Zákon o zbraních 2022 - novela 2020 - program střelecké přípravy

Střelné zbraně - pistole, pušky, ale i kuše, luky, perkusní, atd. Diskuze pouze pro starší 18-ti let!
Odpovědět
Uživatelský avatar
Zarozak
Příspěvky: 611
Registrován: 07.05.2017 11:29
Bydliště: Za Rohem

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Zarozak »

Tak tak ;) A nejhorší na tom vždy je a bylo to, že ty nejzásadnější změny, pomalu a jistě vedoucí k totálnímu konci zbraní mezi běžným plebsem,proběhly potichounku, bez zájmu medií atd.
Prostě jak já říkám, mlýny EU melou pomalu, potichu a hlavně vždy důsledně ke zdárnému naplnění jejich zrůdných cílů... s velkým halo, obřím zájmem medií vždy proběhnou jen ty nepodstatné nesmysly, které nic neřeší a nic na ničem nemění. Moloch má na to beztak celou armádu lidí, kteří mají jako jediný úkol, aby to vždy proběhlo co nejhladčeji.
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

Vážení držitelé legálních zbraní,
dnes 23. 10. 2020 schválila Poslanecká sněmovna některé pozměňovací návrhy k novele zákona o zbraních (tisk 92) a k tzv. „nadstavbovému zákonu“ (tisk 669), a následně i samotné zákony ve smyslu přijatých změn. Přinášíme vám proto výsledné znění a jeho stručný popis. Připomínáme, že zákon začne platit teprve po průchodu Senátem a podpisu prezidenta, a účinnosti nabude teprve patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Přechodná ustanovení
Tento bod uvádíme na začátku, neboť se vztahuje ke všem následujícím. Pozměňovací návrhy maximálně využívají možnosti „grandfatheringu“, kdy oprávnění k již nabytým zbraním buď zůstávají stejná, nebo se mění na obdobná oprávnění podle nového znění (např. povolení na některé zbraně kat. B se automaticky mění na výjimku kat. A-I). Informace obsažené v následujících bodech tedy platí pro zbraně nabyté poté, co tyto změny nabydou účinnosti. Několik málo odchylek od tohoto pravidla je uvedeno a vysvětleno u těch konkrétních bodů, ke kterým se vztahují.

Rekategorizace zbraní - kategorie A-I
Rozšíření kategorie A v evropské směrnici řeší novela jejím rozdělením na dvě - kategorie A a A-I.
Kategorie A obsahuje většinu zbraní a střeliva, které jsou v ní obsaženy nyní (některé byly přeřazeny do nižších kategorií nebo úplně vyřazeny, viz níže).
Kategorie A-I obsahuje ty zbraně, které evropská směrnice nově zařazuje do kategorie A. Návrh vychází ze skutečnosti, že současný zákon o zbraních fakticky klade na držení zbraní kategorie A podstatně přísnější požadavky, než vyžaduje směrnice. To umožňuje pro tyto zbraně vytvořit zvláštní podkategorii, na kterou zákon klade podstatně mírnější požadavky, než například na samočinné zbraně. Návrh také využívá skutečnosti, že evropská směrnice výslovně nevyžaduje zavedení správního uvážení. To umožňuje nadefinovat podmínky nabývání těchto zbraní tak, aby byly objektivní a pro všechny stejné.

Nadlimitní zásobníky
Pro nabývání zásobníků pro krátké zbraně s kapacitou vyšší než 20 nábojů a pro dlouhé zbraně s kapacitou vyšší než 10 nábojů by měly platit obdobné podmínky jako pro nabývání zbraní kat. A-I, s tím rozdílem, že má jít o trvalé povolení k nabývání jakéhokoli množství takových zásobníků (oproti zbraním, u kterých je samozřejmě potřeba samostatné povolení na každou jednu zbraň).

Rekategorizace zbraní - kategorie C-I
Obdobným způsobem se návrh staví k tomu, že evropská směrnice některé zbraně dosud neregulované (u nás kategorie D) přeřazuje do kategorie C. Evropská směrnice vyžaduje pouze to, aby nabytí zbraně kat. C bylo ohlášeno úřadům. Zbrojní průkaz, zkoušky odborné způsobilosti a další požadavky, které klade český zákon na nabývání zbraní kat. C, jdou ve skutečnosti nad rámec směrnice. To je u moderních výkonných zbraní kategorie C poměrně smysluplné, ovšem u znehodnocených zbraní a poplašných pistolí už poněkud méně. Proto návrh v tomto směru zavádí pouze minimální požadavky odpovídající kat. C, tedy nabytí zbraně má být ohlášeno policii, která prověří trestní rejstřík nabyvatele.

