či V10 dostat na svoji stranu.
Jen opravdoví státníci by ale byli schopni ustát tyto tlaky a pohybovat se kolem optima pro toto společenství států.

V4 + Rumunsko, Lotyšsko, Estonsko, Litva, Slovinsko a případně i Bulharsko či některá z dalších exjugoslávských zemí by byly z principu už mnohem kompaktnějším společenstvím - jak z hlediska geografického, ekonomického či historického než současná EU. Spojuje nás zkušenost z komunistickou totalitou a na rozdíl od obyvatel ze starých zemí EU vidíme, že Brusel jde směrem k totalitnímu způsobu vládnutí, což nám snad umožní včas vystoupit z této struktury, kde stíny bruselského atomia začínají připomínat věžičky chrámu Vasila Blaženého a stíny Evropského parlamentu mauzoleum V. I. Lenina.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.02.2016 9:27
od GOD
súhlasím :yes :hand

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.02.2016 21:17
od Koniáš
Maximus » 27.02.2016 23:40

Dobrá úvaha.
Práce tak pro Sysifa, ale stojí za to se o to pokusit.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.03.2016 17:52
od Maximus
V4 či až V11 (Vx) je jedinou životaschopnou alternativou ke "Čtvrté říši" alias EU, která v současné podobě smyslupně reformovatelná již bohužel není. Samozřejmě úplné "nezávislosti" by takto dosáhnout nešlo, ale manévrovrovací prostor na geopolitické scéně by byl podstatně širší.

V zájmu EU by nebylo roztrhat vazby mezi západem a postkomunistickými státy. Úzké ekonomické vazby by zůstaly i po odchodu těchto států z EU, což je dáno geografií, ekonomickými vazbami, etc.. Jde mi primárně o vystoupení z cesty směřující ke vzniku evropskému superstátu- stejně jak to udělala Velká Británie, ale zároveň se zachováním politických a ekonomických výhod plynoucích z otevřeného trhu a hranic. Stejně jako to má i Norsko či Švýcarsko stojící mimo EU, ale čerpající výhody EU.

Naopak v zájmu malých národních států není v průběhu desetiletí být asimilován pod křídly EU. Vysocí politici stále blábolí o tom, že během několika let nebudou Češi, Italové, Němci, Maďaři, etc. ale pouze Evropané.

Jenomže jak projekt EU zkrachuje a to se vsadím, že "světlé zítřky" tento projekt nečekají, tak silné národy budou po tomto otřesu podstatně méně oslabeny než ty malé a evropanstvím "naředěné". Navíc přežití EU je podmíněno pouze bezpodmíněným podřízením se diktátu z Bruselu a postupným vznikem totalitního režimu, který si v ničem nezadá s nacistickým Německem či bolševickým SSSR.

Jako samostatná ČR si nemůžeme dovolit "dezertovat" z EU samostatně z mnoha důvodů, ale nejpodstatnější je fakt, že v ČR většina průmyslu a strategické infrastruktury není v rukou státu, ale právě západních nadnárodních korporací, v jejichž zájmu prostě není nějaké osamostatňování, které by současné "neokoloniální" praktiky mohlo omezovat (třeba náležitě zdanit zisk zahraničního kapitálu - nikoliv nějak drakonicky "po bolševicku", ale ekvivalentně tomu, jako je tomu slušností na západ od našich hranic).

Pouze ve "stádu" VX máme potenciál se separatisticky trhnout a mít z dlouhodobějšího hlediska alespoň nejaký vliv na naši budoucnost. V rámci EU nás čeká analogie R-U, budou určité národy v rámci EU vedoucí a pak ten zbytek jako komparz. Vše pěkně zabalené pod rouškou EU propagandy a "evropanství".

Jak psal už Masaryk - státy střední a východní Evropy musí držet pospolu ("v houfu"), aby si na ně ty větší (Německo, Rusko) nedovolovaly a využívaly se jako most mezi východem a západem. Je ale důležité být součástí nějakého dostatečně vojensky a ekonomicky silného bloku, který zajistí, aby se po těchto "mostech" nešlapalo botami cizích vojáků, ale naopak aby byly tyto "mosty" využívány jako důležité obchodní spojnice mezi východem a západem s důrazem na výhodnost pro tyto státy střední a východní Evropy.

Projekt Vx, který má potenciál mít více než 90 milionů obyvatel (Rusko 143,5, Německo 80,6 mil, Francie 66 mil,...), určité historické vazby a zkušenosti, geograficky by propojoval Balt - Černé moře - Středozemí, společně měl dostatečně silné armády schopné zabránit jakékoliv smysluplné vojenské intervenci, obrovský potenciál k růstu, značnou míru soběstačnosti v mnoha oblastech, etc..

Je tu samozřejmě spousta zásadních problémů (nedostatek státníků, politické vůle, ekonomické závislosti, korupce, ...) a otázek, které by bylo potřeba vyřešit.

Jak jsem psal jinde, absolutně mi nejde o to vběhnout do náruče putinovskému Rusku (toho se u mě nikdo nedočká), zpřetrhat úzké ekonomické vazby s EU či vystupovat z NATO (armády Vx, resp. jejich aliance, by mohly tvořit pouze jakousi nádstavbu (přesně v duchu hesla "Bližší košile než kabát"), která by ale byla schopná působit i samostatně v zájmu států Vx).

Doporučuji všem si přečíst knihu "Příštích sto let" George Friedmana, který se už několikrát projevil jako nadaný "vizionář" a ten předpokládá v příštích dekádách vznik tzv. "Velkopolského bloku", který bude významnou evropskou mocností.

Je v našem zájmu jít této vizi naproti a postarat se o to, aby "Velkopolský blok" dostal to správné jméno - třeba Visegrad 5 ..6...8.... .

Z dopisu mému oblíbenému spoludiskutérovi :hi

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 10:42
od honzasl
Jen pár poznámek v V4.
V4 můžeme označit za pohrobek poměrně úspěšné unie (300 let) jménem Rakousko-Uhersko. Bohužel u V4 v současné podobě mi chybí právě ten spojující "německý" element. (Ne snad, že by Rakušáci bylo nějací Němci).
R-U bylo spojeno ideou jednotného vladaře, úředního jazyka a náboženství. Nic z toho nemáme.

Píšete, že nás spojuje minulost v totalitě. Na tom těžko něco vystavíme, protože to akorát naše společná koule na noze, které se zas tak moc zbavit nechceme (teda někteří).

Ještě nedávno Maďarsko a Slovensko vedly vzájemnou verbální válku, dokud je nespojil odpor k uprchlíkům - to nevypadá na vřelou spolupráci.
Polsko s Českem? Vzpomeňte si na různé potravinové války. Nejme schopni se domluvit ani na údržbě podělané peážní trati, jak chcete budovat unii?

No a detaily, jako jazyk.... Jsou všichni ve V4 se domluvit na jediném komunikačním jazyce? A používat ho výhradně. (pokud budete všechno překládat do národních jazyků, vznikne vám byro-moloch jako EU).

Češi a Slováci - kdy že jsme se to rozdělili?

Můj názor je ten, že současné Česko má stále mnohem blíž k Rakousku Německu, než k V4. Možná se to změní.

Jen odbočka: Moje generace 30 letých s VŠ vzděláním a erasmáckou zkušeností fakt nemá zájem na nějaké rušení současné EU. Možná se vám to nebude hezky poslouchat, ale v mém okolí se fůra lidí vrátila ze zahraničí s fůrou živých a dále udržovaných kontaktů na Turky a Brazilany - mnohem víc než na Poláky a Maďary.

Prosím, berte to jako pocity, poznatky. Nejsem znalec a analytik, možná se mýlím.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 12:07
od Nicotinick
Původní EU byla skvěle myšlena a založena jako volné společenství se svobodným otevřeným trhem, svobodným a volným pohybem osob .....a s takovou snad nikdo nemá problém. :)

Bohužel Vaše generace 30 letých nemá osobní, na vlastní kůži zažitou zkušenost se životem v totalitě. A tudíž nemá vypěstované jemné receptory na rozpoznání byť jen náznaků totality nové.

Neber to jako výčitku, je to jen konstatování faktu. :)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 13:37
od honzasl
Ano, senzory nemáme. Z našeho pohledu - náš svět nám kazí ti, co "zažili". Tj. teď je u moci je generace někde mezi námi a mými rodiči.
Politiku, kterou dělá Zeman, Fico a Orbán jsem neměl rád před uprchlickou krizí a naopak se mi líbila vize před-kačinského silného pro-evropského Polska, jako důstojného soupeře Němcům, ale to už odvál čas.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 21:11
od Maximus
V globalizované společnosti je přirozené, že obchodujeme, kamarádíme se či milujeme lidi z jiných koutů planety či etnik, ale to přece není důvod si znovuvybudovat dobrovolně totalitní jařmo a proflámovat či se jinak vzdát toho, co naši předkové pracně budovali a za co umírali. Bojovali za stát, který bude reprezentovat je samotné a který tu bude pro ně a pro jejich potomky. Stát, který má chránit zájmy občanů proti cizím zájmům, které mají za cíl jen posílit svůj vliv a zisk bez ohledu na potřeby občanů tohoto státu.

Na předchozím režimu se kritizuje (a právem) jeho centralizovanost a nekompetentnost reflektovat na potřeby a přání svých občanů. Současná podoba EU má nakročeno k daleko větší centralizaci, něž v dobách komunistického režimu a totalizace moci může dojít ještě mnohem mnohem dál.

To, že se ČSFR rozdělilo, bylo mimo jiné způsobeno i významnou konkrétní projekcí zájmů některých sousedních zemí. Stejně tak nevůle nějak výrazně spolupracovat a rozvíjet koncept V4 byl způsoben vírou v idealizovanou EU, která zvládne vše vyřešit za nás a většina z nás měla nasazeny růžové brýle a v hlavách rezonovalo heslo "S Bruselem na věčné časy a nikdy jinak". Stejně tak v povzdálí někdo dobře hraje svoji partii a "divide et impera" rozhodně ovládá docela dobře. Vystřízlivění a sundání růžových brýlí samozřejmě není příjemné, ale po každé kocovině je potřeba se otřepat a začít něco dělat.

Stále stupňující snahy EU regulovat zbraně přesně v duchu Lenina, Hitlera či Mao Ce-tunga by měly být varováním, že elity se svých "poddaných" bojí, protože jejich vize nejsou až tak v souladu s potřebami, zájmy a přáním obyčejných občanů. Navíc je potřeba odlišovat zájmy starých a nových členských zemí EU, které mají rozdílnou ekonomickou sílu, jinak etablovaný komplex nadnárodních korporací (pro jejich lídry je tam „doma“) a dosti rozdílné geopolitické zájmy s mnohem pevnějšími vazbami mezi starými členy EU, etc.

S velkým nadšením jsme se zbavovali komunistické diktatury, aby s budovatelským nadšením jsme začali budovat něco mnohem horšího. Většina západních zemí se až na období fašistických a nacistických diktatur Mussoliniho, Hitlera či Franka s totalitou vůbec nesetkala a její obyvatelé v současnosti prostě nemají vyvinuté smysly pro její vnímání a nemají s ní pražádnou osobní zkušenost. V podstatě všechny poválečné generace na západě žijí v představě, že demokracie je jaksi pro ně „nároková“ a tedy žádná totalita u nich nemá šanci.

Fakt, že „krakatice“ obepínající zájmy vojenskoprůmyslových komplexů, nadnárodních korporací a propojení politiky s lobbyngem těch bohatších a mocnějších postupně celý princip demokracie staví na hlavu, se špatně odlišuje od klasického kapitalistického pojetí společnosti. Nicméně výsledkem bude totalita, která si s ničím nezadá s nejtotalitnějšími režimy, které tato planeta ve své historii poznala.

Stále si kladu otázky, proč středoevropští a východoevropští politici mezi sebou tak málo mluví, ale snad krize dokáže jejich myšlení někam dál posunout.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 21:51
od honzasl
Nicméně výsledkem bude totalita, která si s ničím nezadá s nejtotalitnějšími režimy, které tato planeta ve své historii poznala.


Nesleduju do detailu politiku v západních zemích, ale neráčil jsem si všimnout, že by vítězná strana v Německu, Francii nebo Británii hned pár dní po volbách spěchala měnit ústavu země, jako se to stalo v Polsku a dříve v Maďarsku. Vůbec změny ústavy, volebních systémů, zásahy do soudní moci atd, jsou spíš specialita zemí V4, než západu. V tomto pohledu nevidím na střední Evropě nic skvělého.

To, že se ČSFR rozdělilo, bylo mimo jiné způsobeno i významnou konkrétní projekcí zájmů některých sousedních zemí.


Je možné to nějak rozvést, zdrojovat? Nebyl příčinou rozdělení spíš rozdílný pohled na ekonomickou reformu pánů Mečiara a Klause? Na konspiranční teorie moc nevěřím. Co získaly sousední země rozdělením?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 22:52
od Maximus
Však vyčkej jedno dvě desetiletí a pak si řekneme, které země jsou blíže ideálům demokracie. Kačinského také nemusím, ale nějak ty změny začít musí - "eurohujerové" změny rozhodně nezačnou. K těm změnám ústavního soudu v Polsku - rozhodně nesouhlasím s těmito praktikami, ale pokud vyměnili především lidi, které si tam naopak dosadila předchozí eurohujerská politická reprezentace, která to neudělala jen takto okatě, tak nevidím důvod pro takový humbuk kolem. Předtím to bylo ok, ale pokud místo eurohujerů jsou u kormidla euroskeptici, tak je to moc moc špatně ? Ten dvojí metr svědčí až moc dobře o podstatě a principech současné EU :head.


Co se týká zájmů ostatních států na rozpadu Československa, tak nemůžeš očekávat, že ti někdo dá písemné prohlášení, ale neoficiálně tyto informace potvrdili lidé z velvyslanectví v Polsku, Německu, Maďarsku. Nejznámější je třeba bývalá velvyslankyně Vašáryová, která měla z těch lidí tak nahnáno, že do detailů veřejně nikdy nešla. Nicméně mám osobní vazby sice jen na menší ryby v diplomacii, ale nemám důvod jim nevěřit, když toto potvrzují.

Nelze si to představovat jako nějaké speciální akce tajných služeb, ale jako politickou, finanční a mediální podporu skupinám, které reprezentovaly tyto zájmy v politice na pozadí svého vlastního byznysu - např. Kováčova klika a další. Toto angažování nebylo většinou "moderováno" přímo vládami okolních států, ale spíše různými zájmovými skupinami z řad managmentu velkých firem, osobní iniciativy určitých politiků, etc.

Stačí si položit otázku, pro koho nebyl z okolních zemí rozpad Československa přínosem?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 10.03.2016 23:04
od Koniáš
jj.
Maxime pravdu díš.

honzasl » 10.03.2016 21:51

Neměnili ústavu hned po volbách.
Měli na to delší čas.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.03.2016 22:38
od PeFi
Kamarád, který hovoří Polsky a polskou politiku trošku sleduje mi "nedemokratické" procesy v Polsku osvětlil zhruba: Vítězové voleb pouze radikálně demontovali změny, které podobně nedemokraticky udělali eurohujeři. Až na to, že když to byly proevropské změny a dosazení eurohujerů do důležitých pozic, tak to bylo médii a socialistickým svazem západu oslavováno, zatímco demontáž je vydávána za nástup totality. Takže žádná tragédie.

Idea VX se mi líbí a kéž by se Visegrádské VX ukázalo míti následky na EU podobné, jako má plyn VX na lidi ...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.04.2016 7:27
od Maximus
Představte si, kdyby u nás "Bohoušek" vystoupil s podobnými projevy?
https://www.youtube.com/watch?v=UOmEqv3uB6Y&ebc=ANyPxKohc5JebA8YeSjm1h24p2-BxVuHssorR2kvu_slBQBbrwudWG2HMHDx6fVjdrV9KqTHN0l8QLiRtVSo-UgD_KGJYaY39w&nohtml5=False

https://www.youtube.com/watch?v=Btb2SxWNoYc&ebc=ANyPxKoh2hf1_7c1Eq1kxKvnVq8bKP5pDakR433scnLVxonoADqSIP4d0VHCSFppqvgFF5MksBT6lPeH-dpV7Craek5ap6D_ZA&nohtml5=False

V případě realizace povinných kvót i proti souhlasu jednotlivých národních států osobně uvažuji o sepsání petice požadující vystoupení státu z EU a úzkou spolupráci se státy, pokud které se takto také rozhodnou. Byla by minimálně ve čtyřech jazykových mutacích pro V4 (optimálně ještě v dalších jazycích). Až začnou béfelem z Bruselu přidělení běženci z 99,9 muslimského vyznání přijíždět po tisících a začnou dělat bordel (a to se vsadím, že začnou), tak tuto či podobnou petici podepíše i masa "ovčanů", která se jinak vůbec neangažuje.

Podle mne se blíží velice "dynamické" časy, které přinesou výrazné změny ve společnosti a tedy i na politické scéně.