Doba platnosti zbrojních průkazů
Návrh zachovává desetiletou dobu platnosti. Evropské směrnici, která vyžaduje dobu maximálně pětiletou, je učiněno zadost tím, že policie má po uplynutí pěti let prověřit splnění podmínek svéprávnosti, bezúhonnosti, spolehlivosti a místa pobytu na území ČR. Tím v podstatě dojde k prodloužení ZP o pět let (pochopitelně pouze tehdy, pokud držitel stále splňuje uvedené podmínky).

Expanzní zbraně
Expanzní zbraně návrh přesunuje do vyšších kategorií v závislosti na jejich konstrukci.
Expanzní zbraně, které vznikly přestavbou ostrých zbraní, mají náležet do stejné kategorie jako původní zbraně (výjimka jsou zbraně vzniklé přestavbou zbraně kategorie A, které mají patřit do kategorie A-I).
Ostatní expanzní zbraně mají patřit do kategorie C-I.

Další změny
Novelizační návrh uvádí i jiné změny než ty, které vyplývají z evropské směrnice. Některé jsou převzaty z návrhu nového zákona o zbraních, jiné se vyprofilovaly podle požadavků praxe (například administrativy v nouzovém stavu). Jsou to zejména tyto:
Tlumiče mají být přeřazeny z kategorie A do kategorie C.
Zaměřovače na principu noktovizorů mají být z kategorie A zcela vypuštěny (mají tedy být neregulovaným doplňkem, stejně jako ostatní zaměřovače).
Vojenské pušky, pistole a revolvery v současnosti spadají do kategorie A, pokud nejsou ověřeny pro civilní použití. Návrh má tento požadavek zrušit; pušky, pistole a revolvery by tedy měly patřit do kategorií podle své konstrukce bez ohledu na to, zda jsou civilní či vojenské.
Střelivo pro krátké zbraně se šokovou střelou, nebo střelou určenou k vyvolání zvýšeného ranivého účinku, by měly být přeřazeny z kat. A do kat. A-I.
Flobertky by měly být přesunuty z kategorie D do kategorie C-I, současně však u nich má být zrušen limit 7,5 J.
Plynové zbraně (tj. vzduchovky, větrovky atd.) o ráži do 6,35 mm by měly být zařazeny do kategorie D (bez ohledu na energii střely; v současnosti platný limit 16 J by měl být zrušen).
Plynové zbraně o ráži vyšší než 6,35 mm by měly být zařazeny do kategorie C-I, vyjma paintbalových, které mají zůstat v kat. D.
Jedno nebo dvouranové předovky moderní konstrukce by měly být zařazeny do kategorie C-I.
Jedno nebo dvouranové předovky historických konstrukcí (včetně replik) by měly zůstat v kat. D.
Mechanické zbraně (luky, kuše atd.) mají být z rámce zákona zcela vypuštěny.
Žádost o povolení k nabytí zbraně kat. B by měla být zjednodušena a v případě elektronického podání také osvobozena od správního poplatku.
Možnost střelby signálními či slepými náboji mimo střelnici, která v současnosti platí pouze pro zbraně kat. D, má být rozšířena na zbraně všech kategorií.

Co bude dál?
Zákon bude bez zbytečného odkladu postoupen Senátu. Senát je povinen se zákonem zabývat do 30 dní. Senát může:
návrh zákona schválit,
přijmout k zákonu pozměňovací návrhy a vrátit Poslanecké sněmovně (ta může změnit v jednom čtení přijmout nebo přehlasovat),
vyjádřit vůli se jím nezabývat,
tím po 30 dnech marně uplyne lhůta.
Poté jde zákon k podpisu prezidentovi.

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.
zdroj: https://gunlex.cz/zbrane-a-legislativa/ ... ich-navrhu
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

Možnost střelby signálními či slepými náboji mimo střelnici, která v současnosti platí pouze pro zbraně kat. D, má být rozšířena na zbraně všech kategorií.
To znamená, že můžu vzít glocka a se slepímí náboji s ním pálit kde chci, stejně tak vzít signální pistili vz 44, se kterou se do teďka nedalo střílet ani na střelnici, ani na ulici a na silvestra u baráku vypálit do vzduchu pár rachejtlí?
Uživatelský avatar
vratnikp
Příspěvky: 283
Registrován: 21.08.2015 9:39

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od vratnikp »

nevím jak to je 100% v nadstavbě, ale když se to připravovalo, cílem bylo, aby na dočasné střelnici pro Dčka - exanzy pro divadelní účely, mohly bý použity i Cčka, Bčka a Ačka se slepou municí. Protože Dčková dočasná střelnice je vpodstatě na ohlášku, ale dočasná střelnice pro zbylé kategorie zbraní vyžaduje rozsáhlou spolupráci klubů vojenské historie a PČR. Takže za mne je tato část používání slepáků podmíněna vyhlášením dočasné střelnice
cipis
Sponzor serveru
Příspěvky: 3337
Registrován: 26.10.2012 12:27
Pohlaví: muž
Bydliště: blízko Brna

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od cipis »

Ne, nemůžeš.
Stejná pravidla jak pro třeba hraní airsoftu.
Souhlas majitele nebo nájemce pozemku (jinak tam tu zbraň nemůžeš držet a používat).
Musí to být zřetelně vyznačeno, ohraničeno, ocedulkováno, hlídáno a podobně.

Takže ano, na dvoře si můžeš jak chceš, ale nesmíš zapomenout, že nesmíš vyrábět hluk. Tj. takový výstřel s nástavcem, tak to bude paráda, kravál pro sousedy, tudíž z toho máš průser. Analogicky zákaz pyrotechniky krom Silvestra.

Tedy v konečném důsledku je to spíše na tréninky pomocí značkovačů, FX apodobně, co se střílí ostrou zbraní s vyměněným závěrem. A ještě jen někde, opět kvůli hluku.


Edit:
Na expanz D nebyla nikdy potřeba střelnice, to jen na ty historické a perkusní atd.
PeFi
Příspěvky: 1204
Registrován: 15.03.2014 13:01

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od PeFi »

Bill Masen píše: 25.10.2020 14:51
Možnost střelby signálními či slepými náboji mimo střelnici, která v současnosti platí pouze pro zbraně kat. D, má být rozšířena na zbraně všech kategorií.
To znamená, že můžu vzít glocka a se slepímí náboji s ním pálit kde chci, stejně tak vzít signální pistili vz 44, se kterou se do teďka nedalo střílet ani na střelnici, ani na ulici a na silvestra u baráku vypálit do vzduchu pár rachejtlí?
§ 28
Držitel zbrojního průkazu smí ze zbraně, kterou je oprávněn držet, střílet pouze v místech, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu, nebo na střelnici, pokud se nejedná o použití zbraně k ochraně života, zdraví nebo majetku.


Spíš jen budou ladit formulace, protože například z této formulace to vypadá, že držitel ZP držící zbraň kategorie D má menší práva, než osoba bez ZP ... (nebylo by to poprvé, kdy se tam našla takováto "bota")
Uživatelský avatar
dracekvo
VIP
Příspěvky: 2476
Registrován: 06.02.2012 18:05

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od dracekvo »

Takže gladiátor bude od té změny na ZP?
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

Tou signálkou teď nemůžeš střílet prakticky nikde a je to kat B.
cipis
Sponzor serveru
Příspěvky: 3337
Registrován: 26.10.2012 12:27
Pohlaví: muž
Bydliště: blízko Brna

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od cipis »

dracekvo píše: 25.10.2020 16:59 Takže gladiátor bude od té změny na ZP?
Jedno nebo dvouranové předovky moderní konstrukce by měly být zařazeny do kategorie C-I.
Jedno nebo dvouranové předovky historických konstrukcí (včetně replik) by měly zůstat v kat. D.
Takže ať už se bude považovat za novou či starou konstrukci, tak nebude na zbroják.

S tou signálkou asi max. na silvestra, ze svého pozemku, za podmínek, které se asi stejně upřesní (ale jak jsem psal výše, něco ve formě pro ty airsoftky atd.).

Ve všech případech je nutno počítat s tím, že sice zákon něco dovolí, ale obecné vyhlášky to mohou omezit, třeba časově. Typicky pyro a Silvestr. A samozřejmě existuje celá řada předpisů, myslím, že největší problém bude s hlukem.
Omezení sekání trávy či cirkulárka na určité hodiny/dny naštěstí už není možné tou místní vyhláškou určit, ale obecné předpisy na hygienu platí všude.
Naposledy upravil(a) cipis dne 25.10.2020 17:11, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
bivoj
VIP
Příspěvky: 3456
Registrován: 03.09.2012 18:54
Pohlaví: muž
Bydliště: Tertium corpus de Solari system

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od bivoj »

Nebude na zbroják, ale bude na ohlášení (C-I). No, a pokud budete mít nějaký škraloup, tak vám ho seberou...
Sic semper tyrannis.
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

A C-I je na zbroják, ne?
Tu signálku bych za nějakých rozumných podmínek bral, Silvestr, noční akce s dětmi, tábor, tam by měla využití.
cipis
Sponzor serveru
Příspěvky: 3337
Registrován: 26.10.2012 12:27
Pohlaví: muž
Bydliště: blízko Brna

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od cipis »