Politici a politické strany, které zůstanou loajální s bruselským režimem zůstanou při nejlepším v opozici. Kdo dřív opustí potápějící se loď jménem EU (ekonomicky to ještě nějaký čas bude udržitelné, ale morálně a politicky se sama zcela diskvalifikovala už nyní), tak nabere nejvíc hlasů vystrašených a znechucených voličů, kteří nejsou ochotni se osobně přidat k dobrovolné politicko-ekonomické sebevraždě západní Evropy.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.04.2016 12:42
od Cep
Zajímavé myšlenky, v tom projevu...
Petici ale už začni připravovat. Nevím, jestli je omezený čas na sbírání podpisů, ale politiky by určitě zajímalo, jak tam přibývají...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.04.2016 12:49
od kozlus
Souhlasim s vama, ale s petici to chce jednat opatrne. Aby jich nebylo x stovek a kazda s nekolika podpisama. Tohle je potreba udelat poradne.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.04.2016 14:27
od Dagobert
Petice se určitě chytí hned několik politických stran. Určitě konvičky a pitomůry, ale možná i nějaká seriózní a možná i "napříč politickým spektrem". Koordinace tímto směrem by mohla pomoct zkoncentrovat úsilí. A nakonec je stejně potřeba mít někoho v parlamentu, kdo prosadí referendum.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.04.2016 22:49
od Maximus
Petice by neměla být vázána na nějakou konkrétní stranu, protože je v zájmu všech slušnýh občanů táhnout za jeden provaz.

Otevřu ale druhou roli V4 - nynější kandidát na prezidenta USA Donald Trump prohlásil NATO za zastaralou organizaci a zjednodušeně řečeno USA nemusí v budoucnosti garantovat bezpečnost evropských států. Pak můžeme jít v myšlenkách ještě dál a v případě vystopupení států V4 z EU a přechodu třeba i na režim vztahů jaké má Norsko či Švýcarsko k EU, tak západní státy EU zhrzené odchodem V4 budou projevovat jen velmi malou míru solidarity v rámci evropských států NATO. Nyní je stále v otázce obrany ČR mezi GŠ i politiky neustále opakovaná mantra - NATO, 5. článek, etc., ale jaksi si neuvědomují možnosti výrazných změn v geopolitice i v rámci relativně velice krátkých období, které nedávají možnost jednotlivým státům, resp. armádám na to pružně reagovat - a pružnost rozhodování není vůbec doménou AČR či OSSR, spíše pravý opak je bohužel realitou.

S odchodem V4 z EU musí zároveň probíhat seriózní diskuse na téma alternativy či paralelní obranné struktury k NATO, která bude garantovat odhodlání těchto států V4 (Vx) podílet se na společné obranné doktríně, která bude schopná bránit naše státy před nebezpečím z východu a případně i ze západu. Nikdo totiž nemá kouzelnou kouli, aby mohl garantovat, že politicko-demografický vývoj například v Německu si nadále dlouhodobě udrží elementární demokratické a pacifistické nálady v populaci, která může během několika příštích dekád být výrazně pozměněna masivním přílivem muslimských imigrantů a jejich četných potomků, kteří jsou v řadě případů mnohem radikálnější než jejich rodiče.

Jedinou silnou armádu v rámci V4 má pouze Polsko a všichni ostatní ve V4 mají pouze parodii na armádu. Podfinancované armády plné spousty nekompetentních velitelů, kteří bezprecedentně selhávají v bojových podmínkách a přesto u armády nejen zůstávají, ale budují úspěšnou kariéru, místo toho, aby byli ihned potupně "odejíti".

Bohužel mám obavu, že výrazných změn se můžeme dočkat, až půjde opravdu do tuhého a to může být ovšem už příliš pozdě.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 7:45
od Rase
Pokud by V4 vystoupilo z EU, nebo se rozpadlo NATO, tak stejně musí být ono mocenské vakuum zaplněno nějakou mocností. Jednou mocností, která V4 politicky a vojensky zastřeší. Je jen pár možností a to: Možnost 1, že se V4 stane "kolonií" Moskvy (to tady už bylo). Možnost 2, že se V4 stane předsunutým překladištěm Číny (jako Řecko a Ukrajina) a užívat si jejich brutální kapitalismus. Nebo Možnost 3, v lepším případě, mocenskou základnou USA v Evropě (na úkor EU). Americká možnost by znamenala americké základny všude možně, spoustu amerických vojáků a techniky (k čemuž mají našlápnuto Poláci) - někdy v budoucnu třeba i ten dolar :D
Mě ani jedna možnost moc nenaplňuje optimismem. lepší by asi bylo tlačit na EU, aby došlo k reformě, pokud to vůbec jde.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 8:36
od kozlus
IMHO je EU nereformovatelna a pro staty V4 je jedina sance v duslednem spolecnem postupu a rozsireni o dalsi zeme. Spoluprace jek vojenska, tak hlavne ekonomicka. V4 a staty jizne od nas, nejsou zadne ekonomicke giganty, ale spolecne maji dost vlivu na to, aby slo demontovat EU (spolu s Brexitem) a dal fungovat na principu smluv o volnem obchodu, pohybu osob a podobne. Tedy na tom, na cem EU zacinala, nez se z toho stal ten silenej cirkus.
Pro zapadni staty jsme totiz minimalne stejne duleziti, jako jsou oni pro nas. Co bude se zapadnim dotovanym zemedelstvim, kdyz nebudou moci vyvazet do V10? Uz takhle to zapadni zemedelec nema jednoduche a maji spoustu problemu. Co budou vyrabet zapadni velke firmy, kdyz nebude nase levna pracovni sila? Sezenou doma tolik pracovniku a co to udela s cenou jejich vyrobku?

Ono by slo udelat spoustu veci, ale furt se to zadrhava na tom, ze je potreba zasadni zvrat v mysleni nasich politiku. Bez nejakeho zatracene vazneho vnejsiho impulzu to nevidim jako moc realne...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 9:24
od Maximus
Dlouho jsem věřil ve schopnost reformy struktur EU, ale pokud člověk začne detailně studovat kdo že to je vlastně u kormidla, tak pochopí, že žádná reforma není možná, naopak nás čeká totalita, proti které byl bolševický diktát z Moskvy jenom školní úkol Káji Maříka. Čím rychleji odejdeme, tím to bude jednodušší a méně bolet. Je snad každému zřejmé, že by to jednoduché ani tak nebylo a bolet to bude také, ale je na čase přestat uvažovat jako levná děvka, které se dá trochu peněz (dotace) a děvka pak ochotně plní všechna perverzní přání jejího zákazníka bez ohledu na to, zda se jí to líbí nebo ne.

Proč by jsme se Rase zase měli někým hned zastřešovat a hledat nějaká ochranná křídla různých mocností. V4 sama o sobě by dokázala mít armádu na takové úrovni, že jen tak někdo by si nedovolil vojensky intervenovat proti nám. Jen třeba Polsko má jednu z nejsilnějších armád v Evropě a pokud by bylo alespoň trochu vůle, tak ČR, SR a Maďarsko by dohromady dali skoro ještě jednu takovou.
V kombinaci s nějakou verzí švýcarského branného systému by jsme nemuseli být rozhodně snadným cílem pro Rusko či nějakou Džamahriji rozkládající se na západ od nás.

Je pochopitelné, že oddělená V4 by musela hledat další spojence a tvrdě pracovat na tom, aby se stala alternativou EU i pro ostatní země střední a východní Evropy - Slovinsko, Rumunsko, Pobaltí, etc. a byla tak možnost se určítým směrem rozšířit a vytvořit jeden kompaktní celek.

Samozřejmě zcela bez kooperace s velmocemi by to nešlo - jde o to, jestli V4 (Vx) by vystupovalo jako sebevědomý a zároveň důvěryhodný partner či jako prosebníček s "duchem děvky". Polsko má dlouhodobě blízké vazby s USA a rozhodně se neplánuje jejich nějaké oslabení, pokud USA nezmění nějak výrazně svoje politické kormidlo. USA můžeme mít za jakkoli velkého "satanáše", tak stále je asi největším garantem před ruskou geopolitickou expanzíí. Je ale jen a jen na nás, jak moc se necháme Američany tlačit do pozic výhodných pro ně a nevýhodných pro nás.

Stejně tak s Ruskem jde spolupracovat za situace, pokud vás má za partnera a zároveň vás potřebuje jako odbytiště surovin, zbraní či jako zdroj technologií. Dále jsou tu další světoví hráči jako je například Čína, ale s tou bych se na rozdíl od Zemana rozhodně tak "familiárně" nepaktoval, protože pro Čínu budeme vždy jen vzdálenou figurkou,kerá sice chvílemi může být relativně významná, ale lze ji kdykoliv obětovat bez znatelného dopadu na ČLR.

ČR může například těžit z historicky velmi významných vazeb na Izrael z hlediska dodávek kvalitních zbraňových systémů, technologií či i určitých politických vazeb, které mají Izraelci velmi propracované.

Izrael by obecně mohl být určitým vzorem pro "koncept přežití" V4 resp. Vx. Samozřejmě zatím by jsme na tom měli být mnohem lépe - v okolí zatím nemáme nepřátelské státy, které prohlašují, že náše národní státy chtějí zničit (jako třeba Irán Izrael), nebo vlasně ano - EU? :devil

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 9:42
od Cep
Tak tlačeni bychom zřejmě byli ať tím či oním.
Dál je otázka, jak by se zhoršia hospodářská situace - vyjednávací pozice(je škoda, že se přestává mluvit o
transatlantickém obchodním paktu).
Každopádně by to chtělo posílit sebevědomí a rozhodovací pravomoci státních vlád. Maďarsko je na tom ještě částečně dobře, ale my..?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 9:58
od Maximus
Stále ovšem připomínám, že není v našem zájmu zpřetrhat vazby se státy EU a naopak najvýhonější by se asi byla britská cesta - pokud by si V4 (Vx) vymohla výjimky jako Velká Británie - žádná federalizace, respektování národních zákonů a většinových názorů občanů těchto zemí, tak czexit a další exity by nemusely být na pořadu dne. Ovšem vední EU země východní či střední Evropy bere spíš jako východní kolonie, než jako partnery a proto by jedinou důstojnou odpovědí premiérů V4 na současnou politiku EU bylo bouchnutí do stolu a předložení výše zmíněných požadavků jinak automaticky odchod. Jednu zemi si EU může dovolit exemlárně potrestat, ale V4 má dohromady má cca 64,5 milionů obyvatel, což je jen o 1,5 milionu méně než má Francie a to je nemožné bez totálního rozvratu EU. Proto by představitelé EU ještě rádi začali vyjednávat o podmínkách našeho setrvání v EU. Ale jak jsem psal, je potřeba nahradit současné politiky s "duchem děvky" opravdovými státníky, kteří budou bojovat za zájmy, svobodu a vlastní přežití našich dětí a vnuků.

Věřím tomu, že Bohoušek či jiný "EU podpapučák" už po příštích volbách nebude premiérem. Pokud nám stihne EU do voleb dodat prvních pár tisíc "bezkonfliktních běženců", tak bych se o to i vsadil.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 10:04
od herman
Maxime, nezdílím tvůj optimismus. Agent Bureš rozdá pár koblih, Sralbotka slíbí co nesplní a volby vyhraj opět stejná sebranka.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.04.2016 10:38
od viktor
Obavam se Maxime ze prilis zbozna prani jsou tvurcem myslenky. Navic tva vize ponekud nerespektuje status veci. To je prave problem. Neni to tak jednoduche. Pominuli vliv USA na udalosti v zapadni evrope a ten je enormni. Tak nase situace je velice neradostna. jsme zapojeni do evropskeho prumyslu, respektive drtiva vetsina neseho prumyslu premeneneho na montovnu je v nemeckych rukou. Nas voda, odpady pro zmenu ve francouzkych atd.. nas nezavisly a pomerne vyspely prumysl byl zlikvidovan, odbytiste ztracena a obsazena nekym jinym , popripade se drivejsi odberatele stali sobestacni atd.. Vicemene se ti snazim rici ze nase situace po padu komancu byla vyrazne priznivejsi nez je dnes. Meli jsme vyrovnany rozpocet a prakticky bez dluhu. Meli jsme celkem schopny prumysl a byli jsme sobestatcni v potravinach. Respektive sice nic moc ale byli jsme do velke miry nezavislym statem na zapadni evrope a asi bychom si o dost vystacili bez te vychodni. Nicmene vazby dnes jsou plne jine. Nase zavislost na zapade je enormni a predstava odtrizeni od zapadu v podobe nove zelezne opony pro zmenu ne proti uteku nasich lidi na zapad ale uplne necemu jinemu, nazor ze na zapade vznikne velice rychle jista forma obcanske valky asi neni od veci a je prezentovan uz i v mediich, by byla dost katastrofa. Stata maji zajmy a ne pratele, to plati o vsech. To co muze spojiovat Vsegrad je spolecna komunisticka minulost a zkuksenosti z toho to obdobi totality. Mame jistou vyhodu ze vima jak to vypada aa jsme take proto ponekud opatrnejsi. take nebezpecnejsi. nedelej si zadne iluze.
Nevim jak si prisel k nazoru ze velky bratr za velkou louzi co ma velky vliv v evrope a asi veice dobre vi co dela a proc to dela dopusti neco co by se mu nelibilo.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.04.2016 16:13
od Maximus
To viktor: Nepopírám že jsem ve svých vizích o budoucnosti V4 spíše optimistou - pesimistických vizí ohledně naší budoucnosti je podle mne už docela nadbytek. Pokud nějaké vize posunuly společnost dál, tak to byly rozhodně ty optimističtější. Pesimismus či dokonce cynismus je filozofie přežívání či dokonce úpadku, která nemá potenciál nás jako společnost posunout směrem dopředu, tj. ke spokojenější, svobodnější a obecně šťastňější společnosti. Míra těchto hodnot se sice nedá vyjádřit pomocí HDP či jinými ekonomickými ukazately, ale osobně jsou pro mne tyto aspekty hodnocení kvality lidského života ve společnosti mnohem hodnotnější než jakákoliv statistika dávající na odiv dvojciferný růst HDP.

Co se týká samotného "skuhrání" na špatné podmínky, jak nám tu nic nepatří, jak je to "všechno na hovno" jsem tu již několikrát rozporoval - bylo mnohem mnohem hůř a obyvatelé této země se dokázali vždy zvednout a překonat sami sebe.
V jaké situaci byl asi J. Jungman, J. Dobrovský, K. H. Borovský či F. Palacký? Byla doba, kdy Češi nemohli mluvit na úřadech vlasní řečí, kterou vlastně skoro nikdo ani pořádně neovládal, z jasně dominantního protestanství jsme byli násilím pokatoličtěni, česká reprezentace politická, kulturní či ekonomická v podstatě neexistovala a národních buditetelů bylo tolik, že všichni by se vešli do jedné hospody a pokud by spadl její strop, tak by bylo po nějakém národním obrození. Stačilo století a z téměř zaniklého národa vzniklo svobodné Československo za které s jasným přesvědčením o smyslu vlastního suveréního státu umírali tisíce lidí v první i druhé světové válce.
S ohledem k těmto často bezejmeným hrdinům mě s prominutím "serou" skeptici, kteří mají tisíc argumentů, proč nemůže být lépe, protože jsme na tom "chudáčci" tak špatně a je to všechno "v háji".

USA je samozřejmě politický a zatím i ekonomický hegemon, ale rozhodně ne vždy mu jeho plány výjdou i bez ohledy na miliardy či dokonce biliony dolarů do těchto projektů investovaných. Jsme v regionu, o který se bude USA a Rusko dlouhodobě přetahovat a pokud země V4 (Vx) budou připraveny, tak mohou této rivality využít pro svůj prospěch.

Navíc naštěstí politika není černobílá a vždy jde najít nějaký přijatelný odstín šedi, jen je potřeba státníků s vizemi, vůlí a odhodláním se za občany tohoto státu skutečně postavit.

Je potřeba stále hledat řešení a nerezignovat. Pro aktivizaci mas stačí, když alespoň 10 % občanů z řad těch schopnějších a nadaných - skutečných elit společnosti najde společný cíl a vydá se za ním. Je potřeba hledat tyto skutečné intelektuální elity ve společnosti a apelovat na ně, aby alespoň část svého drahoceného času věnovaly věcem veřejným. Posunuli by jsme mnohem dál, pokud by právě tito lidé hledali společné cíle a formulovali vize, za kterými má smysl jít. Současná garnitura politických dinosaurů nemá potřebný "drive" něco výrazně měnit a nové strany bez skutečných elit nejsou bohužel alternativou. Ta změna ovšem přijít musí, protože jinak našim dětem a vnukům přenecháme hodně mizerně rozehranou partii o jejich budoucnost či přímo o jejich životy.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.04.2016 21:38
od K4cer
Velni dobrá diskuse Vlka a Zajace v relaci Hodina Vlka na Slobodnom Vysielači - na téma vystoupení ČR/SR z EU.

Vlk naprosto brilantně vysvětluje, proč nemůžeme vystoupit z EU. Ač velmi nerad, nezbývá mi než uznat argumenty a souhlasit.

http://www.slobodnyvysielac.sk/podujati ... ce_id=5939

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 18.04.2016 10:22
od Maximus
To K4cer: Diskuse je zajímavá, ale argumenty Vlka se vztahují jen a pouze k "případové studii" vystoupení Čr či SR jako jednotlivých osmělých států. Já celou dobu hovořím o koordinovaném postupu států V4, resp. Vx - to by byla zcela rozdílná situace, což i Vlk na začátku diskuse jasně deklaruje!

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 18.04.2016 20:56
od viktor
tak prima v4 se spoji a snad to nejak dame.. no proc tomu moc neverim, asi takle vezmeme si spojence za minule stoleti zkusime najit neco co vydrzelo a byl zalozeno na spojenectvi tj vzajemne pomoci .. obvam se ze nic nenajdeme.. spojenecke svazky peed valůkou meli jepici zivot a jak vznikali tak zas zanikly. v podstate se porusilo co se dalo, staci treba Mnichov. tak za II sv Hitler prisel o vsechny sve spojence presne v okamziku kdy bylo jasne ze to prohraje. Na jedne strane Rusko, to bylo tak silne ze si v podstate stacilo samo, pokud nekdo pripomene ze dostalo pomoci od USA v dodavkach zbrani tak ani ale to vse zaplatilo zlatem. Tak spojenectvi usa a gb zacalo smlouvou o pujce a pronajmu, respektive gb pronajala vsechny sve zahranicni zakladny za zapujceji par rezavych torperdoborcu prebytku z I sv. takze okamzite prestala byt svetovou velmoci ... takovy vyvazena smlouva.. mam pokracovat ?
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 18.04.2016 22:14
od Maximus
To Viktor: Zpochybňuješ možnost funkčního spojenectví čtyř či jen o málo víc států v relativně malém regionu se společnou zkušeností s despotickým centralizovaným režimem, ale nezdá se ti na hlavu postavené sbratření téměř třicítky evropských zemí s diametrálně odlišnou historií, kulturou, ekonomikou, politickým vývojem, zkušeností s bolševicky centralizovanou vládou, etc. které má vést k federanímu uspořádání tohoto státního konglomerátu a pravděpodobně i mnohem dál.

Co je větší utopie - Spojené státy evropské s jasně deklarovanými demokratickými principy a respektováním zájmů a názorů jednotlivých regionů se specifickým a dlouhodobým kulturním a společnským vývojem (tj. +- současných národnostních států) nebo partnerství V4 a případně dalších středo a východoevropských zemí jakožto více méně suveréních zemí participujících na principech EHS a společné obranné doktríně tvořících primárně pouze určitou nádstavbu k NATO?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.04.2016 10:43
od viktor
nezpochybnuji jen se ptam na jakych zakladech...
respektive co mame spolecneho, kdo to povede a co z toho bude mit, EU neni zrovna demokraticka instituce, to je dnes vseobecne znamo a co je horsi nikdy ani nebyla. EU bylo vzdy pod nadvladou nemecka a hotovo. Jak je znamej for, eu vzniklo aby se nemecko omluvilo za II sv, francie tam vlezla aby ziskala odbyt pro sve zemedelske produkty a anglie aby nasr..francii a ostatbni jsou jen do poctu, coz je pravda. Jasna nadvlada nemecka v podstate despoticky rezim eu je dnes vice nez patrny, kdyby nebyl tak se nabavime o nejake V4. Mezi nami, zlate rvhp. Zdaleka tak nemasakrovalo narodni prumysl jako eu. Ted si vem V4, polaci, jasne protirusky a proamericky postoj ve snaze posilit nezavislost na eu. Tahle kombinace je smrtici. To proste nemuze dobre dopadnout. Navic polaci jsou silne neciaonale ladeni, pokud V4 tak budoou chtit mit hodne velke slovo, uz vzhledem k poctu obvatel.
My. tlupa svejku co neveri nikomu, pul pro americka, pul proruska, alergie na nadvladu kazdeho, predstava ze nam veli polaci je jeste hordsi nez cokoliv jineho, neduvera ke kazdemu, navic je nas par. Slovaci, moc mali a bez vyrazne moci. Nevim jak maji vztah k polakum ale madary nesnasej. Nas tak nejak snesou ale taky nas kopli za II sv do zadku a ted taky si to pamatujem. Madari to je kapitoila sama pro sebe, maji koule a slovensko berou jako kus sveho uzemi pro ktere omylem prisli. Rusove je zas tak moc neserou stejne jako bulhary, protoze jim pichli uz jednou s muslimakama. Na tomle se s polakama urcite neshodnou. Hele tohle nejak dat dohromady a udrzet u sebe to bylo dilo hodne genia. To take dobre vedeni eu vi a tak maji z v4 spise stale srandu nez aby to brali vazne.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.04.2016 10:58
od herman
Přes všechny tvé výhrady, je pro mne cesta V4 zdaleka lepší, než ceta EU.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.04.2016 12:08
od Ibex
nejhorší na tom je, že už jsme příliš daleko a jsme příliš zaháčkovaní. Pokud se cukneme a půjdeme z EU, bude to mít katastrofální následky ekonomické. Vlastně si přivodíme kolaps, na který se my rozpadlíci připravujeme. Bohužel s tím spojené by bylo vzbouření mas, kterým se ze dne na den zhroutí pohodlí a jistoty (já vím... ale berte to z jejich pohledu) a budou to chtít honem zpět, což národ zase vrhne do náruče jiného mocipána, způsobem který si ani nechci představit.
Nechci být skeptik, ale nejsme hrdinným národem, pouze národem hrdinů (bylo a je jich bohužel pramálo)
Obávám se, že 95% národa raděj přijme EU diktát a bude pokorně bečet, mno a ještě kousek dál v budoucnu třeba budou bečet ala šáríja

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.04.2016 12:39
od herman
...Pokud se cukneme a půjdeme z EU, bude to mít katastrofální následky ekonomické. Vlastně si přivodíme kolaps...
Jen otázka jak a v čem? Znovu kontroly na hranicích, omezení dotací, konec zákázů a příkazů kolik mají naši zemědělci produktovat masa a jakého, kolik obilí mléka a cukrovky?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.04.2016 13:25
od viktor
problem je ze volba eu a neeu je v podstate nesmyslna. Eu se sype, hranice bez kontrol uz maji kontroly, narodni staty si zacinaji delat co chtej, takze to je pomaly rozpad eu ktery se muze zrychlit. Tady neni volba ue ci ne, otazka spise je jak a kdy se to rozpadne a co potom vznikne. Nakonec to nemusi byt v4 ale treba v5 ci v6. treba rakousko melo zyjem se zucatnovat setkani v4. nemecko je uz taky nebavi. Takze tady neni volba eu co ne. ale co bude potom.
Obavam se za tady jsme ve vleku udalosti a ne naopak.
My, respektive nase vlada, vedeni ci jak to nazves lety poslouchalo co se mu naridilo. Nas vyprodej na zapad atd..jenze ted sam nejvyssi nevi co ma delat. to je ten problem. Nase vlada je zmatena a nevi co ma delat a obavam se ze v podobnym stavu jsou i ostatni. S nemeckem byvlaym a jeste stale funkcnim lederem eu to uz jaksi moc nejde a tak se jednotlive staty bouri, naor buduji sve hranice. Ale co maji delat nevi.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 20.04.2016 8:41
od Ibex
herman:
ono to nebude jen o tom, co píšeš, ale budou to restrikce - omezení dovozu/vývozu, sankce ať přímé, či nepřímé atd... Prostě budeme trestáni

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 20.04.2016 9:33
od malajizva
když mám na autě něco pokaženého (zatím to funguje, ale dře to), máme dvě možnosti - ihned vyměnit špatnou součástku, nebo počkat, až se to posere.
počkám, až se to posere:
- o problému vím, zaměstnává mě, mám nedůvěru k autu a poutá to při jízdě mojí pozornost
- stane se to v nejnevhodnější dobu (v noci, daleko, spěchám atd...)
- většinout to vodnesou i součástky okolo
- jsem ve štychu a musím hledat krizové a náhradní plány
- je to mnohem dražší a časově náročnější oprava

vyměnit ihned - co nejdřív:
+ měním pouze špatnou součástku
+ řízeným způsobem - objednám se, dojedu do servisu, udělám si na to prostror v kalendáři atd...
+ je to připravené, plánované

U auta to všichni chápeme.
U nefunkční EU politiky to "nechceme a nemůžeme" pochopit.
Odejděme plánovaně a řízeně. To bude ta nejméně bolestivá cesta.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 20.04.2016 9:54
od Joe Azbest
Hrůzu z vystoupení z EU mají samozřejmě všichni lidé kteří jsou závilí na státu, ať už jako zaměstnanci, pobírači různých dávek, nebo firmy pro stát pracující. Pro ostatní by to taky nebyla žádná sranda, ale ten kdo něco umí a dokáže to nabídnout na volném pracovním trhu na tom bude podstatně lépe než ti co žijí z jejich práce.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 20.04.2016 11:12
od Rase
Líbí se mi, jak lidé píší o tom, jak se EU totalitárně atd. přitom doufají že se rozpadne poklidně jako Rakousko-Uhersko... Přitom se klidně může rozpadnout jako Třetí Říše (snad jen by míň lidí viselo na lampách). Snad nějakého byrokrata nenapadne, že roztříštěná společnost se stmelí válkou (tak jak se o to pokusili v R-U, Německu atd.). On ten rozpad EU nemusí být jen o penězích, nebo něčem podobném, záleží jen na tom, komu dřív sestoupí varlata (jestli místním politikům, nebo byrokratům v EU) šance jsou vyrovnané.
Neuvědomujete si, že i tenhle zdánlivě nechopný slepenec kolem sebe může ještě divoce kopat. Britové by takový kopanec možná ustáli, ale V4 (+) ne - minimálně pokud chceme odejít jako první. Mám trochu obavu, že pokud by se EU rozpadlo a ekonomika se zhoupla, tak dopadneme jako v Iráku, kdy se zhroutil Sadámův režim (v podstatě občanská válka).

Joe Azbest:
Jsem zaměstnanec a opravuju dům, tak nějak mě netěší představa, že by mi někdo sebral peníze z účtu a vykopl z práce, kvůli ztrátě odbytiště. Pak bude jedno jestli jsem manuelně schopný. Jednoduše ještě nějakou chvíli potřebuju klid a funkční trh (zboží v obchodech atd.). Kvůli tomu nemusím být fandou EU.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 20.04.2016 22:05
od Maximus
Dlouho jsem věřil, že EU je schopná reformy, ale stačí se podívat, kdo pevně stojí v čele a jak jsou tito lidé upnutí na svoje ideje a přitom nežijí v realitě obyčejných občanů - proto na žádnou reformu EU už nevěřím a oddalování nevyhnutelného povede jen k ještě tvrdšímu dopadu našich úst na pevnou zem. V současném stavu ale už jedna samotná země V4 si nemůže dovolit "samojediná" vystoupit z EU, protože by byla exemplárně potrestána a zašlapána do země zhrzenými eurobyrokraty. Malé země z pohledu velikosti patřící do V4 či další země jim podobné mohou o exitu z EU jednat pouze společně "v houfu" (jak to nazýval TGM), tak aby velké státy, které jsou lídry EU byly ochotny poslouchat tyto malé velké spojence. Pouze jednotně postupující státy V4 či Vx mají schopnost vyjednat s EU podmínky, které si například vyjednala Velká Británie, která tak unikla EU federalizaci a zajistila si tak svoji suverenitu i pro budoucnost - pak by teoreticky ani V4exit nastat nemusel.
Nicméně situace je taková, že migrační vlna, která zasáhla Evropu v posledních letech a ty které budou následovat vyvolají nevratné změny ve struktuře EU a ta část členů EU ze střední a východní Evropy prostě nebude ochotna participovat na politické a ekonomické sebevraždě západu.
Připavuje se masivní nástup Průmyslu 4.0 a řeší se vážně, co bude dělat 1/4 čí jedna 1/3 nejméně kvalifikovaných obyvatel celé Evropy, která po nástupu této vlny masivní restrukturalizace průmyslové výroby nebude mít žádné smysluplné uplatnění, protože sektor služeb je již plně saturován. Co asi pak budou dělat miliony emigrantů z Afriky a Asie v Evropě kteří kromě nekvalifikovanosti většinou k jakékoliv práci, mají jazykový problém a ani negramotnost není vzácností, resp. desítky milionů jejich dětí a vnuků, kteří budou samozřejmě patřit mezi tu nejnižší sociální vrstvu, která sama sebe ještě dobrovolně vyčleňuje od zatím majoritní části obyvatelstva na základě svého náboženství, které je zároveň i politicko-společenskou ideologií. Tyto změny přinesou velmi pravděpodobně obrovské problémy, které nebudou demokratickou cestou řešitelné - chceme být vážně přímými účastníky těchto událostí?

Už nyní špičky EU cítí vážné budoucí problémy a řeší je třeba i nesmyslným a pro nás nepřijatelným návrhem EK na bezprecedentní odzbrojení slušných občanů EU s obvzláštním dopadem na státy V4. Po těchto návrzích mi v hlavě začal blikat pomyslný varovný majáček, protože vlastně podobné precedenty existují - to samé totiž prováděly nejodpornější totalitní režimy 20. století. Věřím, že podobný majáček začal svítit v hlavě Židům během nástupu Hitlera k moci a právě tito Židé byli mezi těmi, kteří se zachránili emigrací do USA či dalších zemí.

Osobně ovšem zatím prchat nikam neplánuji, protože ČR a SR považuji za svoji vlast a rozhodně se nechci vzdát bez boje, protože zatím to smysl ještě má. Pokud nás odzbrojí, umlčí různými "náhubkovými" a "autocenzůrními" zákony, odpůrce EU federalizace a zastánce národnostních států budou veřejně perzekuovat, tak už bude na nějaký odpor pozdě. Už nyní v mnohém překonáváme Orwellův román 1984 a máme našlápnuto jít mnohem mnohem dál, než si autor tohoto vizionářského románu dokázal představit i v těch nejčernějších snech.

Kvůli terorismu jsou občanům západního světa systematicky ořezávány občanské práva a opravdové soukromí (státy, resp. tajné služby a některé nadnárodní firmy si čtou vaši emailovou poštu, odposlouchávají vaše hovory, monitorují vaši polohu, mají přehled o vašich finančních transakcích, ...) se stává silně nedostatkovým zbožím. Přitom co se dělá reálně proti terorismu - nemyslím tím "hašení požárů", ale skutečnou prevenci? Je opravdu ochota hlídat hranice Schengenu? Je nekompromisní postup proti radikálním imámům a dalším propagátorům práva šaríja, které je zcela protiprávní, nedemokratické a s naší společností zcela nekompatibilní? Proč střední a východní Evropa byla postavena do role kolonií západních zemí? Nevyhovují náhodou vládám ty občasné teroristické útoky, při kterých zahyne neporovnatelně méně lidí, než třeba v ten den při autonehodách v rámci celé EU a vedou právě k ořezávání svobod a práv občanů? Není právě ono okleštění našich práv a svobod vítězstvím terorismu a jedním z piliřů moci elit, které ovládají masy lidí pomocí strachu, mediální manipulace a znechucením těch chytřejších?

Viktorovi ještě dlužím odpověď na otázku o perspektivách V4 či Vx. V současné chvíli se ještě daří EU pomocí rozděl a panuj koordinaci V4 dost rušit, ale s přibývající frustrací, ekonomickými problémy, nekontrolovanou migrací a kvótami na urchlíky prostě bude přirozený tlak na společnou koordinaci, protože sám o sobě člen V4 neprosadí v EU ani "ždibec čehokoliv". "Houfování" je přirozená reakce na ohrožení malých a slabších a politické reprezentace států V4 to musí pochopit a aspoň někteří z nich se tváří, že to pochopili. Pokud zůstane jen u vizí Maximuse, George Friedmana a dalších pofidérních "fantastů", tak bohužel příjde doba, kdy i většině současných eurooptimistů, kterým zůstal funkční mozek v hlavě, bude jasné ,,Včíl jsme v řiti, včíl jsme v řiti!" To už jaksi bude ale opravdu pozdě řešit otázku V4exitu, protože buď nastane totální rozpad Evropy a všeobecný chaos, nebo tu naopak bude tuhá diktatura, kdy i Lavrentij Pavlovič Berija bude vypadat v porovnání s aktuálními podmínkami jako docela milý a hodný strýček.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 7:04
od viktor
no Maxime kdysi jsem tady na rozpadu napsal ze jakakoliv nastupujici totalita bude nesrovnatelne horsi nez byla za komancu a byl jsem malem vyobcovan jako exkomunista. Rozdil je v tom ze nyni maji k dispozici daleko sofistikovanejsi moznosti kontroly nez meli komancove. Komancove byli jaks taks schopni kontrolovat ciny, a radu veci nechali byt. Ted je moznost kontroly mysleni a smirovani v takove mire jake se drivejsim totalitnim vladcum ani nesnilo. Da se rici ze nastupujici leta budou rozhodne zajimava. Take bych si pral abychom se dokazali v nejakem seskupeni V4 az Vx vyhnout nastupujicim problemum. Mame trosku diky sve minulosti a ziskane opatrnosti, naslapnuto.
Uvidime.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 8:16
od Ibex
Maximus to shrnul velmi velmi dobře, plně se ztotožňuji, bohužel až na pár drobností. Možná že to bude vypadat skepticky, ale slova o přirozeném semknutí států mi přijdou nereálná. I když by to bylo výtečné řešení, obávám se, že se vždy najde nějaký zmetek, který za pár drobáků vymění národ - my češi (záměrně píši malé č..) jsme bohužel banda přizdisráčů, kolaborantů a sralbotek. Již jsem to napsal v minulých příspěvcích a stojím si zatím. 95% národa není - z jakýchkoliv příčin schopna nebo ochotna se vzepřít nespravedlnosti. Těch zbylých 5% - Bůh jim buď milostivý..
Doufám, že se mýlím, doufám že to tak není a pořád ve většině z nás dříme Blanický rytíř.... Doufám...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 19:32
od GOD
tomas.kontakt: ano tak to je (a u nás to je ešte horšie), ALE, to neznamená že to bude tak aj zajtra alebo pozajtra.

Bez pozitívneho videnia zajtrajšika (ako nomenklatúry, tak aj bežnej populácie) to môžeme hned zabaliť ako niektorá z nihilistických siekt.

Takže treba niečo pre vytvorenie zdravej spoločnosti aj urobiť. Čím viac sledujem okolie, tým viac vidím pozitívnych aktivít a pomaly rastú. Čakajú nás svetlé zajtrajšky, ak im k tomu pomôžeme.