Ne, není. To je hraní se slovíčky. Podle EU má být tento typ zbraně na registraci. Ale nikde už není psáno, že musí být na zbroják (proto v Rakousku třeba brokny na občanku).
Takže nám zůstane klasické Céčko na zbroják a pak C-I dle EU, tj. jen si PČR "napíše", kdo to má.
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

No nezůstane, protože ve finále mají být ty kategorie úplně jinak
zbraně podléhající registraci, které se dále člení na zbraně kategorie R1 až R4,
zbraně podléhající oznámení (kategorie PO) a
zbraně nepodléhající oznámení (kategorie NO).
cipis
Sponzor serveru
Příspěvky: 3337
Registrován: 26.10.2012 12:27
Pohlaví: muž
Bydliště: blízko Brna

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od cipis »

Eeee, to sem pleteš další věc, totiž ty úplně nové zákony.
Ale to je kdovíkde a šlo se cestou novelizace toho, co máme. Prvně to pustili k ledu, protože prej budou 4 funglovky.
Ale pak se zjistilo, že se to nestihne, že pokuty, že postihy od EU, že tamto a ono.
Takže se to vrátilo zase k cestě novely.
Ovšem novely trochu větší, a aby to bylo jednodušší, tak formou poslaneckých návrhů.

Tj. se do novely dalo to, co se může se stávajícím CRZ udělat. Ten to totiž ze všeho nejvíc brzdí. Jeho předělávka je údajně na roky.
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

To já vím, ale předpokládám, že to stále směřuje k tomu novýmu zákonu 2022.
Ten by měl na tuhle novelu nejak smysluplně navazovat.
cipis
Sponzor serveru
Příspěvky: 3337
Registrován: 26.10.2012 12:27
Pohlaví: muž
Bydliště: blízko Brna

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od cipis »

Nesměřuje. Alespoň, co jsem z toho pochopil.
Část toho naplánovaného se rozpadla, část asi nebude, co já vím.
Každopádně původně zamýšlená mininovela je velká novela a nepředpokládám, že když by ji dali od 2021, tak že by na rok 2022 byly nějaké nové zákony. Spíš se počká, co na to ostatní.
Uživatelský avatar
Bill Masen
Editor
Příspěvky: 3396
Registrován: 08.02.2015 16:49

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Bill Masen »

Nový zákon o zbraních zatím leží v legislativní radě vlády a z různých technických a legislativních důvodů není možné jeho projednání v brzké době.
Tohle je výstřižek z mailové komunikace s panem Karáskem z června.
bacil
Příspěvky: 2013
Registrován: 29.10.2013 15:56

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od bacil »

Nejsou mi jasné některé věci, jak to bude s předovkama in-line? Ty tedy všechny nově spadají do moderních předovek bez ohledu na piston?
Levná dezinfekce: viewtopic.php?p=217870#p217870
Ozon: https://rozpad.cz/viewtopic.php?p=216273#p216273
UVC 60J/m2, peroxid 1 minuta 0,5-6% roušky, 0,5% na všechno
ozon 2,5ppm/30min
Trace
Příspěvky: 371
Registrován: 21.01.2016 22:17
Pohlaví: muž

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od Trace »

Bill Masen píše: 25.10.2020 14:50 policie má po uplynutí pěti let prověřit splnění podmínek svéprávnosti, bezúhonnosti, spolehlivosti a místa pobytu na území ČR. Tím v podstatě dojde k prodloužení ZP o pět let (pochopitelně pouze tehdy, pokud držitel stále splňuje uvedené podmínky).
Jak to tedy bude, pokud někdo bude mít zbroják déle než 5 let? Půjde automaticky na zdravotní prohlídku? Nebo půjde na prohlídku až na konci platnosti zbrojáku? Nebo zdravotní prohlídky teď nejsou vůbec řešeny?
Uživatelský avatar
bivoj
VIP
Příspěvky: 3456
Registrován: 03.09.2012 18:54
Pohlaví: muž
Bydliště: Tertium corpus de Solari system

Re: Nový zákon o zbraních 2022

Příspěvek od bivoj »

A když jsem tady 3.6. říkal, jak moc je to v prdeli, tak se našli chlácholivci, kteří tu tvrdili, jak je vše v pohodě a jak vše zajistí nový zákon, pozměňovací návrhy, atp....

Takže se ptám Maxima i Billa - jak to tedy je s těmi "super věcmi", které "budeme mít"??? KDY???

Kdy bude ten super nový zákon o zbraních, který si se směrnicé EU "vytře prdel?" KDY????

Kdy přijdou ty desítky a stovky pozměňovacích návrhů? KDY???

Kdy bude zúročeno to úsilí, které stovky lidí věnovali té naší věci? KDY???
Sic semper tyrannis.
Odpovědět