Tak isto je toto vlákno po dlhej dobe pozitívnym - optimistickým príspevkom fora.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 19:47
od viktor
nevim jestli to sem patri ale velice jednoduchy popis technologie likvidace zemi a nei to z ruska https://www.youtube.com/watch?v=2JJtMhXlZxM
recko, ale také země V4
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 21:09
od Maximus
To tomas.kontakt: Rozhodně si nemyslím, že "češi" jsou na tom tak špatně - do ideálu mají současné generace samozřejmě také dost daleko, ale jednou za +- 30 let se proberou a chtějí něco změnit. Bohužel řada lidí je výsledkem změn po roce 1989 "disgustována" a tak je pravidelný cyklus změn opožděn, ale že příjde, tak to rozhodně nepochybuji.

K postované diskusi "vlka a zajaca": Vlk stále věří v myšlenku, že je možné nějak vyměnit špatného řidiče autobusu ve kterém všichni sedíme (EU). Bohužel takovýto optimismus již nesdílím, protože spíš to vypadá, že špatný řidič chce vyměnit pasažéry (laxnost v otázce imigrantů) či se řidič zavře ve své neprůstřelné kukani a do své špatné cesty si nenechá od cestujících kecat (od reality odtržená politická garnitura EU) a pokud si někdo bude moc vyskakovat, tak dostane roubík (autocenzura, cenzura, kriminalizace oponentů a kritiků).
Také jsem doufal, že EU zcivilizuje "politické burany" které jsme tu měli (a bohužel stále hojně máme), kteří u koryta bezostyšně hlasitě mlaskali a krkali. Něco se samozřejmě zlepšilo, ale na druhou stranu přerozdělování eurodací zkorumpovalo spoustu politiků a úředníků, takže "nula od nuly pojde".

Zpět k meritu vlákna: Dnešní informace z EU o diskusi o kvótách na uprchlíky - V4 a Rumunsko drží zatím pospolu a nehodlají se zatím nijak vzdávat. Řada zastánců nekompromisního přerozdělování emigrantů už prý pochopila, že tento postoj jedině stmelí V4 a Rumunsko proti nim a to prý není v zájmu EU :devil.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 21:48
od Ibex
chlapy, jak jsem řekl - nechci, aby to vypadlo pesimisticky... Jsem také optimista, Bohu díky (pesimista by řekl Bohu žel) se řadím k těm 5ti procentům, co se nevzdávají. Zrovna dnes jsem si do obálky připravil 3 listy podpisových archů proti restrikci EU proti držitelům zbraní a odešlu je na LEX.. Je to jedna z drobností, kterou se snažím něco ovlivnit - a v pravdě, nejde mi o ty listy s podpisy, více mě těší to, že lidé se kterými jsem mluvil lecos pochopili a byli ochotni přemýšlet a posléze podepsat. Tu je cesta!! Tu je řešení - mluvit, vysvětlovat... mravenčí ubíjející práce, leckdy odmítnutá.. Ale je třeba vytrvat a okolí vysvětlovat - i cestu V4. Ať o tom aspoň přemýšlí...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.04.2016 22:36
od Dagobert
Co se týče případného exitu z EU, tak ekonomické dopady se dají v podstatě eliminovat tím, že vystupující se posune do stejné pozice, ve které je Švýcarsko a Norsko. To byl, pokud si pamatuju, původní plán Svobodných, když vznikali; vyhnout se bruselokracii a zůstat jen v CEFTA. Zábavné na tom je, že když vystoupíme z EU, tak nás "dvanáctka" nemůže vyhodit z CEFTA, protože to jsou naprosto samostatné smlouvy. Ne že by to řešilo všechno, protože zakřivení banánů a žárovky, to bohužel pořád platit bude, ale už by z brusele nemohli kecat do kvót, zbrojního zákona a podobně.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.04.2016 6:49
od viktor
no to je uzasny, staneme se svajcem, tak jednoduchy ze me to drive nenapadlo. jenze, ono to není tak jednoduchy. řekl bych ze většina kapitalu ve svajcu ovlada evropu, ne ze by to bylo nejak tak napul my a svajc, ale jednoznacne svyjc vede, nemame sanci, si asi v pozici smrduteho bezdomovce dlouholetého nezaměstnaného co si jde vzit zver do banky,,
to co by se teoreticky muselo udelat je zas získat postupne nezavislost. a to je jak z destem, mokrej si hnet a schnes hodiny. si v zemi kde probiha brutalni informacni valka, kde verejne sdelovaci prostředky bojkotuji prezidenta a nadnarodni spolecnosti si delaji co chtej. systém funguje dessne jednoduse a v podstate nemas sanci s tim něco udelat.
okamzite jak zacnes něco delat co by se jistym kruhum nemuselo libit mas na krku tlupu neziskovek a budes obvinen z tolika věci naraz ze nemas sanci se z toho vyhrabat. Vim o cem to je mam to za sebou. Jsou věci u nas kde naprosto verejne dochazi k porusovani zakonu a vyhlášek a to primo pod očima statnich organu, organu statni spravy, všichni vi ze to je velkej problém, samkce jdou do desitek milionu a nikdo je neudeli, zadna neziskovka neprotestuje, všichni drzi hubu a krok, takle to funguje. Abys neci takového zmenil musíi se zas dodržovat zákony a to je revoluce, na to tady nemá nikdo. Vznik neceho jako je napor v4 az V4x bude mozny pouze za predpokladu ze na zapade nvypukne horky valecny konflikt.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.04.2016 6:56
od herman
A ten konflikt, bohužel, vypukne.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.04.2016 8:11
od Dagobert
viktor píše:.... Abys neci takového zmenil musíi se zas dodržovat zákony a to je revoluce, na to tady nemá nikdo...

Dodržování zákonů by vyřešilo spoustu problémů. Migrační, tzv. romský, odpadly by veškeré "rasistické" problémy atp. A bohužel máš pravdu v tom, že u nás quod licet Iovi, non licet bovi, neboli všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější. A k selektivnímu uplatňování zákonů se pak přidá, že si STB agent tvoří zákony na míru svých špinavých kšeftů a jsme tam, kde jsme.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.04.2016 23:08
od Marglin
Hlavní problém dalšího rozvoje V4 vidím v imperátorských tendencích Polska. Poláci jsou pořád vitální a sebevědomý národ, který měl v historii často ambice přesahující jeho skutečné možnosti. Ve druhé světové válce dostali od německa po čuni, ale to jen posílilo jejich sebevědomí jako národa který se první postavil Německu otevřeně na odpor. Už teď je zřejmé, že mají v rámci V4 vyšší ambice než by se mohlo ostatním čenům líbit a zůstává otázka jak tato skutečnost ovlivní rozhodování o případné participaci na rozšířeném svazku v případě, rumunů etc. Vedoucí role Polska zcela jistě zkomplikuje jakékoliv jednání s rusy, či například srby a jinými státy tradyčně lojální Moskvě a ani sami rusové nepřipustí aby se státy ve sféře jeho vlivu kamarádíčkovali s aliancí vedenou Polskem.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 9:42
od kozlus
Jo, polakum zacina sibat poradne.
http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa ... branu.html
Polsko v obavách před Ruskem ustavuje celostátní domobranu
Rozhodnutí o zřízení celostátní územní domobrany, jejíž první jednotky začnou ve třech vojvodstvích na východě země působit ještě letos, podepsal v úterý polský ministr obrany Antoni Macierewicz (68).
Za hlavní důvod vzniku označil obavy z Ruska s tím, že ve Smolensku, kde v roce 2010 při letecké katastrofě zahynul prezident Lech Kaczyňski s doprovodem, se „Polsko stalo první velkou obětí ruského státního terorismu, jehož cílem bylo zlikvidovat polské vedení“.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 10:03
od viktor
k CT jak uvadis pod carou
no pokud by u nas platil americky zakon z roku 1938 ( FARA ) musela by CT povinne uvadet, vzhledem ke svemu financovani, ze se jedna o ciziho agenta, mimochodem to pro HATE FREE plati take :-)), mimochodem ted zakon plati v rusku take ( moc se to zapadu nelibilo )
zdroj napr tady https://vlkovobloguje.wordpress.com/201 ... u-jandovi/

jo polakum dobre hrabe, jeste si myslim Maxime ze tudy vede cesta ? Mam obavy ze se blizime raketovym tempem do casoveho useku kdy se budou uzavirat a zas rusit smlouvy o vzajemne pomoci a bratrstvi.. s velkou medialni podporou .. cizich agentur ..
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 10:48
od Koniáš
Taky skočíte na každý špek. :D
Bez urážky.
Myslí si někdo, že domobrana ordadí, zažene nebo porazí rusy? Nikdo a ani poláci si to nemyslí.
Ale s houfem multikulturních obohacovačů by si poradit mohla.
A pokud by někdo v Polsku řekl, že je to proti imigrantům volně korzujícím po EU, tak by byl sežrán veškerou mediální žumpou.
Ale bojovat proti rusům je ok. ;)
A že se to pak v nouzi použije jinak je jen "náhoda".

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 10:50
od kozlus
O tom zakonu vim a dost sem se bavil, jakej se strh shitstorm, kdyz jej rusove prevzali :)

Konias:
Jasne, mas pravdu a daval jsem to sem hlavne kvuli tomu odstavci. Mel jsem to k tomu pripsat.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 19:39
od Maximus
Osobně proti tomu, že Poláci plánují v příštích letech navýšit stav profesionální armády o 50%, systematicky a dosti intenzivně budují akceschopnou armádu a k tomu zavedli masivní a smysluplný systém "aktivních záloh", po kterém už osobně dlouhodobě volám, rozhodně nic nemám. Spíš si myslím, že "šibe" nám všem, že tak lehkomyslně rezignujeme na vlastní obranu a schopnost hájit své zájmy či prosté přežití silou, pokud všechna civilizovaná a přijatelná řešení budou vyčerpána. Zbytek V4 by se měl naopak inspirovat a taky začít dělat něco jiného, než systematicky ztrácet jednu vojenskou schopnost za druhou - OS SR či armáda Maďarska je na tom ještě hůř než AČR.
Předpokládám, že Poláci v určité chvíli vystaví jasnou stopku integraci EU a federalizaci - má snad někdo představu, že hrdí Poláci odvrhnou svoji národní identitu a kulturu kvůli byrokratickému molochu EU (v budoucnosti s čím dál víc dominujícím islámem), který má zájem minimalizovat vliv a zájmy jednotlivých národnostních států v Evropě - tedy především těch menších a "postkomunistických"?
Donalda Tuska si EU "koupila", ale dost pochybuji, že si koupí všechny Poláky. Je v našem zájmu dokázat v rámci ČR, SR, Maďarska a případně dalších států východní Evropy, že jsme schopni být pro Polsko důstojnými partnery. Příjde totiž čas, kdy si budeme muset vybrat - být "asimilováni" v rámci EU a společně s ní vyhnít společně až do konce či se osamostatnit v rámci Vx a najít si tak rovnocenější partnery, se kteými budeme schopni si udržet svoji identitu a přirozenou kontinuitu společného národa Čechů, Moravanů a Slezanů , kteří v této zemi žijí už nějakých +- 1300 let.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 20:57
od Koniáš
Naprostý souhlas. :yes

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.04.2016 21:28
od Rase
Stejně mi ale přijde Polsko, na jakékoliv společenství moc velké. Přeci jen koncept V5 + Polsko, mi přijde mnohem vyrovnanější. Konkrétně ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. Jasně, Rakousko neví, jestli chce být součástí střední Evropy spolu s námi, nebo panáčkovat za Německem, ale stejně mi to přijde takové vyváženější. Navíc Rakouská politika se pomalu začíná měnit a myslím že už mají zájem i o bližší jednání se zeměmi V4. Maďarsko má zase docela zajímavé vztahy se Slovinskem (ne nepodobné těm mezi námi a Slovenskem - battlegroup atd.). Polsko s námi nikdy nebude rovnocený partner, ale to neznamená, že nemůže být náš spojenec (za tím +).
Problém mého konceptu je ale ten, že na něco podobného (samostatné fungování) nemáme dost sebevědomí ...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 8:31
od viktor
hm a nezapominate na hlavni cil v teto hre a to je rusko. Dochazi tady k docela zajimave situaci. Na jedne strane Polsko odmita EU , ktere je bez debat pod silnym vilvem USA a na druhou dela presne to co si USA prejou ? Tj vyzbrojujou se a co je hlavni delaji ze sebe cim dal vetsi nastupiste pro vojaky NATO, respoektive USA.
Tady je to ponekud schizofreni. Polaci nesnasi rusy a to zcela nejvice z cele V4. Jsou jako vzdy byli celkem ochotnym nastrojem. Nemci dobre vedeli proc vyhlazovaci tabory byly v polsku a take proc tam byl z velke casti ukrajinsky personal .. o cem se taktne mlci.. a knihy kde to bylo napsano byla zakazany.. napr slovo jak z detke rikanky treblinka..
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 8:36
od JenDAG
Rase píše:... Konkrétně ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. Jasně, Rakousko neví, jestli chce být součástí střední Evropy spolu s námi, nebo panáčkovat za Německem, ale stejně mi to přijde takové vyváženější. Navíc Rakouská politika se pomalu začíná měnit a myslím že už mají zájem i o bližší jednání se zeměmi V4. Maďarsko má zase docela zajímavé vztahy se Slovinskem (ne nepodobné těm mezi námi a Slovenskem - battlegroup atd.). ...

Tak to se tu zaciname bavit o "znovu obnoveni monarchie", i kdyz ve spolkovem nikoliv federacnim usporadani.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 9:04
od Bill Masen
Nojo, teď ještě najít někoho z Poděbrad.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 10:46
od Gervais
Tak to se tu zaciname bavit o "znovu obnoveni monarchie", i kdyz ve spolkovem nikoliv federacnim usporadani.Tedy to čemu zabránili Maďaři po roce 1848 potažmo 1868 protože chtěli hooooodně vládnout...
tedy co chtěl následník trůnu 1914, ale jaksi ho někdo zastřelil, protože byl přeci nenáviďen ne pro to, že někdo chtěl dál vládnout?

Opravdu někdo věří, že tento slepenec co nefungoval pořádně 300let a exitoval jenom pod hlavní, že by fungoval dobrovolně? EU byl "dobrovolný" projekt a rozpadá se, a jestli přežije tak pomocí "EU bezpečnostních jednotek určených pro boj s terorismem" :D

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 12:28
od JenDAG
Na spolkovem zrizeni by fungovat mohl, nevidim proc ne. EHS taky funguje.
EU se rozpada, protoze se snazi o vytvoreni federace.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 13:17
od Maximus
To Viktor - po historické zkušenosti s Rusy se "náklonnosti" Poláků k Moskvě asi nemůžeš moc divit. Poláci mají v sobě sále potřebný "drive", který jim časem umožní se dostat výrazněji geopoliticky do popředí. Příliš nepochybuji o tom, že určité politické kruhy v Polsku mají už něco jako "plán B", který nepočítá s účastí Polska a případně dalších zemí na EU federaci s vůdčí rolí Německa a Francie, případně se už pochybuje o existenci nějaké EU v časovém horizontu několika příštích dekád.

Jejich masivní podpora AZ je ideálním kompromisem mezi braneckou armádou z minulých dob a malou "expediční" profesionální armádou, která nemá reálnou šanci pokrýt skutečné potřeby teritoriální obrany v "zajímavých" časech, které nás bezesporu v příštích letech čekají.

Naši předci podobný "drive" měli rovněž, jen nevím, jestli současné generace jej definitivně neztratili. V tomto jsem stále optimistou - jenom je potřeba ze žvanění v hospodě zrealizovat alespoň jednu desetinu a výsledky budou vidět. Rezignace, žehrání na nepřízeň osudu a svalování viny na kde koho je určitým koloritem v našich zemích, ale pokud se najdou ty správné společné vize a lidé, tak jsme rozhodně ještě neřekli poslední slovo v dějinách.

Monarchie je minulost a proti takovýmto zcestným názorům budu vždy v jasné opozici. Ohledně nějakého velkého "sbratření" s Rakouskem jsem dost skeptický, protože jejich už více než půlmilionová muslimská komunita už nyní podle odborné studie z více než 1/2 si přeje zavést právo šaríja do rakouského právního systému, takže pokud vezmeme v úvahu rozdílnou demografii původní a muslimské populace, tak si za několik dekád muslimové šaríju prosadí jednoduše "demokratickou" cestou :puke.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.04.2016 21:01
od viktor
Maxime o tom ze by bylo zadouci vybudovat neco jako AZ .ne par lidi, ale schopnou a dost velkou armadu zalozaku se vubec nehadam, jsem jednoznacne pro. Jenze neco takoveho vybudoouvovat potrebuje neco jako politicku vuli. A te se u nas jaksi nedostava. O tom ze maji polaci jistou zkusenost z ruskem se vubec nehadam. Maji ji obe strany. my mame take svoji zkusenost s radou zemi a stejne ji neumime vyhodnotit. Nakonec casy se meni. Silna muslimska komunita v rade zemi silne zahejba nejen z ekonomikoou rady zemi napr clanek http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa ... lionu.html
nejak si nedovedu predstavit ze se integrce povedla, kdyz vsude vlastne selhala. Take si myslim ze motivy invaze bezencu jsou jine nez zrovna rozvoj a zisk nemecka. Nemecko melo moznost cerpat nase lidske zdroje a vyuzilo toho az se silnym zpozdenim. Pritom se jednalo o lidi s vyssim standartem vzdelani a dovednosti na rozdil od cestve prichozich viz clanek a stupni prumerne vzdelanosti.
Nemecko vzdy predstavovalo silneho hrace v evropskem denni i ted bude hrat silnou roli, nakonec bylo na startu teto vlny bezencu a stale ji podporuje. Nevim jiny cil a smysl teto vlny nez v podstate rozbit a znicit evropu v podobe jake byla. I kdyz bych rad videl jiste sance jak se tomu nejhorsimu vyhnout v podobe V4 + moc nadejne to zatim nevypada. Zatim jsme prilis systematicky a s obrovskou presilou rizeni cestou vedouci do pekel.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 29.04.2016 9:40
od kozlus
Maxime, absolutne souhlasim s rozvojem armady i AZ, to bez debat. Jenze u polaku je problem, ze stejne jako nemci, obcas potrebujou dostat po hube. Mame ted moznost sledovat prepisovani "historie" z roku 2010!
Jasne, soucasny multikulti smer je cesta do pekel, ale opacny extrem je stejne nebezpecny. Podivejte se na Ukrajinu, kam muze vest prehnany nacionalisticky vyvoj. Polaci k tomu maji taky pekne nakroceno. Podivejte se na mezivalecne Polsko, to byla takova dost light verze nemecka.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 29.04.2016 10:25
od viktor
jj pod to se muzu taky podepsat :hand
viktor
poradna davka nacionalismu a hodne velkou davkou xenofobniho vztahu k rf je v soucasne dobe rozbuska jako bejk

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 02.05.2016 20:36
od Novulk
Poláci určitě nějakým způsobem uvažují o scénáři bez EU. A troufnu si tvrdit, že nikoli v horizontu dekád, ale let či měsíců. Troufnu si odhadnout, že to bude zahrnovat co nejužší vztah k USA (základny, volný přístup k datům polských služeb, atd.). Nemyslím, že by moc spoléhali na silnou visegrádskou skupinu (ze všeho nejméně bohužel pak na současnou ČR).

Jinak ale Polsko má stejný problém, jako všechny ostatní evropské země, totiž neschopnost někam jako země směřovat déle než pár let. Volební demokracie vede k tomu, že země prostě kličkuje - koneckonců i Polsko vyměnilo v posledních cca deseti letech dvakrát vládu a provedlo tak už dvakrát naprostou otočku. Jejich současná konzervativní vláda má slabou většinu, silnou opozici a pokud prohraje volby, tak se polská politika opět otočí o 180 stupňů.
V takové situaci pak v horizontu dekád funguje jen politika s trvalými důsledky, které není možné po výměně politické garnitury odestát. A to je masová imigrace. A to je problém. Jakákoli "sluníčkářská" vláda v Polsku nebo ostatně kdekoli jinde v Evropě (nebo v USA - viz Obama) dokáže otevřením hranic během několika let změnit zemi na staletí dopředu. Tak se to "povedlo" Blairovi v Británii, francouzským socialistům ve Francii nebo velké koalici lidovců a socdem v Rakousku. A tak se to bohužel snadno může povést podobným vládám i v zemích V4 - jakmile se dostanou k moci.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 11.05.2016 19:06
od JenDAG
Polsko chce být hegemonem Visegrádské čtyřky.

V Polsku máme chudé děti a rodiny, co je nám po uprchlících? Proč tam nechávají své ženy. Polsko se probouzí, sdělil nám aktivista blízký vládnoucím kruhům
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/V-Polsku-mame-chude-deti-a-rodiny-co-je-nam-po-uprchlicich-Proc-tam-nechavaji-sve-zeny-Polsko-se-probouzi-sdelil-nam-aktivista-blizky-vladnoucim-kruhum-435023

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.05.2016 9:30
od J-e-n-n-y
Benjamin Kuras- Konec Evropské unie už nemusíme postrkovat
http://blog.aktualne.cz/blogy/benjamin- ... rom=fbLike

"Na žádné odchody z EU, soudy a protesty není čas. EU se sama svým vlastním úsilím hroutí a už ji ani nemusíme postrkovat. Je lepší, aby se zhroutila jako celek než drolila po troškách. Nelamme si hlavu, jaké to bude mít následky ekonomické a politické, kulturní a kdovíjaké. Přemýšlejme už jen nad tím, jak ještě zachránit alespoň ten ostrůvek jakéhos takéhos normálního lidského rozumu, jímž je ještě Střední Evropa, aby se do roka nestal součástí nového chalífátu.

Krok 1: Semknout Visegrádskou čtyřku do jednotné středoevropské politiky a jejím šéfem zvolit Orbána.

Krok 2. Společně vystoupit z Schengenu. Kdo straší, jak by nás to poškodilo ekonomicky, žvaní. Byli bychom na tom jako Británie nebo Švýcarsko. Čili stejně jako ostatní Evropa, akorát bychom si hlídali, kdo sem smí a kdo ne. Jen by to o pár minut zpozdilo přejezdy hranic.

Krok 3. Zvýšit obranný rozpočet na povinná 2 procenta podle stanov NATO a nasadit společnou obranu visegrádských hranic. Peníze se na to dají vzít propuštěním 20.000 přeplácených státních úředníků a jejich převelením do armády za poloviční platy.

Krok 4. Zuby nehty se bránit zabavování zbraní a likvidaci zbrojního průmyslu.

Krok 5. Za žádných okolností nepřijímat žádné zákony a regulace omezující svobodu slova.

Krok 6. Bránit toto území jako lvi před invazemi ze všech stran.

Krok 7. Pomoci Řecku a Itálii zastavit příliv migrace na okrajových ostrovech.

Krok 8. Zrušit Evropskou komisi. Že to nejde? Ale samozřejmě jde. Zrušíme si ji sami pro sebe jednoduše tím, že ji přestaneme brát na vědomí, jako by neexistovala, ignorovat její direktivy a návrhy zákonů. Ukázala se to být banda lupičů, vyděračů a ničitelů kultury, demokracie a občanských svobod. Jestli nám za to uloží pokutu, neplatit. Jestli nám zastaví granty, přestat jí odevzdávat naše daně. Bezgrantová ekonomika se aspoň vrátí do přirozeného stavu fair play a odpadne masivní korupce. Co by Komise mohla udělat dál? Poslat na nás křižáckou výpravu?

Krok 9. Podat trestní stíhání na každého jednotlivého komisaře (nezapomeňme komisařky), který hlasoval pro lupičské zákony, jimiž nás všechny společně ničí. Trestných činů je několik: lupičství a vyděračství, kolaborace s okupací a kolonizací státních území nepřátelskými gangy, spoluvina na trestných činech sexuálního násilí, spoluvina na blížící se kulturní genocidě Evropanů. A šikovný právník by jich určitě našel víc. Žalovat je podle našich zákonů u soudů našich a u soudu haagského za zločiny proti lidskosti.

Krok 10. Všem našim politikům hlasujícím pro diktáty migrace a islamizace dát štědré odstupné a zaplatit jednosměrnou letenku do některého z 57 islámských států.

Krok 11. Zavést do všech škol a médií výuku dějin chrabré středoevropské obrany před muslimskými vražednými masakry opakujícími se po celý středověk a renesanci až do září 1683, kdy jsme konečně, téměř sami Středoevropané, pod velením polského krále Jana Sobieskiho, zahnali Turka od Vídně na okraj Balkánu, zatímco Londýn naslouchal Newtonovi vysvětlujícímu matematickou teorii přílivu a odlivu následkem měsíční gravitace, holandští obchodníci přistávali v Kuandongu a francouzský král se stěhoval do Versailles, jako by se nechumelilo. Připomínejme si obzvlášť dvě heroické bitvy Maďarů: Eger 1552, kdy dvě tisícovky občanů, včetně žen, starců a mrzáků, 39 dní odrážely útoky 40.000 Turků a ubránily průnik do srdce Evropy. A Köszeg (Güns) 1531, kde 800 mizerně ozbrojených Maďarů a Chorvatů po 25denním obléhání odrazilo 120.000 Turků. To vše zcela bez pomoci západních Evropanů, kromě symbolických pár stovek Francouzů u Vídně pod velením knížete Eugena Savojského, který se zbytek života chvástal, jak Vídeň zachránil.

Krok 12. Začít zase péct do půlměsíce zahnuté rohlíky poprvé pečené na oslavu vídeňského vítězství. To, že jsme je přestali dělat, svědčí o ztrátě historické paměti, která je hlavní příčinou naší krize.

Krok 13. Skandovat si k tomu obamovsky: Yes, we can."

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.05.2016 10:13
od viktor
uf dalsi populista jak hrom :D
vezmem to poporade ..
1. na to slovaci urcite nepristoupej ...
2. jak se vyporadame se zahranicmimi vlastniky tvz investory na nasem uzemi, patri jim skoro vse, ci jou podepsany smlouvy o dlouhodobem pronajmu, sprave atd.. je to skoro vse .. slo by pouzit neco jako znarodneni, ale pokud pominmu ze to tady uz bylo nasledovala by rada zalob, blokace, atd
3. to by teoreticky slo, jen tech 20 tis uredniku bude dost nepouzitelnych v realnem boji, nejsou instruktori, technika
4. to je sice hezke, ale v prvni rade bychom museli mit na cs strane sdelovaci prostredky a NNO pod kontrolou coz nemame ani omylem
5. to je zajimave, nese sdelovaci prostredky zejmena CT je z hlediska financovani zahranicni agent.. respektive zakon/nezakon tady rozhoduje sila v tomle sila penez.. takze mas sice pravo ale to ja asi tak vse co mas
6. cim ? a kym ? naprosto drtiva vetsina obavatel je nepouzitelna, dalsi je to celkem jedno a ten zbytek doufa v zazrak
7.recko a i italie maji mohutne armady a namornictvo zadnou pomoc nepotrebuji, staci jen rozkazy, ale ty nedostanou protoze by to znamenamo valku s USA
8. jo staci ignorovvat, nekdy to pujde nekde ne zbytek je v bode 2. tj uz davno nerozhodujeme co se u nas vlastne deje
9. a 10. presne tohle se delo v tvz. 50 letech.. mam obavy ze to jinak nelze udelat
11. samozrejme
12. klidne,

tak takle bych to nejak videl, je to hodne pesimisticky ale podle me realny pohled na svet. Co s tim nevim.
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 25.05.2016 18:45
od JenDAG

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.06.2016 19:50
od cover72
Rase píše:Konkrétně ČR, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakousko. Jasně, Rakousko neví, jestli chce být součástí střední Evropy spolu s námi, nebo panáčkovat za Německem, ale stejně mi to přijde takové vyváženější. Navíc Rakouská politika se pomalu začíná měnit a myslím že už mají zájem i o bližší jednání se zeměmi V4. Maďarsko má zase docela zajímavé vztahy se Slovinskem (ne nepodobné těm mezi námi a Slovenskem - battlegroup atd.). Polsko s námi nikdy nebude rovnocený partner, ale to neznamená, že nemůže být náš spojenec (za tím +).
Problém mého konceptu je ale ten, že na něco podobného (samostatné fungování) nemáme dost sebevědomí ...


Článek k věci s podobným názorem, akorát místo Slovinska má od Berlína odtržené konzervativní Bavorsko:
https://krabice.wordpress.com/2016/05/0 ... i-extremy/

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.06.2016 20:22
od Rase
Děkuju za skvělý text. Hodně mě pobavilo: Mají historicky kladný vztah ke zbraním, půdě a dokonce je důležitou součástí jejich kultury a identity vepřové a pivo – stejně jako v ČR, SR a Rakousku.. "Vepřové a pivo" je ta nejlepší definice mitteleuropské kultury, jakou jsem kdy četl :)
ps. To by k nám krásně pasovali i ti Dánové (prasožrouti) a asi bych sem kulturně zahrnul i část Saska, i Slovince.
Celkově je to zajímavý text k zamyšlení. Přeci jen, nejsme lajdáci jako na Jihu Evropy (asi je to tím teplým mořem), ani prušáčtí suchaři jako Severoevropané, Skandinávie a Británie daleko. Na Balkáně a v Rusko jsou lidé kulturně jiní (víc duchovně a emočně založení). Pořád mám ale tak trochu problém zahrnovat do mitteleropy i severovýchod Polska (asi že mají moře :) ).
Zkrátka individualističtí a skeptičtí pracanti, co pijí pivo a jedí vepřové = Mitteleropa

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 24.06.2016 21:08
od Maximus
Ideu Mitteleuropy považuji za neživotaschopný projekt, protože Bavoráci i Rakušáci vždy budou mít blíž k "Velkoněmecku" než k Čechům a Polákům. V článku postovaném Coverem jsou některé věci a představy spíše založeny na dojmech a přáních, než na realitě viz třeba údajný odpor Rakušáků k "Zelenému šílenství,"- která asi jediná země dostavěla atomovou elektrárnu, ale kvůli veřejnému mínění ovlivněnému "ekoteroristy" ji ani nespustila, z které země se neustále ozývají hlasy z nejvyšších politických kruhů (Rakousko+Německo, vč. Bavorska), aby ČR a další země trvale odstavili funkční a bezpečné jaderné elektrárny, etc..

Z osobního hlediska vidím za více životaschopný model přežití našeho regionu v rámci uzké kooperace V4+Slovinsko+Rumunsko a +- Pobaltí. Dále se samozřejmě můžeme bavit o vzájemné ochotě spolupracovat s dalšími zeměmi, pokud to bude vzájemně výhodné a přínosné - to je právě příležitost pro Rakousko, Německo (nebo jeho části), Bulharsko a další země Balkánu. Pragmatické je pro nás s nimi spolupracovat nejen po ekonomické, ale i po geopolitické a vojenské stránce, ale je nepraktické být na německy mluvících zemích závislí ekonomicky (současný stav) a zároveň také politicky (de facto také současný stav skrze dominanci Německa v EU). Protože ekonomickou závislost asi jen tak neodbouráme, tak v případě "uvolnění křídel" by byl nesmysl se znovu vrhnout do "holportu" s německy mluvícími sousedy, kteří by díky výrazné ekonomické dominanci měli nad námi jasně navrch i v geopolitice a bez velkých šancí na respektování našich národních potřeb a cílů.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 26.06.2016 11:57
od GOD
v minulosti som bol značne euroskeptický a v poslednej dobe sa mi VX zdala ako spásonosná myšlienka a výborný nápad.
V poslednej dobe som však zmenil názor a mierne som ho radikalizoval.
Koreňom zla nie je EU, ani RF a ani USA... Zásadným problémom je úroveň populácie. Som presvedčený že akékoľvek kolosálne systémové zmeny prídu, tak to nič nezmení. Ostane to v duchu výroku média Jolandy: "ze sraček do sraček".
Kvalita spoločnosti je založená na jej občanoch, ich samostatného a nekritického spôsobu myslenia a JEDNANIA. Tento prvok dáva slobodu a obmedzenia garnitúre. Systém je previazaný medzi občanmi, úradníkmi a politikmi. Pokiaľ ale nebude tlak spoločnosti - tak sa nič nezmení. Že garnitúra nerobí nič pre rozvoj občanov to je druhá vec.

Úradníci dnes ovplyvňujú ľudské životy možno viac ako politici.

Takže si myslím, že skôr ako zmena spoločenského usporiadania a vystúpenia čr a sr z eu a vstup do daľšej únie nič pozitívne neprinesie. Ako sme vnímaný západom dnes, tak je to našimi skutkami a chovaním - čo sa im čudujete?
Na druhej strane by sme mohli využiť zlú povesť východnej európy a presvedčiť západnú europu vystúpiť z eu.

Budovanie VX by zabralo veľké a zbytočné investície, ktoré by so súčasným stavom nič neurobili.

Ďalšia otázka je, kto by zo súčasných "osobností" bol vhodný zúčastniť sa budovania VX? koľko máme dnes Masarykov a iných, za ktorými by išli davy? Bol by to Sobotka, Zeman, Kníže, Paroubek?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 26.06.2016 13:35
od Maximus
To GOD: Souhlasím s tebou, že je velký problém v lidech, kteří nejsou ochotni věnovat dostatek svého času, energie a potřebnou míru altruismu pro budování této společnosti, která by byla odrazem nejen jejich individuálního "jáství" a společného "my", ale i pokračováním odkazu našich předků a zároveň odkazem našim potomkům.

Souhlasím s tím, že koncept V4 či Vx stojí a padá na ochotě skutečných elit těchto národů vzít osud do svých rukou a stát se alternativou stávající politické garnituře, která má velký problém generovat nějaké společné vize (na národní či mezinárodní úrovni), které by nejen umožnily projít těmito "zajímavými časy" v relativním klidu a bezpečí, ale také dokázaly tyto rozlohou menší státy smysluplně propojit, aby se maximalizoval potenciál obyvatel těchto zemí ovlivňovat chod dějin v jejich vlastních zemích a zároveň se synergicky jejich snahy spojily.

Máme bohužel takové politiky, jaké si zasloužíme(a jaké jsme si zvolili) a situace, kdy si spousta lidí při volbách musí volit pouze mezi větším a menším zlem je z principu špatná a nepříliš se slučující s principem demokracie.

Ještě horší je fakt, že spoustě lidem je toto už zcela jedno a ke štěstí jim stačí kupa slibů a předvolební guláš či koblížek.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.06.2016 8:13
od GOD
Maximus: súhlasím

A preto si myslím, že jediným nástrojom, ktorý nám zabezpečí svetlé zajtrajšky a lepšiu budúcnosť, sú práve Občania a ich úroveň, ich schopnosť a ich odhodlanie.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.06.2016 8:40
od viktor
k V4 s ohledem co delaj polacim tj manevry, urychlene prijeti euro a podobne si myslim ze jsou jeste vice proecropsti nez bejvali njkou silnou V4 povazuji za naproste scifi a to vice fi nez sci. probehlo tady jmeno Paroubek. Dnes je vice mene verejne zmano ze jeho odchod z politiky nebyl tak uplne cisty a ze jednalo objednavku ze jisty zahranicni a zaplaceny vliv tam byl hodne silny. Me by zajimalo proc se tak stalo. Odpovedi ze to byl blbec a idiot nepiste, to neni duvod k odstraneni politika. :D
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 16.09.2016 18:23
od Lyster
Vstupme do Visegrádské skupiny, vyzval šéf rakouských Svobodných
https://www.novinky.cz/diskuse?id=45822 ... tionId=742

Sralbotka je samozřejmě proti. Jak já jsme na toho de..nta alergickej! :head

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.10.2016 23:59
od Lyster
Duda, Zeman a Kiska se na obrazu Visegrádské skupiny neshodnou
https://www.novinky.cz/finance/417553-k ... oboru.html

Komentář z fóra který se mi zdá dost výstižný: Laďa Mazůrek, Uherské Hradiště
Slováci, my už máme našeho Havla za sebou, vy toho dnešního vašeho Kisku teprve budete muset přetrpět!

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.10.2016 8:49
od Bill Masen

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.10.2016 22:06
od Lyster
Díky za opravu, nevim proč se tam vložilo to co se tam vložilo. Zapoměl jsem zkontrolovat. :(

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.10.2016 17:25
od Lyster
Visegrádská čtyřka sabotuje uprchlické kvóty, prohlásil řecký ministr
http://zpravy.idnes.cz/recky-ministr-kr ... anicni_mlb

A díky bohu za to!

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 07.11.2016 15:14
od Rase
Tady je pěkný obrázek rozdělení Evropy podle kulturních a historických tradic. Praha je pěkné centrum Evropy, minimálně tady té střední. I kdybysme vyškrtli Baltské státy (kvůli poloze) a švýcarsko (z politických důvodů). Tak přirozený stav by byl V8 ne současný koncept V4. Němci jsou momentálně hodně silní a dokáží fungovat samostatně, ale to je dost možná i případ Poláků, navíc by pěkně vyvažovali dominanci poláků (ve V4 zjevná). Politicky si teď Berlín s V4 nesedí, ale to je stav až posledního roku. Ekonomické a historické vazdy tady ale jsou a Německo do střední Evropy jasně zapadá. Bylo by docela logické, kdyby EU fungovala na základě těchto pěti bloků.

711439860014f8da139991e72fecdccf.jpg
711439860014f8da139991e72fecdccf.jpg (56.49 KiB) Zobrazeno 12322 krát

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 6:12
od K4cer
S tím bych nesouhlasil, podle mě je Německo politicky a hlavně ekonomicky jednoznačně západní Evropa. V případné V8 by bylo daleko nejsilnějším hráčem a všechny malé krajiny by vycuclo jak moskyti křemenáče Billa, za úslužné asistence Polska, které jako obvykle podrží tomu kdo víc zaplatí.

---

Nevím jestli to dorazilo i k vám: rakouský ministr něčěho (tuším zahraničí?) řekl, že Evropa by se měla připravit na kolaps dohody o vracení migrantů s Tureckem, která má "vážné trhliny" (zdroj BBC). Vo vracení migráčků nejde, stejně se jich vrátilo zanedbatelný množství, ale EU je v patové situaci, jestli se bude štorcovat Erdoganovi, tak nám je sem Turecko nažene a to bude teprve zubařů...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 7:39
od Nightmare
Turecko začalo blokovat sociální sítě... Viva la EU, která by mu to měla zatrhnout anebo nastavit tenhle divný trend, protože to bude jedna z trhlinek, která by mohla protrhnout hráz EU. Takže V4 bude imho jedna z důležitých možností.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 9:33
od Rase
K4cer:
díváš se na to moc pohledem nedávné doby. Vždyť minimálně do poloviny 19.století sme byli součást stejného středoevropského okruhu s německými státy a Rakouskem. Až sjednocením německa pod Pruskem, se tyto vazby rozpadly. Od této doby se Německo zaměřilo proti Francii (hlavnímu konkurentu na kontinentu), nebo jak dnes pro Francii (díky čemuž vznikla EU). Kulturně nám jsou ale Němci velice blízko, ne ti Němci pod taktovkou Pruska, ale myšleno Bavoři a Sasové. Je mi jasné, že dnes nemá, pro moderní Německo, naše střední evropa takový váznam jako dřív, už hrají jinou ligu, ale kdo ví co bude v budoucnu. To že si dnes kutí s Francouzi projekt EU, ještě neznamená, že tady bude třeba za 100 let. V současné době migrační krize, začínají mít Bavoři a Sasové podobně kritický pohled jako třeba Rakušané, což mi přijde zajimavé - já tady ty historické vazby vidím (styl myšlení atd.).
U V4 mi vadí Polsko právě z pohledu do budoucna. Přeci jen oni mají ambice být velkým evropským státem, důležitým politicky a ekonomicky. Hrát ligu jako Němci a Francouzi. To mi ale přijde nereálné a zbytečně můžou zatáhnout zbytek V4 do této hry, kdy budeme stát v koutě a koukat co to poláci dělají. Já vidím smysl spíš ve společnosti obdobných států:
ČR, SK, Maďaři, Slovinci, Rakušané a v podstatě i ti Chorvati. Takže taková V6 nebo-li spolek pohrobků R-U. Toto řešení by mi přišlo mnohem funkčnější a rovnější. Samozřejmě by to byl jen volný svazek bez většího významu, ale mohl by vystupovat v rámci EU jednotně - stejně jako dnes V4.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 9:35
od J-e-n-n-y
K4cer: psali o tom tady https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=

No pokud se bude opakovat to co loni tak potěš! :-(

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 17:15
od K4cer
Rase: předesílám, že můj názor je pouze názorem laika, ač se snažím o co nejlepší všeobecný přehled.

Kulturněhistorické vazby vidím, ale obávám se že je to příliš málo. Od 19. století se spousta věcí změnila. Za jistých podmínek bych si to představit uměl, ale naráží to na spoustu komplikací.

Jiná by byla situace, pokud by došlo k rozpadu Německa na jednotlivý státy (což v horizontu generace není zas tak vyloučeno). Rakousko a Bavorsko jako součást EB (Evropský Blok), spolu s ČR, SR, Maďarskem, Slovinskem; možná Chorvatsko.
V dlouhodobější perspektivě myslím že máme dvě možnosti, vytvořit volný blok slovanských států v hranicích zhruba bývalé VS, a nebo vytvořit nějaký slepenec lavírující mezi oběma stranami, který ale bude vojensky i politicky slabý, se všemi následky. Islamizaci západu již nejde zastavit, a já ve vztahu k imigrantům daleko víc spoléhám na ruský samopaly, než na evropský dohody.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 17:52
od mukl
Tak to já zase zcela spoléhám na "Evropské hodnoty" :F - :clap , kterých si vy nevděčníci tak nevážíte :head

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.11.2016 18:00
od K4cer
No, to Ti přeju hodně ůspěchů :rofl

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 10:43
od malajizva
mukle prosím můžeš krátce napsat, co vnímáš jako evropské hodnoty?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 12:21
od mukl
No vtip je v tom, že co to ty mlhavé "Evropské hodnoty" jsou, netuší ani ti co se s nimi nejvíce ohání. Vzhledem k tomu, že Evropu krom antických ideálů humanismu, osvícenců a pokrokových revolucionářů, třeba... 2000 let nejvíc formovaly války, násilí, pogromy, trestné výpravy, neštěstí, hladomor a mor a ještě ke všemu neštovice..... Těmi "hodnotami" může být vlastně cokoliv :twisted:

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 12:24
od Bill Masen
mukl píše:Tak to já zase zcela spoléhám na "Evropské hodnoty" :F - :clap , kterých si vy nevděčníci tak nevážíte :head

mukl píše:...Těmi "hodnotami" může být vlastně cokoliv.

Takže spoléháš na "cokoliv"? :shock:

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 13:06
od mukl
Pokud člověk na cokoliv "spoléhá". Může se dočkat jen zklamání....Třeba jako ta V4. Bylo by to krásné, jenže každá ze zemí má své ambice a vidí to jinak. V reálu nám to může jaksi - taksi fungovat jen s bratry Slováky. Poláci, ač tam mám řadu přátel a Polsko jako takové mám rád, se k nám nikdy, když došlo na lámání chleba nezachovali dobře a taky nic dobrého ve vztahu k nám do budoucna nelze čekat. Oni tady ve slezsku mají i nějaké územní nároky a nikdy na ně nezapoměli..... Maďaři, o těch ani radši nemluvím. ...Sympatický je odpor těchto zemí vůči nesmyslům z Bruselu, v tomhle můžeme V4 věřit, ale to je tak bohužel vše...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 16:04
od Rase
v tomto souhlasím s muklem. On ten koncept V4 byl oprášený a tak nějak funguje až teď. Původně vznikl jen jako projekt postkomunistických států střední Evropy, při jednání o vstupu do NATO (taková transformace části států bývalé VS do struktur NATO). Od té doby V4 nikdy nefungovala a její renesance přišla až teď - jen kvůli migrační krizi.
Co si budeme povídat, soužití mezi čechy, maďary a poláky* nefungovalo nikdy v historii. Nefungovalo za Rakouska-uherska, nefungovalo za přemyslovců a nefungovalo ani za habsburků (rakouská říše). Snad jen od napoleonských válek do roku 1866 (vzniku dualismu a R-U) a částečně za Jagelonců. Až, nebo pokud, opadne migrační krize, půjde V4 zase do kytek.
evropské hodnoty:
většinu historie Evropy by se snad dalo označit za období "válčících států", což přinášelo pokrok a rozvoj. To bude asi i jeden z důvodů, proč dneska Evropa stagnuje. Náboženství nebo hodnoty bych moc neřešil. Na pohanství bylo naroubované křesťanství (přeci jen původní blízkovýchodní podoba se musela nemálo upravit).

*a rakouskými němci

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 17:21
od Bill Masen
mukl píše:Tak to já zase zcela spoléhám na "Evropské hodnoty"...

mukl píše:...Těmi "hodnotami" může být vlastně cokoliv.

mukl píše:Pokud člověk na cokoliv "spoléhá". Může se dočkat jen zklamání...

Já jen komentoval to, jak mukl každým dalším příspěvkem odporuje těm předchozím.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 18:00
od Fabulous
Pokud vidím za textem smajlíka, správně předpokládám nadsázku a ironii. Ty ne?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.11.2016 18:21
od Bill Masen
V tomhle případě zrovna ne, ale beru to jako že se do něj mám přestat navážet. ;)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.03.2017 22:14
od chosen one
Co kdyby se znovuobnovilo Rakousko-Uhersko...
https://www.youtube.com/watch?v=u0gr2S876vg

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.06.2017 5:03
od Lyster
Macron vpadl do Bruselu s útokem na V4
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... na-v4.html

Začínam na tohodle blbečka bejt alergickej víc než na Makrelu. A to už je co říct. :head

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.07.2017 19:23
od Lyster
EU se chová jako šílenec, stěžoval si Netanjahu v uniklém rozhovoru s premiéry V4
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizk ... ry-v4.html

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.09.2017 20:36
od Lyster
Už jsem sem ten samý obrázek dával do jiného vlákna, jako reakci na komentář. Ale myslím že sem to patří taky. Je to velice trefné.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.09.2017 6:31
od DeadMan

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.09.2017 7:44
od štaflík
Nojo, Slovensko opět spěchá do náruče Říše. Že se nepoučí...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.09.2017 13:02
od dallli
Dobré si přečíst jak to bylo aneb jak se zaprodat pro krátkodobý hospodářský a ekonomický růst :(
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovenská_republika_(1939_–_1945)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 14.09.2017 20:20
od mukl
Euronacisti dostali pořádnou facku Brexitem. Rozhodli se tedy zchladit si žáhu na malých "neposlušných" zemích střední Evropy. Nařídili nám nekompromisní zostřenou "integraci" v podobě vzdání se zbytků státní suverenity, totální ekonomické a politické závislosti, odzbrojení občanů a zároveň masivního přílivu příslušníků nám cizích a nekompatibilních kultur....První zlomený muž (Fico), s "důvěrou vkládá osud svého národa do rukou vůdcům čtvrté říše". Ano, všechno už tady bylo. A Němci se zas a znova budou divit, že jakmile nastane nějaký otřes, jejich "chráněnci" jim při první příležitosti vrazí kudlu do zad. Zase, taková zrada :sad Jak se to mohlo stát ? Vždyť jsme to my, (Němci) nositelé evropských hodnot mysleli tak dobře....
(A SNP už tu taky bylo.... :mrgreen: ...takže všeho dočasu)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 26.09.2017 18:33
od Lyster
Pomalí nemají zdržovat rychlejší. Macron volá po dvourychlostní EU
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... ni-eu.html

Pryč z EU!

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.09.2017 9:22
od Serža
tohle by si měli přečíst všichni zastánci inkluze....

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.01.2018 10:32
od Maximus
Část mého příspěvku z jiného fóra na téma, kdy někteří eurohujeři by V4 viděli nejraději už jako mrtvý projekt:

Polsko s Maďarskem na politické úrovni spolupracují docela účinně - Maďarsko bude vetovat všechna rozhodnutí EU, která by měla sankcionovat za jejich soudní reformu či další polské suverénní politické kroky. Platilo by to samozřejmě i naopak.

Ve zbrojních zakázkách to s Poláky sice systematicky skřípe, ale také chybí adekvátní vůle s tím něco dělat na nejvyšší úrovni. Opakujeme chyby první republiky, kdy politická reprezentace ČSR nebyla ochotna Polsku odpustit konflikt kvůli Těšínsku a bojkotovala snahu Polska o spolupráci zemí střední a východní Evropy, viz projekt Mezimoří. I v současnosti Poláci přišli s projektem "Trojmoří:", ale pohrobci ČSR zase ohrnují nad Poláky nos a jejich politické reprezentace nedokáží hledět dál než k dalším volbám.

Přitom užší spolupráce zemí střední a východní Evropy - členů EU, není ničím nepatřičným. Když se německo-francouzský tandem drží za ruce a společně plánuje Evropě budoucnost bez ohledu na názory obyvatel jednotlivých zemí je to v pořádku a když by země střední a východní Evropy chtějí koordinovat svůj postoj v rámci EU, který není v souladu s představami bruselského establishmentu, tak je to protievropské, proruské, nesolidární a dalších "nálepek" by se našlo ještě dost.

Protimaďarská a zejména protipolská rétorika je generována právě snahou rozklížit spolupráci zemí V4 a Ficův nedávný obrat a cesta do jádra EU (zcela iluzorní představa) jde přesně v duchu historicky ověřené taktiky "Divide et Impera".

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.01.2018 10:58
od Maximus
Jedno informativní video o projektu "Mezimoří", který jde přesně v duchu mých zdejších úvah. Fakt, že to podpořil i americký prezident dává určitou naději, že to není jen nějaká utopistická vize bez nadějí na realizaci v budoucnosti.
https://www.youtube.com/watch?v=BVrHMrdHlK4

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.01.2018 14:05
od narko
Ahoj,
som tu nový a len v skratke sa chcem vyjadriť keďže som Slovák:)
Súhlasím s Maximusom čo sa týka V4(V9) a dúfam že na základe vyjadrovania jedného politika (Fica), ktorého tu na Slovensku nemá rád nikto okrem dôchodcov si nebudete robiť názor o nás Slovákoch ako o ovečkách...
Ja som silný odporca EÚ, a veľa mojich známych je tiež, o NATO ani nehovorím :D
Nebudem tu písať k tomu slohovú prácu, niesom predsa žiadny politológ ale chcel som vás len trošku možno uviesť do obrazu ako to naozaj je v našej politike - väčšina parl. strán pred voľbami silno bojovala proti migrácii(aj Fico), no málo z nich má rovnaký názor aj teraz ale to je viac-menej aj naša chyba čo sme si zvolili, to aj máme :)
PS: Ja som voliť nebol nemal som 18r ešte :D
PPS: Niesom rasista, fašista, xenofób a žiadne iné slovo ktorého význam ani nepoznám ale nechcem aby moje sestry a celkovo ženy museli za x-rokov chodiť v tých pyžamách a kuklách po ulici, toť v skratke :D
PPPS: A som kresťan:)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.01.2018 18:30
od marius
Maximusi, ten polský sen Mezimoří a ani to jak patologicky nenávidí Rusy a lezou Amíkům do zadku, není pro zbytek V4 žádná výhra. Tak trochu se bojím, aby V4 zrovna kvůli Polákum jednou neskončila, zrovna teď, když bychom měli držet spolu.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 26.01.2018 19:42
od Lyster
Visegrádská čtyřka chce EU jako svaz nezávislých států
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... statu.html

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 26.01.2018 20:13
od Serža
no, jak to bylo dřív jako "obchodní unie" proti tomu snad nikdo soudnej nic neměl....

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.01.2018 0:54
od golem
No snad to byla jenom ojedinělá záležitost. Přece nakonec nezačnu toho hajzlíka Babiše mít rád... :roll:

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.01.2018 1:51
od Serža
pokud bude dobře fungovat...víš jak....to je jako když potřebuješ otevřít dveře, ale po ruce jen jen klíč od hoven...
:tmi

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 02.02.2018 22:21
od golem
Česká omladina je ze zemí Visegrádské čtyřky vůbec nejskeptičtější k současné podobě Evropské unie. Jako jediná by také v případném referendu nepodpořila setrvání v Unii. Mladým Čechům vadí zejména netransparentnost této instituce, oceňují naopak možnost volného pohybu. Ve své studii to uvádí organizace GlobSec.
Více zde: https://zpravy.idnes.cz/studie-globsec- ... anicni_ert

Komentáře a výklady jsou dílem asi ne úplně nestranných neziskovkářů a naprosto stranného Mánerta, ale holá čísla jsou myslím zajímavá.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 04.02.2018 12:17
od zedik

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 30.05.2018 8:30
od senil
Polsko a Maďarsko jsou v pohodě, ale Čr a Slovensko trochu trhají partu. Potřebovali bychom pravici Orbánovského stylu i v ČR. Tu bohužel nemáme. Bohužel lídri naší pravice, jako je Fiala a Kalousek se mu ani trochu nepodobají.

https://www.epshark.cz/clanek/669/potre ... ci-pravice

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 03.03.2019 9:25
od Indy
Od 40. minuty. Je tam odkaz i na text ceskeho prekladu.
Pozor! Jak jsem zatim pochopil , patri Pjakin k nekritickym obdivovatelum Stalina a SSSR. Nicmene povazuji za vhodne v nasem stredoevropskem prostoru sledovat zajmy vsech mocnosti, ktere se tu protinaji. Z tohohle pohledu doporucuji precist, nektere jeho analyzy mi prijdou velmi trefne.

http://leva-net.webnode.cz/products/ota ... 25-2-2019/

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 03.03.2019 9:59
od golem
Jakub Janda druhé strany?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 03.03.2019 10:22
od Indy
To nevim, Jandu moc neznam, mozne to je.

Jenom jsem mel volnejsi vikend a planoval jsem "vztah nasi rodiny k Iranu".

Tak jsem si rikal, kdyz bysme odesli z EU, tak co je alternativa. Vetsi Visegradska skupina ano, asi urcite lepsi nez Rusko nebo Ukrajina. Jenze kdo se bude snazit zneuzit Visegrad ke svym zajmum ? USA a Britove proti Rusku?.
Bylo by lepsi pro Cechy podporovat uzkou Nemecko-Ruskoou spolupraci?-Pravdepodobne ano, ale sikovne lavirovat.
Podari se nam vytvorit hraz proti Turecku a migraci na Balkane?
Jak s tim souvis Cina a hedvabna stezka'? (Cinani byli pritomni nba zasedanich ohledne vzniku Mezimori)
Co se stane sEU kdyz Franci a Nemecko prosazuji 2-rychlostni Evropu. (Pracuju napul v nemecku, takze me to docela hodne zajima).
A v nerposledni rade: Izrael a zide k Cechum maji skutecne dlouhodobe celkem pozitivni vztah. Je to vyhoda (ochrana zidovske loby) nebo nevyhoda (terc pro utoky).
Rad si poslechnu vase nazory.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.03.2019 14:17
od guntroll
U V4ky mi chybi jasnejsi a castejsi "harmonizace postoju", nevolam po mini-EU ale dlouhodobejsi, transparentni (vysvetlena lidem) koncepce schazi a to je skoda, protoze ma rozhodne potencial (a ted si trosku zaprehanim) prevzit casem " oteze" v ramci EU s tim jak FR-DE degeneruje a slabne. Ma i potencial rozsireni (rakousko). Ma vsak take slabiny - v pragmatickem pristupu k rusku brani polsko (byt silne a s koulema) v tvrdsim pristupu k neomarxistum a EU obecne zase slovensko ( asi maji jeste vic zkorumpovane politiky nez my a k tomu jsou v eurozone). Jedine madarsko je OK jak k rusku tak EU ale jsou mali a slabi

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.03.2019 14:32
od guntroll
...pokracovani (blbe rozhrani pro mobil). Nevim jestli vnimate, ale EU je rozdelena do 4 az 5ti paktu (pokud jeste povitame s UK).

1. Tandem FR-DE ktery je "ad-hoc" paktem a posledni vyznamnou neomarxistickou bastou, nemale casti svych obyvatel navzdory. Vznikl pro zakonzervovani EU tam kde je a proto aby DE melo kreslo v RB a pristup k jadernym zbranim, tez aby se do sebe tyto dva "milujici se" narody zase nepustily :)

V4ka a kandidati - rozebrano v prispevku vyse.

PIGS - zeme pred kolapsem.

Hanzovni liga - NL+skandinavie+pobalti, sice taky "slunickovi" ale proti zadluzovani a destabilizaci eura (PIGS).

Co se tyce podpory pro V4 zvnejsku, to je tezke - US se nabizi a jiz byly i ucineny nejake kroky viz. Bannon (anti-soros s podobnymi zdroji, chce spojit salviniho, wilderse, lepenovou a orbana s polaky - okamurovci se k zomu postavili s odstupem, jestli je to dobre nevim, mi je Bannon sympaticky). Zajem techto sil je v omezeni moci EU a Ciny (hedvabna stezka) nemuselo by to byt pro nas spatne, ale ani skvele. Byt pod rusama a hlavne cinanama s jejich "socialnim kreditem" asi taky neni vxhra. Spis to chce (ne)babisovsky makat na tom aby byla V4ka sama silna (jaderne zbrane?). Co se tyce zidu - hodi se pro technologie, ale tez nejsou "cisti" a ISIS jim minimalne nevadil, jedou si zkratka svoje a vetsina jejich agendy je dle scenare "deep state" ktery fakt nevede k pravde a lasce. Rozsirovat V4ku na balkan (mimo slovinsko) s jejich latentnimi konflikty, nebo nedejboze na ukrajinu, fakt nevim - musel by byt ten spolek veden silnym vudcem a mit bohate zdroje na utlumeni jejich vasni :)

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.03.2019 15:02
od olgojchorchoj
Treba spraviť spoločnú armádu V4 na ochranu hraníc V4.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.03.2019 15:30
od dracekvo
Já už to s V4 nevidím tak růžově. Poláci mi příde, že hrajou sami za sebe, a mají názor zrovna takovej jak je to pro ně v tu danou chvíli nejvýhodnější.
Slováci mají havu hluboko v řiti EU. Asi tak jako my, když tu byl sobotka.
No a jedinej normální mi příde jen maďar, kterej má tak nějak konzistentní postoje k EU bez velkejch výkyvů a nebojí se bejt rebel.
No a u nás v babištánu je to sice uprchlíky nechceme, ale dotací pro agrofert chceme co nejvíc. A co nejvíce bio nafty a dalších podobnejch věcí. Takže trošku rebelujem, ale jen tak trošku, aby náhodou nepřestali proudit ty dotace.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.03.2019 17:32
od euaqa
Je to naopak dráčku. Rebelujem tak aby voliči neproudili k jiným stranám ale do prdele lezeme EU aby proudili dotace agrofertu který není pana Babiše..

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 01.04.2019 8:32
od senil
Z pohledu V4 volby na Slovensku nedopadli dobře, problém není Čaputová, ale Progresívne Slovensko, ktoré stojí za ní. To se bude snažit pomocí ní prosadit svou agendu a získat dalši preference.
https://www.epshark.cz/clanek/1863/slov ... co-zavidet

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 11.06.2019 15:28
od Maximus
Snahy o spolupráci tady jsou a až na nás Brusel "zaklekne" trochu tvrději, tak i ty hloupější ovečky snad pochopí, že ve spolupráci států střední a části východní Evropy je jediná cesta na udržení státní suverenity, demokratických principů a svobod občanů. "Čtvrtá říše" ani Rusko nejsou s těmito hodnotami absolutně kompatibilní.

Naše vize západu z 80. a 90. let se rozplynula v tvrdé realitě a naopak je potřeba si uvědomit, že jeden z mála ostrůvků "západních hodnot" mimo Švýcarsko na starém kontinentě může být tvořen za dvě tři dekády právě V4 a jeho sousedy, resp. "Vx". Máme velký potenciál, který nesmíme promarnit žabomyšími válkami a nenechat se rozeštvát proti sobě - "Divide et Impera" je tisíciletími ověřená strategie uzurpátorů moci.

Národy střední a východní Evropy si zažily obě nejhorší totality 20. století jen opravdový blbec může tleskat příchodu "Ctvrté říše", která má ke své nacistické minulosti přidány ještě spisy Karla Marxe, V. I. Lenina a Mao Ce-tunga.

Vlaštovky jsou stále vidět:
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/metnar-cesko-chce-rozvijet-spolecne-projekty-v-regionu-v4/1766161
https://www.lidovky.cz/domov/babis-svolal-mimoradne-jednani-v4-ve-hre-o-sefa-komise-je-opet-merkelova.A190611_115604_ln_domov_vag

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 4:13
od Ray
Tak po několikerých obavách tady ve vlákně se myslím už konečně může vlákno oficiálně přejmenovat na "Budoucnost V3". Protože i kdyby nějakou perspektivní někdy měla, s liberální sekyrou v zádech už V4 fakt žádnou budoucnost nemá.

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/caputova-madarsko-kritika-orban-goncz.A190711_145829_zahranicni_zaz

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 9:44
od Rase
Spíš se jenom ukazuje, že V4 byl jen jednoúčelový spolek kvůli vstupu do nadnárodních organizací a jeho oživení v době uprchlické krize už vyčerpalo potenciál. Jasně, tyto státy se i nadále setkají se stejnými postoji v rámci regionu nebo EU, ale to je tak všechno. Podobných sdružení je docela dost - příkladem může být Slavkovský formát (ČR, SR a Rakousko), fungují dobře, ale nehrají si na alternativu k EU / NATO a podobně. Myslím že hodně lidí dnešní smysl V4 přeceňuje a zveličuje. Paní prezidentka Čaputová jej bere tak jak reálně je - tedy že tyto naše čtyři státy by si neměly hrát na nějaký spolek a spíš řešit budoucnost v rámci EU.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 10:01
od krvfx
„Největší výhody mají naši občané díky integraci, ne díky přenosu pravomocí zpět na jednotlivé státy,“ řekla slovenská prezidentka.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... anicni_zaz

To je fakt kráva.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 10:28
od Rafael
Spolupráce s V4 je důležitá, ale z hodnot Unie nelze slevit, říká Čaputová
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... anicni_pmk

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 11:31
od Ray
Hodnot Unie? Právní stát? Tím jako myslí třeba například protlačení demagogické zbraňové směrnice EU ignorováním jejích vlastních nastavených pravidel ?! Všecko jsou to jenom hezké kecy pro levičáky, jejichž utopický, vlhký a socialistický sen, při kterém neberou ohledy, dokáže účinně zchladit jedině až občanská válka.

Kecy o liberální demokracii jsou taky úsměvné...a zároveň děsivé, jelikož je to předzvěst toho, co přijde. Demokracie je pro mě jen jedna, potažmo dvě její formy, a to přímá a zastupitelská, žádná jiná. Jakmile se k ní začnou přidávat nějaké přídomky, které vycházejí z momentálního trendu ve společnosti, je to začátek konce. To už může být klidně i socialistická demokracie, jelikož současná forma liberalismu v podstatě razí stejné hodnoty, jen za jiným jménem.

Neoliberalismus = veřejné ignorování a dokonce potlačování tradičních hodnot a svobody projevu ve jménu jakéhosi "vyššího dobra". Kdo o tom dobru rozhoduje? Kdo mi dá záruku, že jednou nebudu souzen jako pravicový extrémista za názor, který byl dříve bezpečně středový a globálně respektovaný?! Podle stávajícího trendu nikdo, naopak. Budu považován za nepřítele systému. A jsme zase u socialismu...

Nejde o definice, jde o to, co demokracie skutečně v reálu znamená! To, co bych se nebál nazývat jakž takž demokracií bylo období 15 let po revoluci. Sice trochu bordel, ale pořád větší pořádek než dnes.

Demokracie je vláda lidu, v našem případě zjednodušeně řečeno vláda většiny. Vláda lidu konkrétního státu, který zná své problémy a požadavky. Pokud se nezabrání postupné centralizaci moci, které jsme jako stát u prdele, a současná EU se alespoň nezakonzervuje, nebo nevrátí k původnímu smyslu - tedy volnému pohybu osob, zboží a služeb, neskončí to dobře pro nikoho. To by celý ten systém musel být nastavený jinak.

Bohužel pro nás, ten náš senil na hradě ignoruje i tu poslední věc, o kterou jsme se před EU jako národ mohli jakž takž opřít - Ústavu. Po tom, co předvádí, už jí před EU těžko ještě někdy použijeme jako štít, když sami ukazujeme, jak moc je neochvějná.

Užijte si svou Čaputovou slovenští bratři. My máme v čele senilního ignoranta a vy loutku s líbivými kecy. To mi nikdo nevymluví. Jsme na tom ale ve finále skoro stejně. Všichni směřujeme do stejné prdele. Rozdíl mezi námi je jen ten, že vy do té prdele dorazíte o 5 minut dřív, než my.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.07.2019 11:39
od zvuk
Ono to možná bude tím že česká ústava je dost nekvalitní a dost často upravovaná (ústavu by si člověk měl jednou za život přečíst a dodržovat ji). Ve švýcarsku např. potřebujete dvě volební období pro novelizaci ústavy.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.07.2019 6:10
od zedik
Ray píše:Užijte si svou Čaputovou slovenští bratři. My máme v čele senilního ignoranta a vy loutku s líbivými kecy. To mi nikdo nevymluví. Jsme na tom ale ve finále skoro stejně. Všichni směřujeme do stejné prdele. Rozdíl mezi námi je jen ten, že vy do té prdele dorazíte o 5 minut dřív, než my.

Ať je Zeman jakej chce,pořád je to menší zlo,než kdyby tam byl Drahoš..To by jsme do té prdele směřovali místo pomalými kroky sprintem.
Alternativa ke Slovensku by mohlo být Rakousko - Kurz je zatím vcelku rozumný

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.07.2019 10:26
od senil
Smutné je, že hodně lidí z V4 hlasovalo pro novou eurokomisařku. Von der Leyen je katastrofa, ve všem ustoupila zeleným a socialistům. Bude se pokračovat v budování EU federaci, odebírání práv národním státům a v šílené ekologické politice. Šílené.
https://www.epshark.cz/clanek/2523/je-p ... -nezmenilo

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.07.2019 11:09
od Bill Masen
zedik píše:...Ať je Zeman jakej chce,pořád je to menší zlo,než kdyby tam byl Drahoš...
Až budoucnost ukáže, která rozhodnutí byla správná.
zedik píše:...Alternativa ke Slovensku by mohlo být Rakousko - Kurz je zatím vcelku rozumný...
Jenom by museli vypakovat ty muslimy a mešitu ve Vídni přestavět na kostel. Nezapomínal bych na Slovince, potažmo na Chorvaty. Ti mají taky svoje zkušenosti.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 29.07.2019 20:00
od golem
"Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení (migrace), i když do naší země uprchlíci nesměřují. Je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejme uvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi," řekla Čaputová. Podle ní je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, rozdělování uprchlíků, které bude fungovat, a řešení příčin, nikoli důsledky migrace.
Zdroj: https://zahranicni.ihned.cz/c1-66615210-migrace-je-problem-i-tech-k-nimz-uprchlici-nesmeruji-rika-caputova?utm_source=mediafed&utm_medium=rss&utm_campaign=mediafed&fbclid=IwAR0yGckVhTf3bsXAj8uufOrepa6r4nzO4aukDWx6BG7nw52sz7zLW5cnoq8

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.07.2019 13:32
od bivoj
golem píše:"...a řešení příčin, nikoli důsledky migrace...

Jediná příčina migrace jsou dávky. Nic jiného. Stačilo by více se držet starých přísloví že bez práce nejsou koláče a kdo nepracuje, ať nejí. Tečka. Migrační "problém" vyřešen.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 31.07.2019 21:46
od Rafael
Jenom jestli ty vysoké dávky nejsou jen taková daň aby se ti přivandrovalci chovali aspoň trochu mravně. Aby masivně neloupili, nepřepadávali a tak.
*
Trochu mě napadá srovnání s NĚKTERÝMI našimi cikány. Co by se asi dělo kdyby se jim razantně snížily sociální dávky?
A to jsou daleko zcivilizovanější a netrpí tolik nejrůznějšími "psychickými poruchami"...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 01.08.2019 8:03
od Hohepa
Není to zas tak dlouho
co ti "naši" se také hromadně stěhovali za vyššími dávkami do Kanady.
Jak je tam zkrouhli tak zas migrovali zpět .

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 21.08.2019 17:27
od Rafael
Hlas Německa v Evropě má být jasně slyšet, míní prezidentka Čaputová

21. srpna 2019  13:38

Hlas Německa v Evropě by měl být podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové jasně slyšet. Nikdo jiný totiž nemá takovou zkušenost s překonáváním rozdělení. Čaputová to ve středu řekla v Berlíně po setkání s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem. Oba si přejí, aby Evropa byla i přes nadcházející odchod Británie z Evropské unie jednotná a silná.
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... nicni_remy

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 7:13
od Hohepa
Cože Německo má prezidenta ? :rofl
No ten moc slyšet není, vlastně není slyšet ani o něm :rofl
S tou Čaputovou si v SR nakáleli do kalhot a to nejen sobě, ale celému V4 :head
Slovensko je pro mne čaput.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 12:24
od krvfx
Ano, Němci se opět pokouší sjednotit Evropu a dokončit to, co začali v roce 1939.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 15:05
od Bill Masen
A co dělaly Slováci v roce 1939?

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 15:10
od golem
Tehdy také spolupracovali s Němci na sjednocení Evropy. Zjevně mají velmi konzistentní přístup... :lol: (trochu s nadsázkou, zjizvení i nezjizvení, zachovejte klid ;) )

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 16:54
od Zapadlo
trochu bez nadsázky, Slováci se roku 1939 od nás trhli až ve chvíli, kdy bylo jasné, že je bez boje přenecháme Maďarům, stejně jako jsme už předtím vzdali boj o naši Podkarpatskou rus (ty ústupové boje měly za úkol zachovat jednotky a výzbroj pro boj o českou kotlinu, o zakarpatskou rus a její obyvatele jsme nebojovali) Slováci vpodstatě měli volbu mezi zabráním a starším a silnějším bráchou (po dvaceti krátkých letech svobody a s jistotu tvrdé maďarizace) nebo vlastní stát i když pod patronátem přece jen vzdálenějších němců. Myslím že jim to těžko můžeme vyčítat my, jejichž předci až na čestné vyjímky skoro po celou dobu války tvrdě makali pro blaho Říše, jíž byli součástí.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 17:26
od Hohepa
Netuším co dělali tví předci, ale podle vlastníc rodiné historie přece nemůžeš soudit ostatní nebo dokonce celý národ.

Jak pravil B. Kuras Češi trpí národnostním sebemrskačstvím v mnohem větší míře než okolní národy.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 17:30
od Bill Masen
Finové se taky s němcena spojily, ale odmítli jim vydat svoje židy na rozdíl od Slováků, kteří je nadšeně posadily na transporty a ani od němců za to nechtěli prachy.
Ale nerad bych se dostal k hádce, co si naši dědové a pradědové udělali, když bylo horko. Jenom se mi tam ta Čaputová nelíbí a směřování Slovenska taky ne.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 22.08.2019 18:15
od Zapadlo
Hohepa : u mě to bylo celkem jednoduché, prarodiče z otcovy strany : babička chudá slovena, celou válku na statku u Martina, děda studoval na moravě. Z matčiny strany děda nejdřív na statcích zdejšího zámeckého pána (Schaumbrg-Lippe), později doly ve Svatoňovicích aby nemusel do rajchu, nakonec stejně svářeč v Plzni ve škodovce (opravy tanků pro němce). Babička na lince ve fabrice Goring-Werke, montáž motorů pro Junkersy ve Dvoře Králové. Jeden prastrýc (VŠ profesor) popraven v první vlně ještě nekomunistického odboje. To ale člověku nebrání aby si spočítal kolik lidí skutečně riskovalo odbojovou činností a kdo makal a snažil se aby rodina přežila. Nepočítám odbojáře na poslední chvíli.

Bill Masen - Slováci svoje židy zas tak nadšeně nevydávali, církevní klerofašistický režim s nimi měl kupodivu víc soucitu (a větší páky) než naše protektorátní "vláda". Každopádně naši protektorátní židé šli do plynu dřív než ti slovenští a s plnou asistencí našeho četnictva a policie kteří je naháněli do transportů (navíc dle naší předválečné evidence, němci od nás bez jakýchkoli problémů dostali seznamy židů, homosexuálů, drogově závislých, komunistů i politických uprchlíků z říše).
Ohledně Čaputové sdílím Tvoje emoce, taky se mi to nelíbí.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.08.2019 9:18
od Maric
Rafael píše: Co by se asi dělo kdyby se jim razantně snížily sociální dávky?

Pokud další ekonomická krize udeří takovou silou, jakou někteří ekonomové předpovídají, tak se to docela brzy dozvíme. U nás (a obecně ve V4) možná vzroste počet krádeží na sotva zvladatelnou úroveň, ale tipuju, že některé západní státy mají hodně velký potenciál změnit se v bojové zóny.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.08.2019 10:05
od Zapadlo
sociální dávky se snižovat nebudou, nedostatek financí se vyřeší natištěním dalších peněz. Žádný politik není tak blbý aby prosadil něco, co proti němu a slušnějším lidem popudí tu nejhloupější a nejagresivnější část voličů.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.08.2019 10:35
od malajizva
prachů se natiskne, vždycky víc, než kolik je potřeba, ne?? :punch

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.08.2019 11:34
od Hohepa
Peníze už se netisknou, jen se přepíše částka na kontě v počítači.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 23.08.2019 12:15
od Maric
Tato produkce levných peněz má vždy za výsledek vysokou inflaci. Ale v Eurozóně teď vznikl zajímavý fenomén. Ačkoliv ECB skoupila bezcenné dluhopisy jižních států, aby oživila jejich ekonomiky, nestalo se tak Inflace zůstala velmi nízká, nezaměstnanost vysoká, a HDP roste zanedbatelným tempem. Přičemž státní dluhopisy spousty zemí (včetně Německa) mají úrokovou sazbu v mínusu. Státní dluhy neustále rostou, úrokové sazby budou na západě velmi brzy záporné i na běžných účtech, a s tím souvisí zdražování stříbra a zlata, protože lidé to tak nějak tuší, a nechtějí přicházet o své úspory. Je to takový plíživý run na banky, které jsou v situaci, kdy na vkladech prodělávají, prodělávají i na penězích uložených v ECB, a některé prodělávají i na penězích vypůjčených.

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 25.08.2019 0:35
od hulvath
ad cikani : Nekdo se tu divi proc se davky nezrusi. Mili zlati, i to je dusledek dlouhe ruky Zapadu, ktery nas vzdy kdyz o neco slo (kupr Mnichov) osral ! Maji tam plnou hubu lidskych prav a multikulty, ale z nasich cikanu maji smrtelny strach ! A jak by cikani reagovali na zastaveni davek ? Zacali by houfne makat, chodit do skol, apod. ? Neee... Zkusili by se vzbourit (viz priklad : https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... anicni_kot ) a kdyby si to nevymohli, tak - utek tam, kde by to po nich nechteli. No a hadejte kam by to asi bylo... Nasi vlastizradni politici maji tichy pokyn udrzet cikany tady, za kazdou cenu. I za cenu nerovnosti pred zakonem. Takova je pravda a koren problemu !

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 25.08.2019 6:12
od Rafael
Jj., to se to kecá o lidských právech když tam těch cikánů mají procentuálně jen pár...
Jen tak namátkou:
http://romove.radio.cz/cz/clanek/18884
Screenshot_2019-08-25-07-00-37_20190825070548316.jpg

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.08.2019 19:36
od Indy
Tady je "sovetsky" aktualni pohled na Mezimoří
http://leva-net.webnode.cz/products/ota ... 19-8-2019/
(video od ca 25 min, preklad na strance)

Jan Campbell na parlamentnich listech o tomto projektu ve svych esejich obcas neco zmini, zatim jsem od nej necetl zadnou hlubsi analyzu
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/n ... u-2-591362

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 28.08.2019 19:52
od Indy

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 11.09.2019 11:10
od Rafael

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 12.09.2019 19:03
od Indy
Ja vim, ze je to off topic, ale me ta nase komisarka vzdycky pripomene "Cernou kroniku" Pilatovou :D

https://www.youtube.com/watch?v=O2dNyDr55oA

https://www.youtube.com/watch?v=LAj1ipAp9qk

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 05.10.2019 20:36
od Rafael
Historické okénko. Jen nevím jestli jsem s ním ve správném tématu. Nevím kde s ním.
Když tak smažte nebo přesuňte.
Jen podotýkám, že nechci jitřit nějaké staré spory, události, rozdmýchávat vášně, ale jen připomenout historii u které je stále větší snaha ji přepsat a upravovat podle těch nových, správných evropských kriterii. Podle hesla a snahy - až ti pamětníci vymřou.

O čem se moc nemluví i když je to výročí. I když ne kulaté.

30. září 1938 polská vláda zaslala československé vládě ultimátum o okamžitém vydání požadovaných oblastí a 2. října 1938 započalo obsazování východní části československého Těšínska polskou armádou pod velením Władysława Bortnowského , které trvalo až do 11. října 1938.
Polsko anektovalo východní část československé části Těšínska o rozsahu 869 km²; jednalo se o celé území okresu Fryštát , téměř celý okres Český Těšín a několik obcí či jejich částí z okresu Frýdek .
Nadpoloviční většina obyvatelstva Polskem anektovaného území (56 % podle výsledků sčítání lidu z roku 1930 ) se hlásila k české národnosti.
Místní Češi a Němci byli hospodářsky diskriminováni, vyvlastňováni,
propouštěni ze zaměstnání a nuceni k vysídlení, veškeré jejich národnostní projevy včetně školství, kultury či veřejného užívání mateřské řeči byly zakázány.
Polština se stala jediným úředním jazykem.
Přibližně 30 000 Čechů a 5000 Němců bylo v době polského záboru donuceno odejít do zbytku Československa.

Zdroj Wiki a vyprávění pamětníků z té oblasti kde jsem jako školák žil.
Ta oblast, vesnice byla rozdělena na dvě části. Českou a polskou. "Řezali nás pásky a vším co jim přišlo pod ruce až z nás krev stříkala. A jak nás obsadili němci, vítali jsme je málem jako osvoboditelé" jsem často slýchaval.
Nějaké souvislosti nastínil i vlk:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/201 ... ore-958528
A dokonce i ČT24 v ostravském vysílání se tomu věnovala. A pamětnice v tom pořadu podotkla: "Dodnes to u nás v některých tak je..."
Jak na tom byli Slováci na Oravě anebo na jihu s Maďary nevím. Ale asi podobně, protože na jihu Slovenska kde jsem byl na ZVS neměli moc dobré vztahy... I mezi lampasáky.
*
Osobní vzpomínka z Mierova kde sídlil prapor PVOS.
Devěťák, asi Slovák, vyhlásil nástup, poplach. Vybral urostlé mazáky a supráky a poslal je do hospody ať tam s těmi Maďary udělají pořádek.
Jak to dopadlo nevím.
(Byl jsem tam tehdy po čerstvém převelení z PŠ s dvěma kolegy velmi šikanovaný a ani náš ročník se s námi nesměl bavit... Ale zavinili jsme si to sami. Cestou z brněnské PŠ jsme se ožrali a v hospodě se porvali s mazáky...)
*
Kulturně, geograficky a v jednom případě i jazykově velmi blízké národy. A co si prováděly?
Nechci ani domýšlet co tady v budoucnu rozdmýchají arabi, černoši, islám a vůbec absolutně v ničem s námi nekomtabilní "kultury"???

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 13.11.2019 22:57
od Rafael
Michael Kocáb na Hrad, aneb vyhnal jsem sovětské vojáky, tak zvládnu i likvidaci V4.

"....Hudebník pak dodal jeden svůj požadavek, o kterém doufá, že ho chvilkaři vyslyší. „Měli by zařadit, aby byla urychleně zrušena Visegrádská čtyřka. To je prostě ten největší mor, který nás mohl potkat. To je takové
společenství problémů, oni se snaží nějakým způsobem destabilizovat Evropskou unii, oni to nedělají přímo, ale dělají to těmi nekonečnými potížemi, s výjimkou Slovenska, Slovensko je na tom dobře. Teď začínají přibírat i země bývalé Jugoslávie, mluví se i o dalších zemích a začíná se to tak spojovat do hranic bývalých sovětských satelitů. Toho se velice bojím. Ještě chybí Bulharsko, Rumunsko a jsme doma,“
mínil Kocáb.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/m ... lke-603262

https://www.lidovky.cz/domov/premyslim- ... _domov_vlh

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 18:13
od Hohepa
Od doby co prodal svůj kupónový fond, mu už nevěřím ani jeho genderové zařazení, natoš "Dobrý den"

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 15.11.2019 22:12
od Rafael
Osobně mě Pražský výběr jako rockera ve své době zaujal hlavně jen tím, že byli trochu protirežimní.

Čímž nechci snižovat um M.Pavlíčka a ostatních. Jen ten Kocáb..., mi nějak vůbec nesedl.
A myslím, že se pak i časem nějak rozhádali. Myslím, nepátral jsem a je mi to celkem jedno.
(Jen Pavlíčka si jako kytaristu a skladatele vážím).
Na rozdíl od nějakého "lidskoprávního aktivisty...
*
A nedá mi nepřiložit parafrázi z jejich, jeho, tvorby ze sítě kterou nemám rád.
Skladba Snaživec.
*
Obrázek mi teď nejde přiložit, ale kdyby někdo náhodou chtěl, tak si ho lehce najde.
Podobně jako ten upravený text:

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.11.2019 21:20
od viktor
jj prezidenta by také zvadl jako ty " rusaky" ….. pravda je takova, ze na tom nemel vůbec zadnou zasluhu… SA proste opoustela nase a sousedni uzemi. Kocab tam fungoval neco jako "prines a podej" popripade " vyrid tohle vasim a hlavne se do nes...at nic nepo..."
respektive byl sice tvari odjezdu nikoliv odsunu vojs SA ale to bylo asi tak vse. V roli prezidenta by byl podobny sasek.
Prazsky Vyber mam rad a obcas ho i ted posloucham, ale beru to jako herce, proste hraji role za ktere dostavaji zaplaceno. Dnes hral HItlera, zitra zas nekoho jineho, a odpoledne kaze o lidskych pravech, je to jen role a nic vic...
kocab je jen loutka ktere je uplne mimo a hraje saska tam kde mu zaplati ..
o osud V4 se zatim nebojim
viktor

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.11.2019 23:24
od Hohepa
aktivní blb, horší než třídní nepřítel...
bych ho nepodceňoval, von to sluníčko má v duši
V lednu 2009 byl nominován Stranou zelených na uvolněné místo ministra pro oblast lidských práv a národnostních menšin po odstupující Džamile Stehlíkové.[14] Do funkce byl jmenován 23. ledna 2009....

V březnu 2014 podepsal dopis adresovaný Sobotkově vládě, ve kterém požadoval tvrdší postup vůči Rusku a zásah proti příslušníkům ruské menšiny v Čechách, kteří mají ruské občanství, konkrétně okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace, zrušení možnosti obdržení dvojího občanství pro občany Ruské federace nebo zmrazení kont ruských občanů v ČR.....

Během evropské migrační krize v letech 2015 a 2016 byl zastáncem přijímání uprchlíků z Blízkého východu.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michael_Koc%C3%A1b
Já ještě připomenu jeho ubytovávání vystěhovaných Squatterů

Pro případ že fakt bude kandidovat si musím pamatovat heslo „Volit Kocába je Trend!“
https://g.cz/vytunelovany-oblicej-michaela-kocaba-pripominka-lidske-blbosti/

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.11.2019 12:42
od Maximus
Osobně si myslím, že podhoubí pro budoucí úzkou spolupráci tu je, stačí jen když začne EU totalita tlačit na "spravedlivé" přerozdělování migrantů a zejména na zavedení jednotného azylového a sociálního systém v EU, bez kterého by toto přerozdělování ekonomických migrantů z principu nefungovalo.

Stejně tak "Zelení Khmérové" mají u nás horší výchozí situaci v politice a bude snaha nám jejich pseudozelenou ideologii vnutit "béfelem" z Bruselu i přes odpor obyčejných občanů V4.

https://www.lidovky.cz/domov/narody-zemi-v4-uz-nesmi-ovladat-jakakoliv-ideologie-rika-predseda-slovenskeho-parlamentu-andrej-dank.A191118_115418_ln_domov_ele

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 19.11.2019 15:24
od TomSmith
Už to rozdělování zase zkoušejí, zase z německa:
Kvóty znovu na stole – pokolikáté už?
Připrchlící budou novou celoevropskou agenturou EUAA přiděleni na základě kvót (označených ve Weltu jako gerechter Anteil, tj. spravedlivý či přiměřený podíl, ach ta vzletná řeč politiky) do jednotlivých států EU. Kvóty budou nejspíše nastaveny podle počtu obyvatel a hospodářské síly zemí, detaily zatím nejsou určeny.

Aby to žadatele nelákalo utíkat z Bulharska do Švédska, budou mít nárok na veškerou sociální podporu a péči jen ve státě, kam budou přiděleni. Případné podání žádosti o azyl v jiném státě by mělo být okamžitě odmítnuto jako nepodložené a dotyčný bez dalších průtahů vrácen do země, kam byl přidělen.
...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 27.11.2019 17:11
od Rafael
„Vládnoucí populisté v Maďarsku, Polsku a Česku dostali protiváhu – zrovna ze svých hlavních měst. Tři primátoři bojují za demokracii a právní stát. V rozhovoru mluví o tom, jak je těžké pracovat proti vlastní vládě,“
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/ ... nicni_luka?
No a jejich setkání proběhlo v Německém chalifátu...

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 09.12.2019 16:08
od Indy
Polsky geostrategicky pohled.

https://www.armadninoviny.cz/geopolitic ... ml#diskuze

(nemecky pohled -anglicky mluveny- je na stejne strance v linku na video )

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 16.12.2019 21:25
od Indy
Dalsi dil prekladu o geopolitice Polska:

https://www.armadninoviny.cz/geopolitic ... konci.html

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 17.12.2019 18:34
od Indy
Ruský (az stalinskly protizapadní) pohled na Intermarium. Nicmene stoji za poslechnuti (od 15:58, ca. 7 min):

https://www.youtube.com/watch?v=WOZNdJNj3Vw

Re: Budoucnost Visegrádské čtyřky

PříspěvekNapsal: 08.01.2020 17:27
od senil
Voľby Slovensko -
Zaujímavé. PS/Spolu sa možno nedostanú do parlamentu. Podľa mňa to vyzerá na pat. Opozícia nechce zo Smerom a Kotlebom a SNS, no pokiaľ budú mať tieto strany vačšinu, tak majú smolu. A Smer zase nechce Kotlebu, takže ani táto koalícia nebude možná. Takže to vyzerá na pat a úradnícku vládu. Bude to zaujímavé.
https://www.epshark.cz/slovensko/volby